Avtalespesialister

Du kan klikke på lenkene under å få oversikt over spesialister i det enkelte fylket. Oversikten gir informasjon om navn og telefonnummer til spesialistene.

Informasjonstjenesten velg behandlingssted har informasjon om ventetid og hvilke tjenester/tilbud de ulike avtalespesialistene har.
Du kan ringe kontoret, Informasjonstjenesten velg behandlingssted tlf. 80050004.

 Om avtalespesialistene

Avtalespesialistene er spesialister innen psykologi og psykiatri, samt legespesialister. Det er omlag 1100 i Helse Sør-Øst og de står for en stor del av poliklinisk virksomhet i regionen. Avtalespesialistene jobber innen flere ulike fagområder. Innen somatikk inngår:

 • anestesiologi
 • barnesykdommer
 • fysikalsk medisin
 • gynekologi
 • hud- og veneriske sykdommer
 • indremedisin
 • kirurgi
 • kirurgi/ortopedi/urologi
 • nevrologi
 • revmatologi
 • øre-nese-hals
 • øyesykdommer

Helse Sør-Øst RHF har etablert en koordinerende enhet som har oversikt over ventetid og praksisprofil hos avtalespesialister i regionen innen psykisk helsevern. Koordinatorfunksjonen er en del av Velg behandlingssted. Her kan fastleger få informasjon slik at de raskt kan sende henvisning til egnet psykolog eller psykiater.

Avtaler med spesialister bygger på avtaler mellom Legeforeningen og RHF-ene, samt avtale mellom Psykologforeningen og RHF-ene. I tillegg etableres det individuelle avtaler mellom den enkelte spesialist og RHF-et.

 Avtaler

Publisert 09.07.2010 09:45 | Endret 04.12.2015 09:34