Leverandør/entrepenørKunstSykehuset og miljøetUniversell utforming

 Bilder fra tomta

[alternativ tekst]

[alternativ tekst]

[alternativ tekst]

[alternativ tekst]

 

 Samarbeid

 Nyheter

 Vi bygger nytt østfoldsykehus

Helse Sør-Øst RHF bygger det nye østfoldsykehuset på Kalnes som skal stå ferdig i 2016. Sykehuset skal sikre befolkningen i Østfold fullt ut dekkende spesialisttilbud innen diagnostikk, behandling og rehabilitering i god samhandling med kommunehelsetjenesten og andre sykehus.

Helse Sør-Øst RHF har etablert en egen prosjektorganisasjon, Prosjekt nytt østfoldsykehus, med ansvar for å planlegge og styre prosjektet gjennom alle faser, frem til sykehuset er klart for overlevering til sykehuset Østfold HF.

 Kunngjøringer

473;#utstyr---9320-flowcytometer-og-nefelometer.aspx
476;#9400-spesialutstyr-blodbank.aspx
475;#9370-mikroskop-lab.aspx

 Byggetomta - klikk for webkamera

Lenke til nettside for å åpne webkamera

 Værstasjon

2014©Helse Sør-Øst RHF | Pb. 404, 2303 Hamar | Tlf: 02411 | Postmottak | Redaktør: Anette Løberg
Besøksadresse: Parkgata 36, Hamar og Leirvollen 21A, Skien | Org.nr: 991 324 968