Annerledes sommerjobb på sykehuset på Svalbard 

Mens de fleste av oss slappet av på hytta, lå på en strand eller gikk fra fjelltopp til fjelltopp, har Finn Wilhelm Krohn i Helse Sør-Øst RHF valgt en litt annen ”sommerferie”. 1. august pakket han kofferten slik han har gjort i flere år – for å bidra som ferievikar i fire uker ved sykehuset på Svalbard. I år ble vikarjobben litt annerledes enn den pleier. Krohn var på jobb da en isbjørn angrep et engelsk følge.

Bilde av Finn W.Krohn 
Finn Wilhelm Krohn var sommervikar på sykehuset på Svalbard da en isbjørn angrep et engelsk følge.

Finn Wilhelm Krohn jobber til daglig i medisin og helsefaglig avdeling på det regionale helseforetaket. I møter med helsearbeidere og med PCen innen rekkevidde, jobber han med utvikling av tjenestene i vår region. Før sommeren ble det flere oppslag knyttet til et arbeid for mer screening for å oppdage tidlig kreft.

Så tar Krohn ferie - men velger altså ikke helt som hvermansen. Han velger å bidra på Svalbard.

– Vi har i foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 2011 lagt vekt på det nasjonale ansvaret for å sørge for kvalifisert helsepersonell på Svalbard. At Finn Wilhelm Krohn på denne måten er behjelpelig med legekompetanse er viktig og veldig bra, sier Elisabeth Arntzen, fung dir. for medisin og helsefag i Helse Sør-Øst RHF.

 

Kjenne på ”virkeligheten”

Krohn er generell kirurg og ortoped, og har hatt arbeidssted ved flere sykehus i Norge. Men det var mer en tilfeldighet som førte han til Svalbard.

– Broren min hadde arbeid på Svalbard og jeg skulle besøke han i påsken i 1999. Jeg kjente avdelingsoverlegen på Longyearbyen sykehus og stakk innom for å hilse på. Da ble jeg med det samme ansatt i et vikariat ut på høsten samme år. Siden har jeg vikariert der en rekke ganger. Denne gangen bruker jeg altså sommerferien min her ved sykehuset, forteller Krohn, som tror vikarjobben gir påfyll til arbeidet på RHFet.

- Jeg mener det er viktig at vi som er byråkrater og helsepersonell med jevne mellomrom opprettholder kontakten med ”virkeligheten”. På den måten opprettholder jeg min medisinskfaglige kompetanse samtidig som jeg tror perspektivet blir videre enn om man bare har dette byråkratståstedet.

 

Men denne gang kom du kanskje "litt for tett på virkeligheten”?

- Ja, isbjørnulykker av den dimensjonen vi opplevde i helga, er heldigvis ikke hverdagslig her ved sykehuset, sier Krohn. Han var på jobb da meldingen kom om at en leir med ungdommer var blitt angrepet av isbjørn.

- Til vanlig er vi tre leger til stede på sykehuset. Den aktuelle fredagen var vi til overmål tre kirurger (to ortopeder og en generell kirurg). En kirurg og anestesisykepleier ble sendt fra sykehuset med helikopter til skadestedet og vi andre forberedte mottak av skadede, forteller Krohn.

 

Sykehuset har 22 medarbeidere og en vanlig dag består av mye allmennmedisin for befolkningen, da sykehuset fungerer som et fastlegekontor og legevakt.

– Jeg forsto rask at dette ikke kom til å bli som andre dager, forteller Krohn videre.  - Vi har bare en operasjonsstue så det måtte en del improvisering til. Vi skjønte fort at vi bare ville ha kapasitet til en del av behandlingen, og rekvirerte derfor to ambulansefly fra AMK. Disse kom etter hvert, men arbeidet med førstehjelp og stabiliserende behandling av pasientene var så omfattende, at ambulanseflyene først kunne lette mot UNN ut på ettermiddagen.

 

Var dere godt nok forberedt til å håndtere en slik situasjon?

- Man kan egentlig ikke forberede seg for et slikt scenario, men som kirurg har man jo vært borti en del skadesituasjoner tidligere. Viktig er det da å vite at vi har gode kollegaer ved UNN som vi kan diskutere med. I dette tilfellet var det viktig for oss å stabilisere og behandle pasientene slik at de kunne fraktes videre til UNN, som har mer kapasitet på komplisert kirurgi. Vi hadde derfor videokonferanse med UNN og viste fram skadene. Mest for å forberede dem på hva som ville komme, slik at de kunne sette i gang umiddelbart når pasientene var på plass. I den kritiske første fasen gjorde teamet i Longyearbyen en kjempejobb, sier Krohn.

Sykehuset sjekket alle ungdommene som var involvert i den tragiske hendelsen, der en person ble drept av isbjørnen.

- Ungdommene som ikke var fysisk skadet ble tatt godt hånd om av kirken i Longyearbyen. De var sjokkerte og lei seg, men tapre, sier Krohn.

 

Variert praksis og erfaring

- Erfaringene herfra er mange og ulykken i helgen vil jeg ikke glemme så lett. Det ble en god erfaring fordi vi kunne hjelpe på en god og viktig måte. Men - selvfølgelig også et minne som gjør vondt, fordi en person ble drept.  

 

Forrige helg hjalp jeg sysselmannen etter et dødsfall i Barentsburg. Noen ganger må vi langt til havs med helikopteret for å bistå tilskadekomne eller syke på skip eller fiskebåter. I går ble jeg heist fra helikopteret ned på et forskningsskip. Det var bare en obligatorisk øvelse og jeg kunne tillate meg noen minutter til ren beundring der jeg hang under helikopteret og over skipet med en fantastisk natur omkring. Det blir en variert praksis, avslutter Krohn.

 

Nå gjenstår noen uker som ferievikar for Finn Wilhelm Krohn, før det er tilbake på kontoret og oppgavene i RHFet

 


Publisert 11.08.2011 14:35 | Endret 11.08.2011 15:22 

 Publisert av enhet

 ‭(Skjult)‬ Handler om

2014©Helse Sør-Øst RHF | Pb. 404, 2303 Hamar | Tlf: 02411 | Postmottak | Redaktør: Anette Løberg
Besøksadresse: Parkgata 36, Hamar og Leirvollen 21A, Skien | Org.nr: 991 324 968