Styremøte 14. september 2017

Styremøte, 14.09.2017

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
14.09.2017 
Klokkeslett
09:15-15:30
Sted
Hovedkontor - Hamar
  

Saksdokumenter

- Saksliste og KJØREPLAN til styremøte i HSØ 14 september 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/- Saksliste og KJØREPLAN til styremøte i HSØ 14 september 2017.pdf- Saksliste og KJØREPLAN til styremøte i HSØ 14 september 2017.pdfpdf118066
082-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/082-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf082-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf21132
083-2017 Saksframlegg - Godkjenning protokoll ekstraord styremøte 17. 08.17.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/083-2017 Saksframlegg - Godkjenning protokoll ekstraord styremøte 17. 08.17.pdf083-2017 Saksframlegg - Godkjenning protokoll ekstraord styremøte 17. 08.17.pdfpdf36557
084-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per juli.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/084-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per juli.pdf084-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per juli.pdfpdf121613
084-2017 Vedlegg - 07 2017 Styresak per juli.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/084-2017 Vedlegg - 07 2017 Styresak per juli.pdf084-2017 Vedlegg - 07 2017 Styresak per juli.pdfpdf1609310
085-2017 Saksframlegg - Valg av HPV-laboratorier i Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/085-2017 Saksframlegg - Valg av HPV-laboratorier i Helse Sør-Øst.pdf085-2017 Saksframlegg - Valg av HPV-laboratorier i Helse Sør-Øst.pdfpdf138142
085-2017 Vedlegg - 15-12-10 Rapport HSØ HPV-arbeidsgruppe.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/085-2017 Vedlegg - 15-12-10 Rapport HSØ HPV-arbeidsgruppe.pdf085-2017 Vedlegg - 15-12-10 Rapport HSØ HPV-arbeidsgruppe.pdfpdf634160
086-2017 Saksframlegg - VVHF – Avhending av eiendom i Dr. Schmidts vei 3.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/086-2017 Saksframlegg - VVHF – Avhending av eiendom i Dr. Schmidts vei 3.pdf086-2017 Saksframlegg - VVHF – Avhending av eiendom i Dr. Schmidts vei 3.pdfpdf164460
086-2017 Vedlegg 1 - Saksframlegg 10-2017 Helgerud avhending.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/086-2017 Vedlegg 1 - Saksframlegg 10-2017 Helgerud avhending.pdf086-2017 Vedlegg 1 - Saksframlegg 10-2017 Helgerud avhending.pdfpdf2176745
086-2017 Vedlegg 2 - Konsekvensutredning salg driften ved Bærum sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/086-2017 Vedlegg 2 - Konsekvensutredning salg driften ved Bærum sykehus.pdf086-2017 Vedlegg 2 - Konsekvensutredning salg driften ved Bærum sykehus.pdfpdf779394
086-2017 Vedlegg 3 - Verdivurdering Dr Schmidts vei 3 220316.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/086-2017 Vedlegg 3 - Verdivurdering Dr Schmidts vei 3 220316.pdf086-2017 Vedlegg 3 - Verdivurdering Dr Schmidts vei 3 220316.pdfpdf535437
086-2017 Vedlegg 4 - Vurdering av kommunal forkjøpsrett.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/086-2017 Vedlegg 4 - Vurdering av kommunal forkjøpsrett.pdf086-2017 Vedlegg 4 - Vurdering av kommunal forkjøpsrett.pdfpdf92536
087-2017 Saksframlegg - Brukerutvalg for HSØ - oppnevning av medlemmer.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/087-2017 Saksframlegg - Brukerutvalg for HSØ - oppnevning av medlemmer.pdf087-2017 Saksframlegg - Brukerutvalg for HSØ - oppnevning av medlemmer.pdfpdf97115
088-2017 Saksframlegg - Revidert veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/088-2017 Saksframlegg - Revidert veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.pdf088-2017 Saksframlegg - Revidert veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.pdfpdf105343
088-2017 Vedlegg - Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/088-2017 Vedlegg - Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter.pdf088-2017 Vedlegg - Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter.pdfpdf1487327
089-2017 Saksframlegg - Endret styresammensetning i styrer for HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/089-2017 Saksframlegg - Endret styresammensetning i styrer for HF.pdf089-2017 Saksframlegg - Endret styresammensetning i styrer for HF.pdfpdf23707
090-2017 Orienteringssak - Status IKT-infrastrukturmodernisering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/090-2017 Orienteringssak - Status IKT-infrastrukturmodernisering.pdf090-2017 Orienteringssak - Status IKT-infrastrukturmodernisering.pdfpdf130057
090-2017 Vedlegg 1 - SP styresak 055-2017 Oppfølging av vedtak foretaksmøte.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/090-2017 Vedlegg 1 - SP styresak 055-2017 Oppfølging av vedtak foretaksmøte.pdf090-2017 Vedlegg 1 - SP styresak 055-2017 Oppfølging av vedtak foretaksmøte.pdfpdf2323116
090-2017 Vedlegg 2 - Status for tilgangskontroll EPJ og infosikkerhet MTU.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/090-2017 Vedlegg 2 - Status for tilgangskontroll EPJ og infosikkerhet MTU.pdf090-2017 Vedlegg 2 - Status for tilgangskontroll EPJ og infosikkerhet MTU.pdfpdf309196
091-2017 Orienteringssak - Halvårsrapport 2017 konsernrevisjonen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/091-2017 Orienteringssak - Halvårsrapport 2017 konsernrevisjonen.pdf091-2017 Orienteringssak - Halvårsrapport 2017 konsernrevisjonen.pdfpdf57384
091-2017 Vedlegg - Halvårsrapport konsernrevisjonen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/091-2017 Vedlegg - Halvårsrapport konsernrevisjonen.pdf091-2017 Vedlegg - Halvårsrapport konsernrevisjonen.pdfpdf171215
092-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/092-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf092-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfpdf109198
093-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra AD.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/093-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra AD.pdf093-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra AD.pdfpdf301173
Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte juni 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte juni 2017.pdfAndre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte juni 2017.pdfpdf71144
Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll revisjonsutvalget 30.08.17.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll revisjonsutvalget 30.08.17.pdfAndre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll revisjonsutvalget 30.08.17.pdfpdf149585
Andre orienteringer 03 - Protokoll revisjonsutvalget 14.06.17.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/Andre orienteringer 03 - Protokoll revisjonsutvalget 14.06.17.pdfAndre orienteringer 03 - Protokoll revisjonsutvalget 14.06.17.pdfpdf164964
Andre orienteringer 04 - Drøftingsprotokoll RHF-KTV 20170913.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/Andre orienteringer 04 - Drøftingsprotokoll RHF-KTV 20170913.pdfAndre orienteringer 04 - Drøftingsprotokoll RHF-KTV 20170913.pdfpdf32373

Fant du det du lette etter?