Styremøte 1. februar 2018

Styremøte, 01.02.2018

 

Når og hvor

Dato
01.02.2018 
Klokkeslett
Sted
Møtesenteret - Oslo
  

Saksdokumenter:

- Saksliste med tentativ kjøreplan til styremøte i Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180102/- Saksliste med tentativ kjøreplan til styremøte i Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018.pdf- Saksliste med tentativ kjøreplan til styremøte i Helse Sør-Øst RHF 1. februar 2018.pdfpdf271942
005-2018 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180102/005-2018 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf005-2018 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf19683
006-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2017 2. januar og 19. januar 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180102/006-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2017 2. januar og 19. januar 2018.pdf006-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. desember 2017 2. januar og 19. januar 2018.pdfpdf308873
007-2018 Saksframlegg - Foreløpig kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per desember 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180102/007-2018 Saksframlegg - Foreløpig kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per desember 2017.pdf007-2018 Saksframlegg - Foreløpig kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per desember 2017.pdfpdf176284
007-2018 Vedlegg - Styresak desember 2017 (foreløpige tall).pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180102/007-2018 Vedlegg - Styresak desember 2017 (foreløpige tall).pdf007-2018 Vedlegg - Styresak desember 2017 (foreløpige tall).pdfpdf2273412
008-2018 Saksframlegg - Oppdragsdokument 2018 - Foretaksmøteprot 160118 og OBD HFene 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180102/008-2018 Saksframlegg - Oppdragsdokument 2018 - Foretaksmøteprot 160118 og OBD HFene 2018.pdf008-2018 Saksframlegg - Oppdragsdokument 2018 - Foretaksmøteprot 160118 og OBD HFene 2018.pdfpdf152770
008-2018 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2018 Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180102/008-2018 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2018 Helse Sør-Øst.pdf008-2018 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2018 Helse Sør-Øst.pdfpdf435115
008-2018 Vedlegg 2 - Foreløpig protokoll foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 160118.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180102/008-2018 Vedlegg 2 - Foreløpig protokoll foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 160118.pdf008-2018 Vedlegg 2 - Foreløpig protokoll foretaksmøte i Helse Sør-Øst RHF 160118.pdfpdf519126
008-2018 Vedlegg 3 - OBD2018 til styret - Akershus universitetssykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180102/008-2018 Vedlegg 3 - OBD2018 til styret - Akershus universitetssykehus.pdf008-2018 Vedlegg 3 - OBD2018 til styret - Akershus universitetssykehus.pdfpdf1203049
008-2018 Vedlegg 4 - OBD2018 til styret - Oslo universitetssykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180102/008-2018 Vedlegg 4 - OBD2018 til styret - Oslo universitetssykehus.pdf008-2018 Vedlegg 4 - OBD2018 til styret - Oslo universitetssykehus.pdfpdf1234052
008-2018 Vedlegg 5 - OBD2018 til styret - Sykehusapotekene.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180102/008-2018 Vedlegg 5 - OBD2018 til styret - Sykehusapotekene.pdf008-2018 Vedlegg 5 - OBD2018 til styret - Sykehusapotekene.pdfpdf911607
008-2018 Vedlegg 6 - OBD 2018 til styret - Sykehuspartner HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180102/008-2018 Vedlegg 6 - OBD 2018 til styret - Sykehuspartner HF.pdf008-2018 Vedlegg 6 - OBD 2018 til styret - Sykehuspartner HF.pdfpdf870451
009-2018 Saksframlegg - Utarbeidelse av Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180102/009-2018 Saksframlegg - Utarbeidelse av Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst.pdf009-2018 Saksframlegg - Utarbeidelse av Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst.pdfpdf493111
009-2018 Vedlegg - Fremdriftsplan.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180102/009-2018 Vedlegg - Fremdriftsplan.pdf009-2018 Vedlegg - Fremdriftsplan.pdfpdf362263
