Gaver og andre fordeler 

 
 

Medarbeidere kan med utgangspunkt i sitt arbeidsforhold komme i situasjoner hvor pasienter eller andre vil gi gaver eller andre fordeler. Av hensyn til tilliten til Helse Sør-Østs virksomhet er det avgjørende å ha klare regler for hvordan slike situasjoner skal håndteres.

 

Samarbeidsavtalen som Helse Sør-Øst og de øvrige regionale helseforetakene har inngått med Legemiddelindustriforeningen (se innkjøp) omfatter også spørsmålet om helsepersonell kan motta gaver fra legemiddelindustrien. Som hovedregel kan helsepersonell ikke motta slike gaver.

 


Publisert 23.11.2010 01:11 | Endret 04.01.2011 12:54 

 ‭(Skjult)‬ Handler om

 Se også

2014©Helse Sør-Øst RHF | Pb. 404, 2303 Hamar | Tlf: 02411 | Postmottak | Redaktør: Anette Løberg
Besøksadresse: Parkgata 36, Hamar og Leirvollen 21A, Skien | Org.nr: 991 324 968