Styremøte 14. september 2017

Styremøte , 14.09.2017

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
14.09.2017 
Klokkeslett
09:15-15:30
Sted
Hovedkontor - Hamar
  

Saksdokumenter

- Saksliste og KJØREPLAN til styremøte i HSØ 14 september 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/- Saksliste og KJØREPLAN til styremøte i HSØ 14 september 2017.pdf- Saksliste og KJØREPLAN til styremøte i HSØ 14 september 2017.pdf
082-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/082-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf082-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
083-2017 Saksframlegg - Godkjenning protokoll ekstraord styremøte 17. 08.17.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/083-2017 Saksframlegg - Godkjenning protokoll ekstraord styremøte 17. 08.17.pdf083-2017 Saksframlegg - Godkjenning protokoll ekstraord styremøte 17. 08.17.pdf
084-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per juli.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/084-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per juli.pdf084-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per juli.pdf
084-2017 Vedlegg - 07 2017 Styresak per juli.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/084-2017 Vedlegg - 07 2017 Styresak per juli.pdf084-2017 Vedlegg - 07 2017 Styresak per juli.pdf
085-2017 Saksframlegg - Valg av HPV-laboratorier i Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/085-2017 Saksframlegg - Valg av HPV-laboratorier i Helse Sør-Øst.pdf085-2017 Saksframlegg - Valg av HPV-laboratorier i Helse Sør-Øst.pdf
085-2017 Vedlegg - 15-12-10 Rapport HSØ HPV-arbeidsgruppe.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/085-2017 Vedlegg - 15-12-10 Rapport HSØ HPV-arbeidsgruppe.pdf085-2017 Vedlegg - 15-12-10 Rapport HSØ HPV-arbeidsgruppe.pdf
086-2017 Saksframlegg - VVHF – Avhending av eiendom i Dr. Schmidts vei 3.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/086-2017 Saksframlegg - VVHF – Avhending av eiendom i Dr. Schmidts vei 3.pdf086-2017 Saksframlegg - VVHF – Avhending av eiendom i Dr. Schmidts vei 3.pdf
086-2017 Vedlegg 1 - Saksframlegg 10-2017 Helgerud avhending.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/086-2017 Vedlegg 1 - Saksframlegg 10-2017 Helgerud avhending.pdf086-2017 Vedlegg 1 - Saksframlegg 10-2017 Helgerud avhending.pdf
086-2017 Vedlegg 2 - Konsekvensutredning salg driften ved Bærum sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/086-2017 Vedlegg 2 - Konsekvensutredning salg driften ved Bærum sykehus.pdf086-2017 Vedlegg 2 - Konsekvensutredning salg driften ved Bærum sykehus.pdf
086-2017 Vedlegg 3 - Verdivurdering Dr Schmidts vei 3 220316.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/086-2017 Vedlegg 3 - Verdivurdering Dr Schmidts vei 3 220316.pdf086-2017 Vedlegg 3 - Verdivurdering Dr Schmidts vei 3 220316.pdf
086-2017 Vedlegg 4 - Vurdering av kommunal forkjøpsrett.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/086-2017 Vedlegg 4 - Vurdering av kommunal forkjøpsrett.pdf086-2017 Vedlegg 4 - Vurdering av kommunal forkjøpsrett.pdf
087-2017 Saksframlegg - Brukerutvalg for HSØ - oppnevning av medlemmer.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/087-2017 Saksframlegg - Brukerutvalg for HSØ - oppnevning av medlemmer.pdf087-2017 Saksframlegg - Brukerutvalg for HSØ - oppnevning av medlemmer.pdf
088-2017 Saksframlegg - Revidert veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/088-2017 Saksframlegg - Revidert veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.pdf088-2017 Saksframlegg - Revidert veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.pdf
088-2017 Vedlegg - Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/088-2017 Vedlegg - Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter.pdf088-2017 Vedlegg - Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter.pdf
089-2017 Saksframlegg - Endret styresammensetning i styrer for HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/089-2017 Saksframlegg - Endret styresammensetning i styrer for HF.pdf089-2017 Saksframlegg - Endret styresammensetning i styrer for HF.pdf
090-2017 Orienteringssak - Status IKT-infrastrukturmodernisering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/090-2017 Orienteringssak - Status IKT-infrastrukturmodernisering.pdf090-2017 Orienteringssak - Status IKT-infrastrukturmodernisering.pdf
090-2017 Vedlegg 1 - SP styresak 055-2017 Oppfølging av vedtak foretaksmøte.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/090-2017 Vedlegg 1 - SP styresak 055-2017 Oppfølging av vedtak foretaksmøte.pdf090-2017 Vedlegg 1 - SP styresak 055-2017 Oppfølging av vedtak foretaksmøte.pdf
090-2017 Vedlegg 2 - Status for tilgangskontroll EPJ og infosikkerhet MTU.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/090-2017 Vedlegg 2 - Status for tilgangskontroll EPJ og infosikkerhet MTU.pdf090-2017 Vedlegg 2 - Status for tilgangskontroll EPJ og infosikkerhet MTU.pdf
091-2017 Orienteringssak - Halvårsrapport 2017 konsernrevisjonen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/091-2017 Orienteringssak - Halvårsrapport 2017 konsernrevisjonen.pdf091-2017 Orienteringssak - Halvårsrapport 2017 konsernrevisjonen.pdf
091-2017 Vedlegg - Halvårsrapport konsernrevisjonen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/091-2017 Vedlegg - Halvårsrapport konsernrevisjonen.pdf091-2017 Vedlegg - Halvårsrapport konsernrevisjonen.pdf
092-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/092-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf092-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf
093-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra AD.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/093-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra AD.pdf093-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra AD.pdf
Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte juni 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte juni 2017.pdfAndre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte juni 2017.pdf
Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll revisjonsutvalget 30.08.17.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll revisjonsutvalget 30.08.17.pdfAndre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll revisjonsutvalget 30.08.17.pdf
Andre orienteringer 03 - Protokoll revisjonsutvalget 14.06.17.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/Andre orienteringer 03 - Protokoll revisjonsutvalget 14.06.17.pdfAndre orienteringer 03 - Protokoll revisjonsutvalget 14.06.17.pdf
Andre orienteringer 04 - Drøftingsprotokoll RHF-KTV 20170913.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/Andre orienteringer 04 - Drøftingsprotokoll RHF-KTV 20170913.pdfAndre orienteringer 04 - Drøftingsprotokoll RHF-KTV 20170913.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.