Styremøte 14. september 2017

Styremøte, 14.09.2017

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
14.09.2017 
Klokkeslett
09:15-15:30
Sted
Hovedkontor - Hamar
  

Saksdokumenter

- Saksliste og KJØREPLAN til styremøte i HSØ 14 september 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/- Saksliste og KJØREPLAN til styremøte i HSØ 14 september 2017.pdf- Saksliste og KJØREPLAN til styremøte i HSØ 14 september 2017.pdf
082-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/082-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf082-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
083-2017 Saksframlegg - Godkjenning protokoll ekstraord styremøte 17. 08.17.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/083-2017 Saksframlegg - Godkjenning protokoll ekstraord styremøte 17. 08.17.pdf083-2017 Saksframlegg - Godkjenning protokoll ekstraord styremøte 17. 08.17.pdf
084-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per juli.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/084-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per juli.pdf084-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per juli.pdf
084-2017 Vedlegg - 07 2017 Styresak per juli.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/084-2017 Vedlegg - 07 2017 Styresak per juli.pdf084-2017 Vedlegg - 07 2017 Styresak per juli.pdf
085-2017 Saksframlegg - Valg av HPV-laboratorier i Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/085-2017 Saksframlegg - Valg av HPV-laboratorier i Helse Sør-Øst.pdf085-2017 Saksframlegg - Valg av HPV-laboratorier i Helse Sør-Øst.pdf
085-2017 Vedlegg - 15-12-10 Rapport HSØ HPV-arbeidsgruppe.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/085-2017 Vedlegg - 15-12-10 Rapport HSØ HPV-arbeidsgruppe.pdf085-2017 Vedlegg - 15-12-10 Rapport HSØ HPV-arbeidsgruppe.pdf
086-2017 Saksframlegg - VVHF – Avhending av eiendom i Dr. Schmidts vei 3.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/086-2017 Saksframlegg - VVHF – Avhending av eiendom i Dr. Schmidts vei 3.pdf086-2017 Saksframlegg - VVHF – Avhending av eiendom i Dr. Schmidts vei 3.pdf
086-2017 Vedlegg 1 - Saksframlegg 10-2017 Helgerud avhending.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/086-2017 Vedlegg 1 - Saksframlegg 10-2017 Helgerud avhending.pdf086-2017 Vedlegg 1 - Saksframlegg 10-2017 Helgerud avhending.pdf
086-2017 Vedlegg 2 - Konsekvensutredning salg driften ved Bærum sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/086-2017 Vedlegg 2 - Konsekvensutredning salg driften ved Bærum sykehus.pdf086-2017 Vedlegg 2 - Konsekvensutredning salg driften ved Bærum sykehus.pdf
086-2017 Vedlegg 3 - Verdivurdering Dr Schmidts vei 3 220316.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/086-2017 Vedlegg 3 - Verdivurdering Dr Schmidts vei 3 220316.pdf086-2017 Vedlegg 3 - Verdivurdering Dr Schmidts vei 3 220316.pdf
086-2017 Vedlegg 4 - Vurdering av kommunal forkjøpsrett.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/086-2017 Vedlegg 4 - Vurdering av kommunal forkjøpsrett.pdf086-2017 Vedlegg 4 - Vurdering av kommunal forkjøpsrett.pdf
087-2017 Saksframlegg - Brukerutvalg for HSØ - oppnevning av medlemmer.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/087-2017 Saksframlegg - Brukerutvalg for HSØ - oppnevning av medlemmer.pdf087-2017 Saksframlegg - Brukerutvalg for HSØ - oppnevning av medlemmer.pdf
088-2017 Saksframlegg - Revidert veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/088-2017 Saksframlegg - Revidert veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.pdf088-2017 Saksframlegg - Revidert veileder for tidligfasen i sykehusbyggprosjekter.pdf
088-2017 Vedlegg - Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/088-2017 Vedlegg - Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter.pdf088-2017 Vedlegg - Veileder for tidligfaseplanlegging i sykehusprosjekter.pdf
089-2017 Saksframlegg - Endret styresammensetning i styrer for HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/089-2017 Saksframlegg - Endret styresammensetning i styrer for HF.pdf089-2017 Saksframlegg - Endret styresammensetning i styrer for HF.pdf
090-2017 Orienteringssak - Status IKT-infrastrukturmodernisering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/090-2017 Orienteringssak - Status IKT-infrastrukturmodernisering.pdf090-2017 Orienteringssak - Status IKT-infrastrukturmodernisering.pdf
090-2017 Vedlegg 1 - SP styresak 055-2017 Oppfølging av vedtak foretaksmøte.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/090-2017 Vedlegg 1 - SP styresak 055-2017 Oppfølging av vedtak foretaksmøte.pdf090-2017 Vedlegg 1 - SP styresak 055-2017 Oppfølging av vedtak foretaksmøte.pdf
090-2017 Vedlegg 2 - Status for tilgangskontroll EPJ og infosikkerhet MTU.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/090-2017 Vedlegg 2 - Status for tilgangskontroll EPJ og infosikkerhet MTU.pdf090-2017 Vedlegg 2 - Status for tilgangskontroll EPJ og infosikkerhet MTU.pdf
091-2017 Orienteringssak - Halvårsrapport 2017 konsernrevisjonen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/091-2017 Orienteringssak - Halvårsrapport 2017 konsernrevisjonen.pdf091-2017 Orienteringssak - Halvårsrapport 2017 konsernrevisjonen.pdf
091-2017 Vedlegg - Halvårsrapport konsernrevisjonen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/091-2017 Vedlegg - Halvårsrapport konsernrevisjonen.pdf091-2017 Vedlegg - Halvårsrapport konsernrevisjonen.pdf
092-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/092-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf092-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf
093-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra AD.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/093-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra AD.pdf093-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra AD.pdf
Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte juni 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte juni 2017.pdfAndre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte juni 2017.pdf
Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll revisjonsutvalget 30.08.17.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll revisjonsutvalget 30.08.17.pdfAndre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll revisjonsutvalget 30.08.17.pdf
Andre orienteringer 03 - Protokoll revisjonsutvalget 14.06.17.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/Andre orienteringer 03 - Protokoll revisjonsutvalget 14.06.17.pdfAndre orienteringer 03 - Protokoll revisjonsutvalget 14.06.17.pdf
Andre orienteringer 04 - Drøftingsprotokoll RHF-KTV 20170913.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170914/Andre orienteringer 04 - Drøftingsprotokoll RHF-KTV 20170913.pdfAndre orienteringer 04 - Drøftingsprotokoll RHF-KTV 20170913.pdf

Fant du det du lette etter?