Brukerutvalgsmøte 7. og 8. mars 2017

Brukerutvalgsmøte, 07.03.2017-08.03.2017

 

Saksdokumenter publiseres her i forkant av møtet

Når og hvor

Dato
07.03.2017-08.03.2017 
Klokkeslett
 
Sted
Hovedkontor - Hamar
  

Saksdokumenter


Foreløpig protokoll BU møte 7.-8. mars 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Saksdokumenter/2017/7. mars/Foreløpig protokoll BU møte 7.-8. mars 2017.pdfForeløpig protokoll BU møte 7.-8. mars 2017.pdf