Styremøte 14. juni 2018

Styremøte, 14.06.2018

 

Når og hvor

Dato
14.06.2018 
Klokkeslett
Sted
Hovedkontor - Hamar
  

Saksdokumenter

- Saksliste og tentativ kjøreplan til styremøte i HSØ 14. juni 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/- Saksliste og tentativ kjøreplan til styremøte i HSØ 14. juni 2018.pdf- Saksliste og tentativ kjøreplan til styremøte i HSØ 14. juni 2018.pdfpdf129227
046-2018 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/046-2018 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf046-2018 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf19664
047-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/047-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2018.pdf047-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 26. april 2018.pdfpdf203181
048-2018 Saksframlegg - Videre arbeid m standard. og modern. IKT-infrastruktur HSØ (sladdet versjon, se forklaring under).pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/048-2018 Saksframlegg - Videre arbeid m standard. og modern. IKT-infrastruktur HSØ (sladdet versjon, se forklaring under).pdf048-2018 Saksframlegg - Videre arbeid m standard. og modern. IKT-infrastruktur HSØ (sladdet versjon, se forklaring under).pdfpdf752004
049-2018 Saksframlegg - Fremtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/049-2018 Saksframlegg - Fremtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi.pdf049-2018 Saksframlegg - Fremtidig organisering av tilbud om mekanisk trombektomi.pdfpdf190264
049-2018 Vedlegg 1 - Rapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/049-2018 Vedlegg 1 - Rapport.pdf049-2018 Vedlegg 1 - Rapport.pdfpdf1113281
049-2018 Vedlegg 2 - Oppsummeringav innspillsrunde på rapporten.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/049-2018 Vedlegg 2 - Oppsummeringav innspillsrunde på rapporten.pdf049-2018 Vedlegg 2 - Oppsummeringav innspillsrunde på rapporten.pdfpdf211555
050-2018 Saksframlegg - Regional plan for avtalespesialistområdet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/050-2018 Saksframlegg - Regional plan for avtalespesialistområdet.pdf050-2018 Saksframlegg - Regional plan for avtalespesialistområdet.pdfpdf210225
050-2018 Vedlegg - Regional plan avtalespesialistområdet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/050-2018 Vedlegg - Regional plan avtalespesialistområdet.pdf050-2018 Vedlegg - Regional plan avtalespesialistområdet.pdfpdf520103
051-2018 Saksfralegg - Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/051-2018 Saksfralegg - Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst.pdf051-2018 Saksfralegg - Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst.pdfpdf157696
051-2018 Vedlegg - Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/051-2018 Vedlegg - Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst.pdf051-2018 Vedlegg - Regional utviklingsplan 2035 for Helse Sør-Øst.pdfpdf2995471
052-2018 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2019-2022 - ØLP.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/052-2018 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2019-2022 - ØLP.pdf052-2018 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2019-2022 - ØLP.pdfpdf438491
052-2018 Vedlegg -Økonomisk langtidsplan 2019-2022 Plandokument.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/052-2018 Vedlegg -Økonomisk langtidsplan 2019-2022 Plandokument.pdf052-2018 Vedlegg -Økonomisk langtidsplan 2019-2022 Plandokument.pdfpdf1175977
053-2018 Saksframlegg - Status konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/053-2018 Saksframlegg - Status konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad.pdf053-2018 Saksframlegg - Status konseptfase videreutvikling av Aker og Gaustad.pdfpdf403532
053-2018 Vedlegg - Risikomatrise.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/053-2018 Vedlegg - Risikomatrise.pdf053-2018 Vedlegg - Risikomatrise.pdfpdf525609
054-2018 Saksframlegg - Ahus – Prosjekt samling av phv Nordbyhagen, videreføring til konseptfase.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/054-2018 Saksframlegg - Ahus – Prosjekt samling av phv Nordbyhagen, videreføring til konseptfase.pdf054-2018 Saksframlegg - Ahus – Prosjekt samling av phv Nordbyhagen, videreføring til konseptfase.pdfpdf426153
