Foretaksmøter med HF 

For å nå målene holder Helse Sør-Øst RHF foretaksmøter med helseforetakene i regionen. I disse møtene overleveres det regionale helseforetakets styringsbudskap for det enkelte helseforetak, i tråd med overordnede føringer og strategier i regionen.

 Årets innkallinger

898;#20140402-1500 Innkalling - Akershus universitetssykehus HF.pdf
877;#20140213-1200 Innkalling - Vestre Viken HF.pdf
876;#20140213-1200 Innkalling - Sørlandet sykehus HF.pdf
875;#20140213-1200 Innkalling - Sykehuset Østfold HF.pdf
874;#20140213-1200 Innkalling - Sykehuset Telemark HF.pdf
873;#20140213-1200 Innkalling - Sykehuset Innlandet HF.pdf
872;#20140213-1200 Innkalling - Sykehuset i Vestfold HF.pdf
871;#20140213-1200 Innkalling - Sykehusapotekene HF.pdf
870;#20140213-1200 Innkalling - Sunnaas sykehus HF.pdf
869;#20140213-1200 Innkalling - Oslo universitetssykehus HF.pdf
868;#20140213-1200 Innkalling - Akershus universitetssykehus HF.pdf
866;#20140213-1140 Innkalling - Sørlandet sykehus HF.pdf
867;#20140213-1130 Innkalling - Vestre Viken HF.pdf
865;#20140213-1110 Innkalling - Sykehuset Østfold HF.pdf
864;#20140213-1100 Innkalling - Sykehuset Telemark HF.pdf
863;#20140213-1050 Innkalling - Sykehuset Innlandet HF.pdf
862;#20140213-1040 Innkalling - Sykehuset i Vestfold HF.pdf
861;#20140213-1030 Innkalling - Sykehusapotekene HF.pdf
860;#20140213-1020 Innkalling - Sunnaas sykehus HF.pdf
859;#20140213-1010 Innkalling - Oslo universitetssykehus HF.pdf
858;#20140213-1000 Innkalling - Akershus universitetssykehus HF.pdf

 Årets protokoller

899;#20140402-1500 Protokoll - Akershus universitetssykehus HF.pdf
897;#20140213-1200 Protokoll - Vestre Viken HF.pdf
896;#20140213-1200 Protokoll - Sørlandet sykehus HF.pdf
895;#20140213-1200 Protokoll - Sykehuset Østfold HF.pdf
894;#20140213-1200 Protokoll - Sykehuset Telemark HF.pdf
893;#20140213-1200 Protokoll - Sykehuset Innlandet HF.pdf
892;#20140213-1200 Protokoll - Sykehuset i Vestfold HF.pdf
891;#20140213-1200 Protokoll - Sykehusapotekene HF.pdf
890;#20140213-1200 Protokoll - Sunnaas sykehus HF.pdf
889;#20140213-1200 Protokoll - Oslo universitetssykehus HF.pdf
888;#20140213-1200 Protokoll - Akershus universitetssykehus HF.pdf
887;#20140213-1140 Protokoll - Sørlandet sykehus HF.pdf
886;#20140213-1130 Protokoll - Vestre Viken HF.pdf
885;#20140213-1110 Protokoll - Sykehuset Østfold HF.pdf
884;#20140213-1100 Protokoll - Sykehuset Telemark HF.pdf
883;#20140213-1050 Protokoll - Sykehuset Innlandet HF.pdf
882;#20140213-1040 Protokoll - Sykehuset i Vestfold HF.pdf
881;#20140213-1030 Protokoll - Sykehusapotekene HF.pdf
880;#20140213-1020 Protokoll - Sunnaas sykehus HF.pdf
879;#20140213-1010 Protokoll - Oslo universitetssykehus HF.pdf
878;#20140213-1000 Protokoll - Akershus universitetssykehus HF.pdf

 Tidligere protokoller

 Føringer fra departementet

2014©Helse Sør-Øst RHF | Pb. 404, 2303 Hamar | Tlf: 02411 | Postmottak | Redaktør: Anette Løberg
Besøksadresse: Parkgata 36, Hamar og Leirvollen 21A, Skien | Org.nr: 991 324 968