Styremøte 15. desember 2016

Styremøte, 15.12.2016

 

Når og hvor

Dato
15.12.2016 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
Møtesenteret - Oslo
  

Saksdokumenter

Noen saker vil bli ettersendt

095-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161215/095-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf095-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
096-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll og B-protokoller fra 17. november 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161215/096-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll og B-protokoller fra 17. november 2016.pdf096-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll og B-protokoller fra 17. november 2016.pdf
097-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per november 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161215/097-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per november 2016.pdf097-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per november 2016.pdf
097-2016 Vedlegg - 11 2016 Styresak.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161215/097-2016 Vedlegg - 11 2016 Styresak.pdf097-2016 Vedlegg - 11 2016 Styresak.pdf
098-2016 Saksframlegg - Fordeling av forskningsmidler for 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161215/098-2016 Saksframlegg - Fordeling av forskningsmidler for 2017.pdf098-2016 Saksframlegg - Fordeling av forskningsmidler for 2017.pdf
098-2016 Vedlegg 1 - Forskningsmidler 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161215/098-2016 Vedlegg 1 - Forskningsmidler 2017.pdf098-2016 Vedlegg 1 - Forskningsmidler 2017.pdf
098-2016 Vedlegg 2 - Forskningsmidler 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161215/098-2016 Vedlegg 2 - Forskningsmidler 2017.pdf098-2016 Vedlegg 2 - Forskningsmidler 2017.pdf
098-2016 Vedlegg 4 - Forskningsmidler 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161215/098-2016 Vedlegg 4 - Forskningsmidler 2017.pdf098-2016 Vedlegg 4 - Forskningsmidler 2017.pdf
098-2016 Vedlegg 5 - Forskningsmidler 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161215/098-2016 Vedlegg 5 - Forskningsmidler 2017.pdf098-2016 Vedlegg 5 - Forskningsmidler 2017.pdf
098-2016 Vedlegg 6 - Forskningsmidler 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161215/098-2016 Vedlegg 6 - Forskningsmidler 2017.pdf098-2016 Vedlegg 6 - Forskningsmidler 2017.pdf
098-2016 Vedlegg 7 - Forskningsmidler 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161215/098-2016 Vedlegg 7 - Forskningsmidler 2017.pdf098-2016 Vedlegg 7 - Forskningsmidler 2017.pdf
099-2016 Saksframlegg - Sykehuset Telemark - Utviklingsplan 2030 og søknad idefase.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161215/099-2016 Saksframlegg - Sykehuset Telemark - Utviklingsplan 2030 og søknad idefase.pdf099-2016 Saksframlegg - Sykehuset Telemark - Utviklingsplan 2030 og søknad idefase.pdf
099-2016 Vedlegg - Utviklingsplan 2030 (kortversjon).pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161215/099-2016 Vedlegg - Utviklingsplan 2030 (kortversjon).pdf099-2016 Vedlegg - Utviklingsplan 2030 (kortversjon).pdf
100-2016 Saksframlegg - Oppdrag og bestilling 2017 - krav til økonomisk resultat.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161215/100-2016 Saksframlegg - Oppdrag og bestilling 2017 - krav til økonomisk resultat.pdf100-2016 Saksframlegg - Oppdrag og bestilling 2017 - krav til økonomisk resultat.pdf
101-2016 Saksframlegg - Omdanning av Luftambulansetjenesten og Pasientreiser fra ANS til HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161215/101-2016 Saksframlegg - Omdanning av Luftambulansetjenesten og Pasientreiser fra ANS til HF.pdf101-2016 Saksframlegg - Omdanning av Luftambulansetjenesten og Pasientreiser fra ANS til HF.pdf
102-2016 Saksframlegg - IKT-infrastrukturmodernisering – styring og oppfølging av ekstern partner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161215/102-2016 Saksframlegg - IKT-infrastrukturmodernisering – styring og oppfølging av ekstern partner.pdf102-2016 Saksframlegg - IKT-infrastrukturmodernisering – styring og oppfølging av ekstern partner.pdf
103-2016 Saksframlegg - Innføring av elektronisk kurve- og medikasjonsløsning - status og videre planer.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161215/103-2016 Saksframlegg - Innføring av elektronisk kurve- og medikasjonsløsning - status og videre planer.pdf103-2016 Saksframlegg - Innføring av elektronisk kurve- og medikasjonsløsning - status og videre planer.pdf
104-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161215/104-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2017.pdf104-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2017.pdf
105-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161215/105-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf105-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
Annen orientering 02 - Foreløpig protokoll BU møte 15. november 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161215/Annen orientering 02 - Foreløpig protokoll BU møte 15. november 2016.pdfAnnen orientering 02 - Foreløpig protokoll BU møte 15. november 2016.pdf
Annen orientering 03 - Foreløpig protokoll fra revisjonsutvalget 6. desember 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161215/Annen orientering 03 - Foreløpig protokoll fra revisjonsutvalget 6. desember 2016.pdfAnnen orientering 03 - Foreløpig protokoll fra revisjonsutvalget 6. desember 2016.pdf
Annen orientering 04 - Brev fra Buskerud legeforening.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161215/Annen orientering 04 - Brev fra Buskerud legeforening.pdfAnnen orientering 04 - Brev fra Buskerud legeforening.pdf
Annen orientering 05 - Brev til Helseministeren.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161215/Annen orientering 05 - Brev til Helseministeren.pdfAnnen orientering 05 - Brev til Helseministeren.pdf
Annen orientering 06 - Brev til fra Sykehusutvalget i Asker og Bærum.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161215/Annen orientering 06 - Brev til fra Sykehusutvalget i Asker og Bærum.pdfAnnen orientering 06 - Brev til fra Sykehusutvalget i Asker og Bærum.pdf

Fant du det du lette etter?