054-2018 Vedlegg 1.1 - Søknad om oppstart av konseptfase for bygg for psykisk helse.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/054-2018 Vedlegg 1.1 - Søknad om oppstart av konseptfase for bygg for psykisk helse.pdf054-2018 Vedlegg 1.1 - Søknad om oppstart av konseptfase for bygg for psykisk helse.pdfpdf35490
054-2018 Vedlegg 1.2 - Sak 71-17 Protokoll fra styremøte 27.09.2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/054-2018 Vedlegg 1.2 - Sak 71-17 Protokoll fra styremøte 27.09.2017.pdf054-2018 Vedlegg 1.2 - Sak 71-17 Protokoll fra styremøte 27.09.2017.pdfpdf45133
054-2018 Vedlegg 2 - Sak 61-17 Oppstart av konseptfase for samling av sykehusbasert psykisk helsevern_med vedlegg.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/054-2018 Vedlegg 2 - Sak 61-17 Oppstart av konseptfase for samling av sykehusbasert psykisk helsevern_med vedlegg.pdf054-2018 Vedlegg 2 - Sak 61-17 Oppstart av konseptfase for samling av sykehusbasert psykisk helsevern_med vedlegg.pdfpdf2654160
055-2018 Saksframlegg - STHF – Prosjekt utvikling av somatikk Skien. Videreføring til konseptfase.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/055-2018 Saksframlegg - STHF – Prosjekt utvikling av somatikk Skien. Videreføring til konseptfase.pdf055-2018 Saksframlegg - STHF – Prosjekt utvikling av somatikk Skien. Videreføring til konseptfase.pdfpdf287819
055-2018 Vedlegg 1 - Oversendelsesbrev fra STHF 31.05.18.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/055-2018 Vedlegg 1 - Oversendelsesbrev fra STHF 31.05.18.pdf055-2018 Vedlegg 1 - Oversendelsesbrev fra STHF 31.05.18.pdfpdf160563
055-2018 Vedlegg 2.0 - Styresak STHF 08-2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/055-2018 Vedlegg 2.0 - Styresak STHF 08-2018.pdf055-2018 Vedlegg 2.0 - Styresak STHF 08-2018.pdfpdf81234
055-2018 Vedlegg 2.1 - Styresak sthf 08-18 Vedlegg 1 Idefaserapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/055-2018 Vedlegg 2.1 - Styresak sthf 08-18 Vedlegg 1 Idefaserapport.pdf055-2018 Vedlegg 2.1 - Styresak sthf 08-18 Vedlegg 1 Idefaserapport.pdfpdf1938112
055-2018 Vedlegg 2.2 - Styresak 08-2008 Vedlegg 2 Økonomiske vureringer.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/055-2018 Vedlegg 2.2 - Styresak 08-2008 Vedlegg 2 Økonomiske vureringer.pdf055-2018 Vedlegg 2.2 - Styresak 08-2008 Vedlegg 2 Økonomiske vureringer.pdfpdf1011530
055-2018 Vedlegg 2.3 - Styremøte STHF-2018-04-18 protokoll.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/055-2018 Vedlegg 2.3 - Styremøte STHF-2018-04-18 protokoll.pdf055-2018 Vedlegg 2.3 - Styremøte STHF-2018-04-18 protokoll.pdfpdf135556
056-2018 Saksframlegg - Styresak Avhending av Moenga DPS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/056-2018 Saksframlegg - Styresak Avhending av Moenga DPS.pdf056-2018 Saksframlegg - Styresak Avhending av Moenga DPS.pdfpdf595805
056-2018 Vedlegg - Anmodning om godkjenning av salg.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/056-2018 Vedlegg - Anmodning om godkjenning av salg.pdf056-2018 Vedlegg - Anmodning om godkjenning av salg.pdfpdf19505
056-2018 Vedlegg - vedlegg 1 - Foreløpig protokoll fra styremøte den 25.04.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/056-2018 Vedlegg - vedlegg 1 - Foreløpig protokoll fra styremøte den 25.04.pdf056-2018 Vedlegg - vedlegg 1 - Foreløpig protokoll fra styremøte den 25.04.pdfpdf46269
056-2018 Vedlegg - vedlegg 2 - Styresak 21-18.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/056-2018 Vedlegg - vedlegg 2 - Styresak 21-18.pdf056-2018 Vedlegg - vedlegg 2 - Styresak 21-18.pdfpdf761979
056-2018 Vedlegg - vedlegg 3 - Verdivurdering av Moengvegen 6.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/056-2018 Vedlegg - vedlegg 3 - Verdivurdering av Moengvegen 6.pdf056-2018 Vedlegg - vedlegg 3 - Verdivurdering av Moengvegen 6.pdfpdf12207710
056-2018 Vedlegg - vedlegg 4 - Verdivurdering av Moengvegen 10 A-D.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/056-2018 Vedlegg - vedlegg 4 - Verdivurdering av Moengvegen 10 A-D.pdf056-2018 Vedlegg - vedlegg 4 - Verdivurdering av Moengvegen 10 A-D.pdfpdf10829858
