Styremøte 15. juni 2017

Styremøte , 15.06.2017

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
15.06.2017 
Klokkeslett
09:00-16:00 
Sted
Møtesenteret - Oslo
  

Saksdokumenter

- Saksliste og tentativ kjøreplan til styremøte 15. juni 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/- Saksliste og tentativ kjøreplan til styremøte 15. juni 2017.pdf- Saksliste og tentativ kjøreplan til styremøte 15. juni 2017.pdf
063-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/063-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf063-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
064-2017 Saksframlegg - Godkjenning protokoll styremøter april, mai og juni 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/064-2017 Saksframlegg - Godkjenning protokoll styremøter april, mai og juni 2017.pdf064-2017 Saksframlegg - Godkjenning protokoll styremøter april, mai og juni 2017.pdf
065-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per mai .pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/065-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per mai .pdf065-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per mai .pdf
065-2017 Vedlegg - 05 2017 Styresak.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/065-2017 Vedlegg - 05 2017 Styresak.pdf065-2017 Vedlegg - 05 2017 Styresak.pdf
066-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per første tertial 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/066-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per første tertial 2017.pdf066-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per første tertial 2017.pdf
066-2017 Vedlegg - Samlet tertialrapport første tertial 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/066-2017 Vedlegg - Samlet tertialrapport første tertial 2017.pdf066-2017 Vedlegg - Samlet tertialrapport første tertial 2017.pdf
067-2017 Digital fornying – rapport per 1. tertial 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/067-2017 Digital fornying – rapport per 1. tertial 2017.pdf067-2017 Digital fornying – rapport per 1. tertial 2017.pdf
067-2017 Vedlegg - Tertialrapport 1 2017 Digital fornying.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/067-2017 Vedlegg - Tertialrapport 1 2017 Digital fornying.pdf067-2017 Vedlegg - Tertialrapport 1 2017 Digital fornying.pdf
068-2017 Saksframlegg - Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/068-2017 Saksframlegg - Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus.pdf068-2017 Saksframlegg - Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus.pdf
068-2017 Vedlegg - Oppsummering av høringsuttalelser.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/068-2017 Vedlegg - Oppsummering av høringsuttalelser.pdf068-2017 Vedlegg - Oppsummering av høringsuttalelser.pdf
069-2017 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2018-2021.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/069-2017 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2018-2021.pdf069-2017 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2018-2021.pdf
070-2017 Saksframlegg - Konseptrapport for ny regional sikkerhetsavdeling.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/070-2017 Saksframlegg - Konseptrapport for ny regional sikkerhetsavdeling.pdf070-2017 Saksframlegg - Konseptrapport for ny regional sikkerhetsavdeling.pdf
071-2017 Seksframlegg - Konseptrapport klinikkbygg ved Radiumhospitalet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/071-2017 Seksframlegg - Konseptrapport klinikkbygg ved Radiumhospitalet.pdf071-2017 Seksframlegg - Konseptrapport klinikkbygg ved Radiumhospitalet.pdf
072-2017 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/072-2017 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdf072-2017 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdf
073-2017 Saksframlegg - Vestre Viken HF – Avhending av eiendommen i dr. Schmidts vei 3 Bærum.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/073-2017 Saksframlegg - Vestre Viken HF – Avhending av eiendommen i dr. Schmidts vei 3 Bærum.pdf073-2017 Saksframlegg - Vestre Viken HF – Avhending av eiendommen i dr. Schmidts vei 3 Bærum.pdf
073-2017 Vedlegg 1 - Verdivurdering Dr Schmidts vei 3 220316.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/073-2017 Vedlegg 1 - Verdivurdering Dr Schmidts vei 3 220316.pdf073-2017 Vedlegg 1 - Verdivurdering Dr Schmidts vei 3 220316.pdf
073-2017 Vedlegg 2 - Vurdering av kommunal forkjøpsrett.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/073-2017 Vedlegg 2 - Vurdering av kommunal forkjøpsrett.pdf073-2017 Vedlegg 2 - Vurdering av kommunal forkjøpsrett.pdf
073-2017 Vedlegg 3 - Brev fra Kartverket 25 4 2017 - Retting av hjemmelsforhold.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/073-2017 Vedlegg 3 - Brev fra Kartverket 25 4 2017 - Retting av hjemmelsforhold.pdf073-2017 Vedlegg 3 - Brev fra Kartverket 25 4 2017 - Retting av hjemmelsforhold.pdf
074-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/074-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf074-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf
075-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra AD.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/075-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra AD.pdf075-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra AD.pdf
Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll ekstraordinært brukerutvalgsmøte 9. mai.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll ekstraordinært brukerutvalgsmøte 9. mai.pdfAndre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll ekstraordinært brukerutvalgsmøte 9. mai.pdf
Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 23. mai 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 23. mai 2017.pdfAndre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 23. mai 2017.pdf
Andre orienteringer 04 - Brev fra styret i Ila borettslag.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/Andre orienteringer 04 - Brev fra styret i Ila borettslag.pdfAndre orienteringer 04 - Brev fra styret i Ila borettslag.pdf
Andre orienteringer 05 - Brev fra Bærum kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/Andre orienteringer 05 - Brev fra Bærum kommune.pdfAndre orienteringer 05 - Brev fra Bærum kommune.pdf
Andre orienteringer 06 - Brev fra Aker sykehus venner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/Andre orienteringer 06 - Brev fra Aker sykehus venner.pdfAndre orienteringer 06 - Brev fra Aker sykehus venner.pdf
Andre orienteringer 07 - Brev fra Bærum sykehus venner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/Andre orienteringer 07 - Brev fra Bærum sykehus venner.pdfAndre orienteringer 07 - Brev fra Bærum sykehus venner.pdf
Andre orienteringer 08 - Drøftingsprotokoll RHF-KTV 20170614.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/Andre orienteringer 08 - Drøftingsprotokoll RHF-KTV 20170614.pdfAndre orienteringer 08 - Drøftingsprotokoll RHF-KTV 20170614.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.