Styremøte 14. desember 2017

Styremøte, 14.12.2017

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
14.12.2017 
Klokkeslett
09:15-15:45
Sted
Hovedkontor - Hamar
  

Saksdokumenter

- Saksliste med tentativ kjøreplan til styremøte 14. desember 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/- Saksliste med tentativ kjøreplan til styremøte 14. desember 2017.pdf- Saksliste med tentativ kjøreplan til styremøte 14. desember 2017.pdfpdf114295
115-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/115-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf115-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf21136
116-2017 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. november 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/116-2017 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. november 2017.pdf116-2017 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. november 2017.pdfpdf79723
117-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per november 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/117-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per november 2017.pdf117-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per november 2017.pdfpdf175572
117-2017 Vedlegg - 11 2017 Styresak rapportering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/117-2017 Vedlegg - 11 2017 Styresak rapportering.pdf117-2017 Vedlegg - 11 2017 Styresak rapportering.pdfpdf1472855
118-2017 Saksframlegg - Revisjonsplan 2018 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/118-2017 Saksframlegg - Revisjonsplan 2018 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdf118-2017 Saksframlegg - Revisjonsplan 2018 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdfpdf102494
118-2017 Vedlegg - Revisjonsplan 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/118-2017 Vedlegg - Revisjonsplan 2018.pdf118-2017 Vedlegg - Revisjonsplan 2018.pdfpdf484329
119-2017 Saksframlegg - Fordeling av forskningsmidler for 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/119-2017 Saksframlegg - Fordeling av forskningsmidler for 2018.pdf119-2017 Saksframlegg - Fordeling av forskningsmidler for 2018.pdfpdf169238
119-2017 Vedlegg 1 - Forskningsmidler 2018 - revidert.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/119-2017 Vedlegg 1 - Forskningsmidler 2018 - revidert.pdf119-2017 Vedlegg 1 - Forskningsmidler 2018 - revidert.pdfpdf204902
119-2017 Vedlegg 2 - Forskningsmidler 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/119-2017 Vedlegg 2 - Forskningsmidler 2018.pdf119-2017 Vedlegg 2 - Forskningsmidler 2018.pdfpdf275842
119-2017 Vedlegg 3 - Forskningsmidler 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/119-2017 Vedlegg 3 - Forskningsmidler 2018.pdf119-2017 Vedlegg 3 - Forskningsmidler 2018.pdfpdf265872
119-2017 Vedlegg 4 - Forskningsmidler 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/119-2017 Vedlegg 4 - Forskningsmidler 2018.pdf119-2017 Vedlegg 4 - Forskningsmidler 2018.pdfpdf166867
119-2017 Vedlegg 5 - Forskningsmidler 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/119-2017 Vedlegg 5 - Forskningsmidler 2018.pdf119-2017 Vedlegg 5 - Forskningsmidler 2018.pdfpdf63626
120-2017 Saksframlegg - Regional løsning for medikamentell kreftbehandling – status og plan.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/120-2017 Saksframlegg - Regional løsning for medikamentell kreftbehandling – status og plan.pdf120-2017 Saksframlegg - Regional løsning for medikamentell kreftbehandling – status og plan.pdfpdf189998
121-2017 Saksframlegg - Oppdrag og bestilling 2018 - krav til økonomisk resultat.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/121-2017 Saksframlegg - Oppdrag og bestilling 2018 - krav til økonomisk resultat.pdf121-2017 Saksframlegg - Oppdrag og bestilling 2018 - krav til økonomisk resultat.pdfpdf116951
122-2017 Orienteringssak -Informasjonssikkerhet og personvern. Ny personvernlovgivning i EU og EØS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/122-2017 Orienteringssak -Informasjonssikkerhet og personvern. Ny personvernlovgivning i EU og EØS.pdf122-2017 Orienteringssak -Informasjonssikkerhet og personvern. Ny personvernlovgivning i EU og EØS.pdfpdf115799
122-2017 Vedlegg - Nye personvernregler fra 2018. Hva betyr det for din virksomhet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/122-2017 Vedlegg - Nye personvernregler fra 2018. Hva betyr det for din virksomhet.pdf122-2017 Vedlegg - Nye personvernregler fra 2018. Hva betyr det for din virksomhet.pdfpdf43198
123-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/123-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf123-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfpdf103174
124-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/124-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrende direktør.pdf124-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrende direktør.pdfpdf350060
124-2107 Vedlegg -Rapport Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i helse og omsorgstjenesten.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/124-2107 Vedlegg -Rapport Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i helse og omsorgstjenesten.pdf124-2107 Vedlegg -Rapport Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i helse og omsorgstjenesten.pdfpdf3847464
Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll BU møte 14. november.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll BU møte 14. november.pdfAndre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll BU møte 14. november.pdfpdf83629
Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 15.11.17.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 15.11.17.pdfAndre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 15.11.17.pdfpdf183367
Andre orienteringer 04 - Opprop fra Legeforeningens Regionutvalg Sør-Øst og FTV.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/Andre orienteringer 04 - Opprop fra Legeforeningens Regionutvalg Sør-Øst og FTV.pdfAndre orienteringer 04 - Opprop fra Legeforeningens Regionutvalg Sør-Øst og FTV.pdfpdf183876

Fant du det du lette etter?