Senter for sjeldne diagnoser 

Senter for sjeldne diagnoser ved Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, arrangerer kurs om et utvalg sjeldne diagnoser. I kursoversikten på høyre side finner du oversikt over kurs i hele 2014.
 

Publisert 26.11.2013 11:10 | Endret 26.11.2013 11:17 

 ‭(Skjult)‬ Publisert av enhet

 ‭(Skjult)‬ Handler om

 Nyttige lenker

2014©Helse Sør-Øst RHF | Pb. 404, 2303 Hamar | Tlf: 02411 | Postmottak | Redaktør: Anette Løberg
Besøksadresse: Parkgata 36, Hamar og Leirvollen 21A, Skien | Org.nr: 991 324 968