Styremøte 10. mars 2016

Styremøte , 10.03.2016

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
10.03.2016 
Klokkeslett
09:30-16:30
Sted
Møtesenteret - Oslo
  

014-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/014-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf014-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
015-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 4. februar 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/015-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 4. februar 2016.pdf015-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 4. februar 2016.pdf
016-2016 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per januar 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/016-2016 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per januar 2016.pdf016-2016 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per januar 2016.pdf
016-2016 Vedlegg - 01 2016 Styresak per januar 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/016-2016 Vedlegg - 01 2016 Styresak per januar 2016.pdf016-2016 Vedlegg - 01 2016 Styresak per januar 2016.pdf
017-2016 Saksframlegg - Årlig melding 2015 for Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/017-2016 Saksframlegg - Årlig melding 2015 for Helse Sør-Øst RHF.pdf017-2016 Saksframlegg - Årlig melding 2015 for Helse Sør-Øst RHF.pdf
017-2016 Vedlegg - Årlig melding 2015 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/017-2016 Vedlegg - Årlig melding 2015 fra Helse Sør-Øst RHF.pdf017-2016 Vedlegg - Årlig melding 2015 fra Helse Sør-Øst RHF.pdf
018-2016 Saksframlegg - ØLP 2017-2020 Planforutsetninger.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/018-2016 Saksframlegg - ØLP 2017-2020 Planforutsetninger.pdf018-2016 Saksframlegg - ØLP 2017-2020 Planforutsetninger.pdf
019-2016 Saksfremlegg - Tertialrapport 3. Digital fornying 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/019-2016 Saksfremlegg - Tertialrapport 3. Digital fornying 2015.pdf019-2016 Saksfremlegg - Tertialrapport 3. Digital fornying 2015.pdf
019-2016 Vedlegg - Tertialrapport 3 2015 Digital fornying - vedlegg styresak.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/019-2016 Vedlegg - Tertialrapport 3 2015 Digital fornying - vedlegg styresak.pdf019-2016 Vedlegg - Tertialrapport 3 2015 Digital fornying - vedlegg styresak.pdf
020-2016 Saksframlegg - Regional beredskapsplan - rullering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/020-2016 Saksframlegg - Regional beredskapsplan - rullering.pdf020-2016 Saksframlegg - Regional beredskapsplan - rullering.pdf
020-2016 Vedlegg - Regional beredskapsplan - rullering pr 240216.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/020-2016 Vedlegg - Regional beredskapsplan - rullering pr 240216.pdf020-2016 Vedlegg - Regional beredskapsplan - rullering pr 240216.pdf
021-2016 Saksframlegg - Styreinstruks og instruks for administrerende direktør i HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/021-2016 Saksframlegg - Styreinstruks og instruks for administrerende direktør i HSØ.pdf021-2016 Saksframlegg - Styreinstruks og instruks for administrerende direktør i HSØ.pdf
021-2016 Vedlegg 1 - Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF 2016-2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/021-2016 Vedlegg 1 - Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF 2016-2018.pdf021-2016 Vedlegg 1 - Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF 2016-2018.pdf
021-2016 Vedlegg 2 - Instruks for administrerende direktør 2016-2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/021-2016 Vedlegg 2 - Instruks for administrerende direktør 2016-2018.pdf021-2016 Vedlegg 2 - Instruks for administrerende direktør 2016-2018.pdf
022-2016 Saksframlegg - OUS Salg av eiendommene Sognsveien 9A og B, Oslo kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/022-2016 Saksframlegg - OUS Salg av eiendommene Sognsveien 9A og B, Oslo kommune.pdf022-2016 Saksframlegg - OUS Salg av eiendommene Sognsveien 9A og B, Oslo kommune.pdf
022-2016 Vedlegg - 151221 brev til HSØ_Salg av eiendom (2).pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/022-2016 Vedlegg - 151221 brev til HSØ_Salg av eiendom (2).pdf022-2016 Vedlegg - 151221 brev til HSØ_Salg av eiendom (2).pdf
023-2016 Saksframlegg - SØHF Avhending av Furutun habiliteringhjem, Oredalsveien 128 Fredrikstad.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/023-2016 Saksframlegg - SØHF Avhending av Furutun habiliteringhjem, Oredalsveien 128 Fredrikstad.pdf023-2016 Saksframlegg - SØHF Avhending av Furutun habiliteringhjem, Oredalsveien 128 Fredrikstad.pdf
023-2016 Vedlegg - Anmodning om samtykke til avhending fra Sykehuset Østfold HF 4. februar 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/023-2016 Vedlegg - Anmodning om samtykke til avhending fra Sykehuset Østfold HF 4. februar 2016.pdf023-2016 Vedlegg - Anmodning om samtykke til avhending fra Sykehuset Østfold HF 4. februar 2016.pdf
024-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/024-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf024-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
025-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/025-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016.pdf025-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016.pdf
Andre orienteringer 02 - Årsmøteuttalelse fra Telemark Senterparti.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/Andre orienteringer 02 - Årsmøteuttalelse fra Telemark Senterparti.PDFAndre orienteringer 02 - Årsmøteuttalelse fra Telemark Senterparti.PDF
Andre orienteringer 03 - Brev fra Venner av Bærum sykehus.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/Andre orienteringer 03 - Brev fra Venner av Bærum sykehus.PDFAndre orienteringer 03 - Brev fra Venner av Bærum sykehus.PDF
Andre orienteringer 04 - Brukerutvalgets innspill til Kvinnslandsutvalget.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160310/Andre orienteringer 04 - Brukerutvalgets innspill til Kvinnslandsutvalget.pdfAndre orienteringer 04 - Brukerutvalgets innspill til Kvinnslandsutvalget.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.