Rusbehandling 

Helse Sør-Øst RHF har avtaler med flere ideelle organisasjoner som tilbyr behandlingstilbud til rusmiddelavhengige.

Det er inngått avtaler med disse fra 1. juli 2012.

Behandlingstilbudet gis både som dag og døgntilbud, ambulante tjenester og polikliniske tilbud.

Det er inngått en likelydende rammeavtale med ideelle organisasjoner, unntatt Borgestadklinikken som har sykehusstatus.  

Det avtales nye ytelsesavtaler hvert år. I ytelsesavtalen konkretiseres det hva institusjonene skal levere av tjenester.

 

 A-senteret, Kirkens Bymisjon

86;#Ytelsesavtale A-senteret 2013.pdf

 Blå Kors Eina

 Blå Kors Senter

87;#Ytelsesavtale Blå kors Eina 2013.pdf
88;#Ytelsesavtale Blå Kors Senter 2013.pdf

 Borgestadklinikken

63;#Rammeavtale Borgestad 2012.pdf
89;#Ytelsesavtale Borgestadklinikken 2013.pdf

 Fossumkollektivet

90;#Ytelsesavtale Fossumkollektivet 2013.pdf

 Frelsesarmeens rusomsorg

 Incognito klinikk

93;#Ytelsesavtale Incognito klinikk 2013.pdf

 Kvinnekollektivet Arken

94;#Ytelsesavtale Kvinnekollektivet Arken 2013.pdf

 Manifestsenteret

 Origosenteret, Kirkens Bymisjon

96;#Ytelsesavtale Origosenteret 2013.pdf

 Riisby Behandlingssenter

98;#Ytelsesavtale Riisby Behandlingssenter 2013.pdf

 Samtun AS

99;#Ytelsesavtale Samtun 2013.pdf

 Stiftelsen Fredheim

 Stiftelsen Renåvangen

97;#Ytelsesavtale Renåvangen 2013.pdf

 Stiftelsen Solliakollektivet

 Stiftelsen ValdresKlinikken

102;#Ytelsesavtale Valdresklinikken 2013.pdf

 Trasoppklinikken

100;#Ytelsesavtale Trasoppklinikken 2013.pdf

 Tyrilistiftelsen

101;#Ytelsesavtale Tyrilistiftelsen 2013.pdf

 Veslelien, Kirkens Bymisjon

103;#Ytelsesavtale Veslelien 2013.pdf

 Se også...

 Om avtalene

Dokumentene er sladdet i hht taushetspliktbestemmelsene om forretningshemmeligheter. (§13 i offentl. Jf § 13 1. ledd nr 2 i forvaltningsloven)

2014©Helse Sør-Øst RHF | Pb. 404, 2303 Hamar | Tlf: 02411 | Postmottak | Redaktør: Anette Løberg
Besøksadresse: Parkgata 36, Hamar og Leirvollen 21A, Skien | Org.nr: 991 324 968