057-2018 Saksframlegg - Avhending av Ths. W. Schwartz gate 22.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/057-2018 Saksframlegg - Avhending av Ths. W. Schwartz gate 22.pdf057-2018 Saksframlegg - Avhending av Ths. W. Schwartz gate 22.pdfpdf425890
057-2018 Vedlegg 1 - Anmodning om salg av Ths. W 1408370_1_0.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/057-2018 Vedlegg 1 - Anmodning om salg av Ths. W 1408370_1_0.pdf057-2018 Vedlegg 1 - Anmodning om salg av Ths. W 1408370_1_0.pdfpdf193934
057-2018 Vedlegg 2 - Styresak - avhending av Ths. W. Schwartzgate.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/057-2018 Vedlegg 2 - Styresak - avhending av Ths. W. Schwartzgate.pdf057-2018 Vedlegg 2 - Styresak - avhending av Ths. W. Schwartzgate.pdfpdf212785
057-2018 Vedlegg 3 - Godkjent protokoll fra styremøte i SØ 2018-02-26 (002).pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/057-2018 Vedlegg 3 - Godkjent protokoll fra styremøte i SØ 2018-02-26 (002).pdf057-2018 Vedlegg 3 - Godkjent protokoll fra styremøte i SØ 2018-02-26 (002).pdfpdf238212
058-2018 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per mai.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/058-2018 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per mai.pdf058-2018 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per mai.pdfpdf177355
058-2018 Vedlegg - 05 2018 Styresak.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/058-2018 Vedlegg - 05 2018 Styresak.pdf058-2018 Vedlegg - 05 2018 Styresak.pdfpdf2137404
059-2018 Saksframlegg - Oppnevning av nye styremedlemmer i helseforetak.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/059-2018 Saksframlegg - Oppnevning av nye styremedlemmer i helseforetak.pdf059-2018 Saksframlegg - Oppnevning av nye styremedlemmer i helseforetak.pdfpdf63593
060-2018 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/060-2018 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2018.pdf060-2018 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2018.pdfpdf169277
061-2018 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra AD.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/061-2018 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra AD.pdf061-2018 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra AD.pdfpdf289251
Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll BU 22. mai 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll BU 22. mai 2018.pdfAndre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll BU 22. mai 2018.pdfpdf250429
Andre orienteringer 03 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 25042018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/Andre orienteringer 03 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 25042018.pdfAndre orienteringer 03 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 25042018.pdfpdf104101
Andre orienteringer 04 - Åpent brev til Helse Sør Øst fra 6 partier på Gjøvik.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/Andre orienteringer 04 - Åpent brev til Helse Sør Øst fra 6 partier på Gjøvik.pdfAndre orienteringer 04 - Åpent brev til Helse Sør Øst fra 6 partier på Gjøvik.pdfpdf2949873
Andre orienteringer 05 - Notat om fremtidig org av føde- og nyfødtomsorgen i OUS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/Andre orienteringer 05 - Notat om fremtidig org av føde- og nyfødtomsorgen i OUS.pdfAndre orienteringer 05 - Notat om fremtidig org av føde- og nyfødtomsorgen i OUS.pdfpdf1594087
Andre orienteringer 06 - Drøftingsprotokoll KTV.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180614/Andre orienteringer 06 - Drøftingsprotokoll KTV.pdfAndre orienteringer 06 - Drøftingsprotokoll KTV.pdfpdf234404

Forklaring til saksnummer 048-2018: Saken var unntatt da den ble behandlet i styret 14.06.2018, men er nå åpen med noen opplysninger sladdet med hjemmel i offentleglova § 13 jf. forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 2 og offentleglova § 23 første ledd.

Fant du det du lette etter?