Styremøte 13. september 2018

Styremøte, 13.09.2018

 

Når og hvor

Dato
13.09.2018 
Klokkeslett
Sted
Hovedkontor - Hamar
  

Saksdokumenter

- Saksliste med tentativ kjøreplan til styremøte i HSØ 13. september 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180913/- Saksliste med tentativ kjøreplan til styremøte i HSØ 13. september 2018.pdf- Saksliste med tentativ kjøreplan til styremøte i HSØ 13. september 2018.pdfpdf134669
074-2018 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180913/074-2018 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf074-2018 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf19706
075-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. august 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180913/075-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. august 2018.pdf075-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 24. august 2018.pdfpdf112573
076-2018 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivititets og økonomirapport per august 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180913/076-2018 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivititets og økonomirapport per august 2018.pdf076-2018 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivititets og økonomirapport per august 2018.pdfpdf258326
076-2018 Vedlegg 1 - Rapportering per august 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180913/076-2018 Vedlegg 1 - Rapportering per august 2018.pdf076-2018 Vedlegg 1 - Rapportering per august 2018.pdfpdf1359047
076-2018 Vedlegg 2 - Analyser - ventetider BUP og pakkeforløp.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180913/076-2018 Vedlegg 2 - Analyser - ventetider BUP og pakkeforløp.pdf076-2018 Vedlegg 2 - Analyser - ventetider BUP og pakkeforløp.pdfpdf1022917
078-2018 Saksframlegg - Godkj prinsipper leieavtale Oslo kommune for OUSs arealer ny storbylegevakt.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180913/078-2018 Saksframlegg - Godkj prinsipper leieavtale Oslo kommune for OUSs arealer ny storbylegevakt.pdf078-2018 Saksframlegg - Godkj prinsipper leieavtale Oslo kommune for OUSs arealer ny storbylegevakt.pdfpdf371727
078-2018 Vedlegg 1 - OUS styresak 44-2018 Prinsipper for finansiering bygging av Storbylegevakt.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180913/078-2018 Vedlegg 1 - OUS styresak 44-2018 Prinsipper for finansiering bygging av Storbylegevakt.pdf078-2018 Vedlegg 1 - OUS styresak 44-2018 Prinsipper for finansiering bygging av Storbylegevakt.pdfpdf391917
078-2018 Vedlegg 2 - Protokoll styremøte i Oslo universitetssykehus 21.6.2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180913/078-2018 Vedlegg 2 - Protokoll styremøte i Oslo universitetssykehus 21.6.2018.pdf078-2018 Vedlegg 2 - Protokoll styremøte i Oslo universitetssykehus 21.6.2018.pdfpdf902676
079-2018 Saksframlegg - Anskaffelse av elektrisk energi i HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180913/079-2018 Saksframlegg - Anskaffelse av elektrisk energi i HSØ.pdf079-2018 Saksframlegg - Anskaffelse av elektrisk energi i HSØ.pdfpdf133765
080-2018 Saksframlegg - Delstrategi for eiendomsvirksomheten.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180913/080-2018 Saksframlegg - Delstrategi for eiendomsvirksomheten.pdf080-2018 Saksframlegg - Delstrategi for eiendomsvirksomheten.pdfpdf152983
080-2018 Vedlegg - Delstrategi for eiendomsvirksomheten.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180913/080-2018 Vedlegg - Delstrategi for eiendomsvirksomheten.pdf080-2018 Vedlegg - Delstrategi for eiendomsvirksomheten.pdfpdf460786
081-2018 Saksframlegg - SSHF - avhending av eiendommen i Solbergveien.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180913/081-2018 Saksframlegg - SSHF - avhending av eiendommen i Solbergveien.pdf081-2018 Saksframlegg - SSHF - avhending av eiendommen i Solbergveien.pdfpdf292684
081-2018 Vedlegg 1 - Henvendelse fra Sørlandet sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180913/081-2018 Vedlegg 1 - Henvendelse fra Sørlandet sykehus.pdf081-2018 Vedlegg 1 - Henvendelse fra Sørlandet sykehus.pdfpdf332868
