Brukerutvalgsmøte 26. og 27. januar 2016

Brukerutvalgsmøte, 26.01.2016-27.01.2016

 

Saksdokumenter

Protokoll Brukerutvalgsmøte 26 og 27 januar 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Saksdokumenter/2016-01-26/Protokoll Brukerutvalgsmøte 26 og 27 januar 2016.pdfProtokoll Brukerutvalgsmøte 26 og 27 januar 2016.pdf
Saksliste til møte i Brukerutvalget 26 og 27 januar 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Saksdokumenter/2016-01-26/Saksliste til møte i Brukerutvalget 26 og 27 januar 2016.pdfSaksliste til møte i Brukerutvalget 26 og 27 januar 2016.pdf

Når og hvor

Dato
26.01.2016-27.01.2016 
Klokkeslett
10:15-14:30 
Sted
Hovedkontor - Hamar