010-2018 Saksframlegg - OUS - status for etablering av ny regional sikkerhetsavdeling.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180102/010-2018 Saksframlegg - OUS - status for etablering av ny regional sikkerhetsavdeling.pdf010-2018 Saksframlegg - OUS - status for etablering av ny regional sikkerhetsavdeling.pdfpdf293609
011-2018 Saksframlegg - Skisseprosjekt nytt klinikkb Radiumhospitalet og samordn. protonsenter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180102/011-2018 Saksframlegg - Skisseprosjekt nytt klinikkb Radiumhospitalet og samordn. protonsenter.pdf011-2018 Saksframlegg - Skisseprosjekt nytt klinikkb Radiumhospitalet og samordn. protonsenter.pdfpdf393718
012-2018 Saksframlegg - Nasjonal forsikringsstrategi for spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180102/012-2018 Saksframlegg - Nasjonal forsikringsstrategi for spesialisthelsetjenesten.pdf012-2018 Saksframlegg - Nasjonal forsikringsstrategi for spesialisthelsetjenesten.pdfpdf196761
012-2018 Vedlegg - Nasjonal forsikringsstrategi for spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180102/012-2018 Vedlegg - Nasjonal forsikringsstrategi for spesialisthelsetjenesten.pdf012-2018 Vedlegg - Nasjonal forsikringsstrategi for spesialisthelsetjenesten.pdfpdf396096
013-2018 Regional radiologiløsning (sladdet - se forklaring under).pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180102/013-2018 Regional radiologiløsning (sladdet - se forklaring under).pdf013-2018 Regional radiologiløsning (sladdet - se forklaring under).pdfpdf1068500
014-2018 Saksframlegg - Oppnevning av styrets revisjonsutvalg og valgkomite.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180102/014-2018 Saksframlegg - Oppnevning av styrets revisjonsutvalg og valgkomite.pdf014-2018 Saksframlegg - Oppnevning av styrets revisjonsutvalg og valgkomite.pdfpdf109899
015-2018 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer og fastsetting av styregodtgjørelse i HFene 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180102/015-2018 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer og fastsetting av styregodtgjørelse i HFene 2018.pdf015-2018 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer og fastsetting av styregodtgjørelse i HFene 2018.pdfpdf129378
016-2018 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180102/016-2018 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2018.pdf016-2018 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2018.pdfpdf174759
017-2018 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180102/017-2018 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrende direktør.pdf017-2018 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrende direktør.pdfpdf254687
Andre orienteringer 01 - Foreløpig protokoll fra møte i Brukerutvalget 12. og 13. desember.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180102/Andre orienteringer 01 - Foreløpig protokoll fra møte i Brukerutvalget 12. og 13. desember.pdfAndre orienteringer 01 - Foreløpig protokoll fra møte i Brukerutvalget 12. og 13. desember.pdfpdf78200
Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 13.12.17.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180102/Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 13.12.17.pdfAndre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 13.12.17.pdfpdf155261
Andre orienteringer 03 - Brev fra Oppland legeforening om nedleggelse av akuttsykehuset Ullevål.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180102/Andre orienteringer 03 - Brev fra Oppland legeforening om nedleggelse av akuttsykehuset Ullevål.pdfAndre orienteringer 03 - Brev fra Oppland legeforening om nedleggelse av akuttsykehuset Ullevål.pdfpdf254393
Andre orienteringer 04 - Brev fra Ullensaker kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180102/Andre orienteringer 04 - Brev fra Ullensaker kommune.pdfAndre orienteringer 04 - Brev fra Ullensaker kommune.pdfpdf45977


Forklaring sakssnr 013-2018: Saken var unntatt da den ble behandlet i styret 1.2.2018, men er nå åpen med noen opplysninger sladdet med hjemmel i offentleglova § 13 jf. forvalgningsloven § 13 første ledd nr. 2 og offentleglova § 23 første ledd
Fant du det du lette etter?