Lenke til info om pasientrettigheterLenke direkte til Helsenorge.noLenke til informasjon om behandlingstilbud i Helse Sør-Øst Lenke til informasjon om kvalitet og pasientsikkerhet

 Helseforetak

 Med driftsavtale

[23.04.2014] Helse Sør-Øst etablerte i 2013 Digital fornying. Programmet er regionens felles løft for å fornye og standardisere teknologiske løsninger og arbeids­prosesser. Satsingen skal gi en tryggere, enklere og bedre hverdag for pasienter og medarbeidere. I årsmeldingen kan du lese om arbeidet i programmet det første året og eksempler på hvordan satsingen gir konkrete forbedringer i sykehushverdagen. Les mer
Nytt fra Oslo universitetssykehus
[23.04.2014] Gravide og fødende registreres nå i en felles elektronisk fødejournal ved Oslo universitetssykehus. Les mer
Nytt fra Sykehuset Innlandet
[22.04.2014] Enhet for Avgiftning ved Sykehuset Innlandet Sanderud ble under et seminar i Tromsø nylig tildelt pris for sitt arbeid relatert til pasientsikkerhetskampanjen I trygge hender. Les mer
[10.04.2014] Helse Sør-Øst RHF skal kjøpe enda flere behandlingsplasser innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB). Ny anskaffelsesprosess er i gang, og fristen for ideelle virksomheter som vil legge inn tilbud, er satt til 2. mai. Les mer
Nytt fra Sykehuset i Vestfold
[09.04.2014] Når Roy Nilsen legger seg under kniven for å sette inn en ny kneprotese, er det mange ledd som er smurt godt for at alt skal gå på skinner. Les mer
Gå til nettsted for prosjekt nytt østfoldsykehus
Lenke til infoside om Digital fornying

 Snarveier

Lenke til nettside med mer informasjon
Helse- og omsorgsdepartementet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Klikk på banner for å gå til nettsidene til programmet
Lenke til informasjonssider
Lenke til nettsider for samhandling
Lenke til informasjonsside om Raskere tilbake ordningen og tilbud
Lenke til informasjonssider for pasientreiser og rettighete i fbm dette
Lenke til informasjonsside om rettigheten til fritt sykehusvalg
Abonner på nyhetsbrev
Klikk for å gå til informasjonsside
2014©Helse Sør-Øst RHF | Pb. 404, 2303 Hamar | Tlf: 02411 | Postmottak | Redaktør: Anette Løberg
Besøksadresse: Parkgata 36, Hamar og Leirvollen 21A, Skien | Org.nr: 991 324 968