081-2018 Vedlegg 2 - Saksfremlegg SSHF 020-2017 Sak - Salg av Solbergveien.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180913/081-2018 Vedlegg 2 - Saksfremlegg SSHF 020-2017 Sak - Salg av Solbergveien.pdf081-2018 Vedlegg 2 - Saksfremlegg SSHF 020-2017 Sak - Salg av Solbergveien.pdfpdf167252
081-2018 Vedlegg 3 - Protkoll styremøte SSHF sak 020-2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180913/081-2018 Vedlegg 3 - Protkoll styremøte SSHF sak 020-2017.pdf081-2018 Vedlegg 3 - Protkoll styremøte SSHF sak 020-2017.pdfpdf176630
082-2018 Saksframlegg - Oppnevning av ny styreleder i helseforetak (003).pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180913/082-2018 Saksframlegg - Oppnevning av ny styreleder i helseforetak (003).pdf082-2018 Saksframlegg - Oppnevning av ny styreleder i helseforetak (003).pdfpdf69327
083-2018 Orienteringssak - Halvårsrapport 2018 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180913/083-2018 Orienteringssak - Halvårsrapport 2018 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdf083-2018 Orienteringssak - Halvårsrapport 2018 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdfpdf100239
083-2018 Vedlegg - Halvårsrapport Konsernrevisjonen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180913/083-2018 Vedlegg - Halvårsrapport Konsernrevisjonen.pdf083-2018 Vedlegg - Halvårsrapport Konsernrevisjonen.pdfpdf454923
084-2018 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180913/084-2018 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf084-2018 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfpdf188713
085-2018 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra AD.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180913/085-2018 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra AD.pdf085-2018 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra AD.pdfpdf399266
Andre orienteringer 02 - Oppdragsdokument 2018 - tilleggsdokument.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180913/Andre orienteringer 02 - Oppdragsdokument 2018 - tilleggsdokument.pdfAndre orienteringer 02 - Oppdragsdokument 2018 - tilleggsdokument.pdfpdf172402
Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll foretaksmøte 13.06.2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180913/Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll foretaksmøte 13.06.2018.pdfAndre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll foretaksmøte 13.06.2018.pdfpdf412292
Andre orienteringer 04 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 060618 - foreløpig.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180913/Andre orienteringer 04 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 060618 - foreløpig.pdfAndre orienteringer 04 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 060618 - foreløpig.pdfpdf163210
Andre orienteringer 05 - Prokoll fra BU 12. og 13. juni 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180913/Andre orienteringer 05 - Prokoll fra BU 12. og 13. juni 2018.pdfAndre orienteringer 05 - Prokoll fra BU 12. og 13. juni 2018.pdfpdf84277
Andre orienteringer 06 - Åpent brev fra 6 partier Gjøvik vedr. struktur SI.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180913/Andre orienteringer 06 - Åpent brev fra 6 partier Gjøvik vedr. struktur SI.pdfAndre orienteringer 06 - Åpent brev fra 6 partier Gjøvik vedr. struktur SI.pdfpdf2949873
Andre orienteringer 07 - Henvendelser vedr. videreutvikling av OUS.docx.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180913/Andre orienteringer 07 - Henvendelser vedr. videreutvikling av OUS.docx.pdfAndre orienteringer 07 - Henvendelser vedr. videreutvikling av OUS.docx.pdfpdf3676453
Andre orienteringer 08 - Drøftingsmøte RHF-KTV møteprotokoll 20180912.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180913/Andre orienteringer 08 - Drøftingsmøte RHF-KTV møteprotokoll 20180912.pdfAndre orienteringer 08 - Drøftingsmøte RHF-KTV møteprotokoll 20180912.pdfpdf44538

Fant du det du lette etter?