Eksterne helsetjenester 


Helse Sør-Øst RHF tilbyr hovedsaklig behandlingstilbud gjennom helseforetakene i regionen, men private institusjoner er et viktig supplement.

Helse Sør-Øst kjøpe eksterne helsetjenester for omlag 3,5 milliarder kroner. Dette er tilbud og tjenester innen både, somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandnling, rehabilitering m.m

De private leverandørene kan være både små ideelle organisasjoner som har spesialisert seg f.eks på behandling til rusmiddelmisbrukere eller store kommersielle aktører som driver innenfor kirurgi.

Avdeling som arbeider med eksterne helsetjenester består av 8 medarbeidere.Kontakt oss
Telefon 02411
Telefaks 62585501
postmottak@helse-sorost.no Dette er avdelingen


 ‭(Skjult)‬ Underordnede enheter


Publisert 13.12.2010 15:55 | Endret 27.01.2014 12:27 
2014©Helse Sør-Øst RHF | Pb. 404, 2303 Hamar | Tlf: 02411 | Postmottak | Redaktør: Anette Løberg
Besøksadresse: Parkgata 36, Hamar og Leirvollen 21A, Skien | Org.nr: 991 324 968