Lenke til info om pasientrettigheterLenke direkte til Helsenorge.noLenke til informasjon om behandlingstilbud i Helse Sør-Øst Lenke til informasjon om kvalitet og pasientsikkerhet

 Helseforetak

 Med driftsavtale

[10.04.2014] Helse Sør-Øst RHF skal kjøpe enda flere behandlingsplasser innen tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelmisbruk (TSB). Ny anskaffelsesprosess er i gang, og fristen for ideelle virksomheter som vil legge inn tilbud, er satt til 2. mai. Les mer
Nytt fra Sykehuset i Vestfold
[09.04.2014] Når Roy Nilsen legger seg under kniven for å sette inn en ny kneprotese, er det mange ledd som er smurt godt for at alt skal gå på skinner. Les mer
Nytt fra Sykehuset Østfold
[09.04.2014] - For å sikre at pasientene får en helhetlig behandling, må det være et tett samarbeid mellom kommunehelsetjeneste og sykehus. I Østfold har vi heldigvis kommet langt, sier samhandlingssjef Odd Petter Nilsen i Sykehuset Østfold. Tirsdag 2. april var 200 helsepersoner fra kommunene og sykehuset samlet til det årlige samhandlingsforumet. Les mer
[09.04.2014] Helse Sør-Øst RHF har utvidet avtalene med private samarbeidspartnere innen rehabilitering. Det gir om lag 30 flere dag- og døgnplasser innen flere områder av rehabiliteringsfeltet. Utvidelsen av allerede eksisterende avtaler er et resultat av økte bevilgninger fra den nye regjeringen. Les mer
[09.04.2014] Helse Sør-Øst RHF skal inngå løpende samarbeidsavtaler med private ideelle virksomheter innen psykisk helsevern fra 1. januar 2015. Prosessen har nå startet og virksomhetene kan levere tilbud innen 28. april. Den årlige verdien på avtalene er på over 400 millioner kroner. Les mer
Gå til nettsted for prosjekt nytt østfoldsykehus
Lenke til infoside om Digital fornying

 Snarveier

Lenke til nettside med mer informasjon
Helse- og omsorgsdepartementet
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Klikk på banner for å gå til nettsidene til programmet
Lenke til informasjonssider
Lenke til nettsider for samhandling
Lenke til informasjonsside om Raskere tilbake ordningen og tilbud
Lenke til informasjonssider for pasientreiser og rettighete i fbm dette
Lenke til informasjonsside om rettigheten til fritt sykehusvalg
Abonner på nyhetsbrev
Klikk for å gå til informasjonsside
2014©Helse Sør-Øst RHF | Pb. 404, 2303 Hamar | Tlf: 02411 | Postmottak | Redaktør: Anette Løberg
Besøksadresse: Parkgata 36, Hamar og Leirvollen 21A, Skien | Org.nr: 991 324 968