Ekstraordinært brukerutvalgsmøte 9. mai 2017

Brukerutvalgsmøte, 09.05.2017

 

Når og hvor

Dato
09.05.2017 
Klokkeslett
13:00-14:00 
Sted
Møtesenteret - Oslo
  

Saksdokumenter


Protokoll ekstraordinært brukerutvalgsmøte 9. mai.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Brukermedvirkning/Saksdokumenter/2017/05-09-2017/Protokoll ekstraordinært brukerutvalgsmøte 9. mai.pdfProtokoll ekstraordinært brukerutvalgsmøte 9. mai.pdf