Ekstraordinært styremøte 28. juni 2017

Styremøte, 28.06.2017

 

Når og hvor

Dato
28.06.2017 
Klokkeslett
08:00-12:00
Sted
Christiania Qvartalet møtesenter, 1. etg
Møterom 6/7
Grev Wedels Plass 5, Oslo
 

Saksdokumenter

- Saksliste ekstraordinært styremøte 28. juni 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170628/- Saksliste ekstraordinært styremøte 28. juni 2017.pdf- Saksliste ekstraordinært styremøte 28. juni 2017.pdf
076-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170628/076-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf076-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
077-2017 Saksfremlegg - IKT-infrastrukturmodernisering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170628/077-2017 Saksfremlegg - IKT-infrastrukturmodernisering.pdf077-2017 Saksfremlegg - IKT-infrastrukturmodernisering.pdf
077-2017 Vedlegg 1 - HSØ FY 2017 - Rapport iMod v 1.0.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170628/077-2017 Vedlegg 1 - HSØ FY 2017 - Rapport iMod v 1.0.pdf077-2017 Vedlegg 1 - HSØ FY 2017 - Rapport iMod v 1.0.pdf
077-2017 Vedlegg 2 - Foreløpig rapport – oppfølging foretaksmøte 31052017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170628/077-2017 Vedlegg 2 - Foreløpig rapport – oppfølging foretaksmøte 31052017.pdf077-2017 Vedlegg 2 - Foreløpig rapport – oppfølging foretaksmøte 31052017.pdf
077-2017 Vedlegg 2 - Vedlegg 1 - Foreløpig rapport - Oppdrag i foretaksprotokoll 31. mai 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170628/077-2017 Vedlegg 2 - Vedlegg 1 - Foreløpig rapport - Oppdrag i foretaksprotokoll 31. mai 2017.pdf077-2017 Vedlegg 2 - Vedlegg 1 - Foreløpig rapport - Oppdrag i foretaksprotokoll 31. mai 2017.pdf
077-2017 Vedlegg 2 - Vedlegg 4 - Styrket tilgangsstyring (2).pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170628/077-2017 Vedlegg 2 - Vedlegg 4 - Styrket tilgangsstyring (2).pdf077-2017 Vedlegg 2 - Vedlegg 4 - Styrket tilgangsstyring (2).pdf
077-2017 Vedlegg 2 - Vedlegg 5 - Styrket metode for risiko- og sårbarhetsvurderinger (2).pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170628/077-2017 Vedlegg 2 - Vedlegg 5 - Styrket metode for risiko- og sårbarhetsvurderinger (2).pdf077-2017 Vedlegg 2 - Vedlegg 5 - Styrket metode for risiko- og sårbarhetsvurderinger (2).pdf
077-2017 Vedlegg 2 - Vedlegg 8 - Foreløpig protokoll fra styremøte Sykehuspartner HF 200617.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170628/077-2017 Vedlegg 2 - Vedlegg 8 - Foreløpig protokoll fra styremøte Sykehuspartner HF 200617.pdf077-2017 Vedlegg 2 - Vedlegg 8 - Foreløpig protokoll fra styremøte Sykehuspartner HF 200617.pdf
078-2017 Saksframlegg - Vestre Viken HF – Avhending av eiendommen i dr. Schmidts vei 3 Bærum.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170628/078-2017 Saksframlegg - Vestre Viken HF – Avhending av eiendommen i dr. Schmidts vei 3 Bærum.pdf078-2017 Saksframlegg - Vestre Viken HF – Avhending av eiendommen i dr. Schmidts vei 3 Bærum.pdf
078-2017 Vedlegg 1 - Verdivurdering Dr Schmidts vei 3 220316.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170628/078-2017 Vedlegg 1 - Verdivurdering Dr Schmidts vei 3 220316.pdf078-2017 Vedlegg 1 - Verdivurdering Dr Schmidts vei 3 220316.pdf
078-2017 Vedlegg 2 - Vurdering av kommunal forkjøpsrett.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170628/078-2017 Vedlegg 2 - Vurdering av kommunal forkjøpsrett.pdf078-2017 Vedlegg 2 - Vurdering av kommunal forkjøpsrett.pdf

Fant du det du lette etter?