Behandlinger 

 
Helse Sør-Øst har ansvar for pasientbehandling innen somatikk, psykisk helsevern, habilitering, rehabilitering og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (behandling for rusmiddelavhengige).
 

Det er helseforetakene i regionen som tilbyr behandling til befolkningen i vår region.

I tillegg har Helse Sør-Øst RHF et tett og forpliktende samarbeid med private ideelle sykehus som Lovisenberg, Revmatismesykehuset, Diakonhjemmet og andre private tjenestetilbydere.

Dag, døgn poliklinikk...
Behandlingen i regionen gis både som dagbehandling, døgnbehandling, poliklinisk behandling og ambulant virksomhet. Avhengig av din sykdom vurders hvilke type behandling som passer.

Har du spørsmål om hvilke sykehus som kan hjelpe deg med den type behandling du trenger, kan du kontakte Fritt sykehusvalg, se  www.frittsykehusvalg.no eller gå inn på de enkelte helseforetakenes egne nettsider. 

 Helseforetak


Publisert 05.11.2010 11:02 | Endret 28.01.2014 12:12 

 ‭(Skjult)‬ Handler om

 Se også...

 BarnsBeste

 Læring og info gjennom film

 HELFO

2014©Helse Sør-Øst RHF | Pb. 404, 2303 Hamar | Tlf: 02411 | Postmottak | Redaktør: Anette Løberg
Besøksadresse: Parkgata 36, Hamar og Leirvollen 21A, Skien | Org.nr: 991 324 968