Styremøte 10. mars 2016

Styremøte, 10.03.2016

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
10.03.2016 
Klokkeslett
09:30-16:30
Sted
Møtesenteret - Oslo
  

014-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/014-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf014-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf21113
015-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 4. februar 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/015-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 4. februar 2016.pdf015-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 4. februar 2016.pdfpdf72523
016-2016 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per januar 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/016-2016 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per januar 2016.pdf016-2016 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per januar 2016.pdfpdf117964
016-2016 Vedlegg - 01 2016 Styresak per januar 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/016-2016 Vedlegg - 01 2016 Styresak per januar 2016.pdf016-2016 Vedlegg - 01 2016 Styresak per januar 2016.pdfpdf1525403
017-2016 Saksframlegg - Årlig melding 2015 for Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/017-2016 Saksframlegg - Årlig melding 2015 for Helse Sør-Øst RHF.pdf017-2016 Saksframlegg - Årlig melding 2015 for Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf128836
017-2016 Vedlegg - Årlig melding 2015 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/017-2016 Vedlegg - Årlig melding 2015 fra Helse Sør-Øst RHF.pdf017-2016 Vedlegg - Årlig melding 2015 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf782240
018-2016 Saksframlegg - ØLP 2017-2020 Planforutsetninger.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/018-2016 Saksframlegg - ØLP 2017-2020 Planforutsetninger.pdf018-2016 Saksframlegg - ØLP 2017-2020 Planforutsetninger.pdfpdf357844
019-2016 Saksfremlegg - Tertialrapport 3. Digital fornying 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/019-2016 Saksfremlegg - Tertialrapport 3. Digital fornying 2015.pdf019-2016 Saksfremlegg - Tertialrapport 3. Digital fornying 2015.pdfpdf139110
019-2016 Vedlegg - Tertialrapport 3 2015 Digital fornying - vedlegg styresak.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/019-2016 Vedlegg - Tertialrapport 3 2015 Digital fornying - vedlegg styresak.pdf019-2016 Vedlegg - Tertialrapport 3 2015 Digital fornying - vedlegg styresak.pdfpdf732747
020-2016 Saksframlegg - Regional beredskapsplan - rullering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/020-2016 Saksframlegg - Regional beredskapsplan - rullering.pdf020-2016 Saksframlegg - Regional beredskapsplan - rullering.pdfpdf99352
020-2016 Vedlegg - Regional beredskapsplan - rullering pr 240216.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/020-2016 Vedlegg - Regional beredskapsplan - rullering pr 240216.pdf020-2016 Vedlegg - Regional beredskapsplan - rullering pr 240216.pdfpdf849357
021-2016 Saksframlegg - Styreinstruks og instruks for administrerende direktør i HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/021-2016 Saksframlegg - Styreinstruks og instruks for administrerende direktør i HSØ.pdf021-2016 Saksframlegg - Styreinstruks og instruks for administrerende direktør i HSØ.pdfpdf57395
021-2016 Vedlegg 1 - Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF 2016-2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/021-2016 Vedlegg 1 - Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF 2016-2018.pdf021-2016 Vedlegg 1 - Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF 2016-2018.pdfpdf106627
021-2016 Vedlegg 2 - Instruks for administrerende direktør 2016-2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/021-2016 Vedlegg 2 - Instruks for administrerende direktør 2016-2018.pdf021-2016 Vedlegg 2 - Instruks for administrerende direktør 2016-2018.pdfpdf106342
022-2016 Saksframlegg - OUS Salg av eiendommene Sognsveien 9A og B, Oslo kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/022-2016 Saksframlegg - OUS Salg av eiendommene Sognsveien 9A og B, Oslo kommune.pdf022-2016 Saksframlegg - OUS Salg av eiendommene Sognsveien 9A og B, Oslo kommune.pdfpdf147330
022-2016 Vedlegg - 151221 brev til HSØ_Salg av eiendom (2).pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/022-2016 Vedlegg - 151221 brev til HSØ_Salg av eiendom (2).pdf022-2016 Vedlegg - 151221 brev til HSØ_Salg av eiendom (2).pdfpdf2738808
023-2016 Saksframlegg - SØHF Avhending av Furutun habiliteringhjem, Oredalsveien 128 Fredrikstad.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/023-2016 Saksframlegg - SØHF Avhending av Furutun habiliteringhjem, Oredalsveien 128 Fredrikstad.pdf023-2016 Saksframlegg - SØHF Avhending av Furutun habiliteringhjem, Oredalsveien 128 Fredrikstad.pdfpdf247369
023-2016 Vedlegg - Anmodning om samtykke til avhending fra Sykehuset Østfold HF 4. februar 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/023-2016 Vedlegg - Anmodning om samtykke til avhending fra Sykehuset Østfold HF 4. februar 2016.pdf023-2016 Vedlegg - Anmodning om samtykke til avhending fra Sykehuset Østfold HF 4. februar 2016.pdfpdf62464
024-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/024-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf024-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfpdf177017
025-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/025-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016.pdf025-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016.pdfpdf97922
Andre orienteringer 02 - Årsmøteuttalelse fra Telemark Senterparti.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/Andre orienteringer 02 - Årsmøteuttalelse fra Telemark Senterparti.PDFAndre orienteringer 02 - Årsmøteuttalelse fra Telemark Senterparti.PDFpdf246869
Andre orienteringer 03 - Brev fra Venner av Bærum sykehus.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/Andre orienteringer 03 - Brev fra Venner av Bærum sykehus.PDFAndre orienteringer 03 - Brev fra Venner av Bærum sykehus.PDFpdf246186
Andre orienteringer 04 - Brukerutvalgets innspill til Kvinnslandsutvalget.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/Andre orienteringer 04 - Brukerutvalgets innspill til Kvinnslandsutvalget.pdfAndre orienteringer 04 - Brukerutvalgets innspill til Kvinnslandsutvalget.pdfpdf1067326

Fant du det du lette etter?