Styremøte 14. desember 2017

Styremøte , 14.12.2017

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
14.12.2017 
Klokkeslett
09:15-15:45
Sted
Hovedkontor - Hamar
  

Saksdokumenter

- Saksliste med tentativ kjøreplan til styremøte 14. desember 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/- Saksliste med tentativ kjøreplan til styremøte 14. desember 2017.pdf- Saksliste med tentativ kjøreplan til styremøte 14. desember 2017.pdf
115-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/115-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf115-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
116-2017 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. november 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/116-2017 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. november 2017.pdf116-2017 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 16. november 2017.pdf
117-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per november 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/117-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per november 2017.pdf117-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per november 2017.pdf
117-2017 Vedlegg - 11 2017 Styresak rapportering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/117-2017 Vedlegg - 11 2017 Styresak rapportering.pdf117-2017 Vedlegg - 11 2017 Styresak rapportering.pdf
118-2017 Saksframlegg - Revisjonsplan 2018 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/118-2017 Saksframlegg - Revisjonsplan 2018 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdf118-2017 Saksframlegg - Revisjonsplan 2018 for konsernrevisjonen Helse Sør-Øst.pdf
118-2017 Vedlegg - Revisjonsplan 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/118-2017 Vedlegg - Revisjonsplan 2018.pdf118-2017 Vedlegg - Revisjonsplan 2018.pdf
119-2017 Saksframlegg - Fordeling av forskningsmidler for 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/119-2017 Saksframlegg - Fordeling av forskningsmidler for 2018.pdf119-2017 Saksframlegg - Fordeling av forskningsmidler for 2018.pdf
119-2017 Vedlegg 1 - Forskningsmidler 2018 - revidert.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/119-2017 Vedlegg 1 - Forskningsmidler 2018 - revidert.pdf119-2017 Vedlegg 1 - Forskningsmidler 2018 - revidert.pdf
119-2017 Vedlegg 2 - Forskningsmidler 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/119-2017 Vedlegg 2 - Forskningsmidler 2018.pdf119-2017 Vedlegg 2 - Forskningsmidler 2018.pdf
119-2017 Vedlegg 3 - Forskningsmidler 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/119-2017 Vedlegg 3 - Forskningsmidler 2018.pdf119-2017 Vedlegg 3 - Forskningsmidler 2018.pdf
119-2017 Vedlegg 4 - Forskningsmidler 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/119-2017 Vedlegg 4 - Forskningsmidler 2018.pdf119-2017 Vedlegg 4 - Forskningsmidler 2018.pdf
119-2017 Vedlegg 5 - Forskningsmidler 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/119-2017 Vedlegg 5 - Forskningsmidler 2018.pdf119-2017 Vedlegg 5 - Forskningsmidler 2018.pdf
120-2017 Saksframlegg - Regional løsning for medikamentell kreftbehandling – status og plan.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/120-2017 Saksframlegg - Regional løsning for medikamentell kreftbehandling – status og plan.pdf120-2017 Saksframlegg - Regional løsning for medikamentell kreftbehandling – status og plan.pdf
121-2017 Saksframlegg - Oppdrag og bestilling 2018 - krav til økonomisk resultat.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/121-2017 Saksframlegg - Oppdrag og bestilling 2018 - krav til økonomisk resultat.pdf121-2017 Saksframlegg - Oppdrag og bestilling 2018 - krav til økonomisk resultat.pdf
122-2017 Orienteringssak -Informasjonssikkerhet og personvern. Ny personvernlovgivning i EU og EØS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/122-2017 Orienteringssak -Informasjonssikkerhet og personvern. Ny personvernlovgivning i EU og EØS.pdf122-2017 Orienteringssak -Informasjonssikkerhet og personvern. Ny personvernlovgivning i EU og EØS.pdf
122-2017 Vedlegg - Nye personvernregler fra 2018. Hva betyr det for din virksomhet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/122-2017 Vedlegg - Nye personvernregler fra 2018. Hva betyr det for din virksomhet.pdf122-2017 Vedlegg - Nye personvernregler fra 2018. Hva betyr det for din virksomhet.pdf
123-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/123-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf123-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf
124-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/124-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrende direktør.pdf124-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrende direktør.pdf
124-2107 Vedlegg -Rapport Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i helse og omsorgstjenesten.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/124-2107 Vedlegg -Rapport Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i helse og omsorgstjenesten.pdf124-2107 Vedlegg -Rapport Informasjonssikkerhet ved bruk av private leverandører i helse og omsorgstjenesten.pdf
Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll BU møte 14. november.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll BU møte 14. november.pdfAndre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll BU møte 14. november.pdf
Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 15.11.17.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 15.11.17.pdfAndre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 15.11.17.pdf
Andre orienteringer 04 - Opprop fra Legeforeningens Regionutvalg Sør-Øst og FTV.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171214/Andre orienteringer 04 - Opprop fra Legeforeningens Regionutvalg Sør-Øst og FTV.pdfAndre orienteringer 04 - Opprop fra Legeforeningens Regionutvalg Sør-Øst og FTV.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.