Styremøte 15. juni 2017

Styremøte, 15.06.2017

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
15.06.2017 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
Møtesenteret - Oslo
  

Saksdokumenter

- Saksliste og tentativ kjøreplan til styremøte 15. juni 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/- Saksliste og tentativ kjøreplan til styremøte 15. juni 2017.pdf- Saksliste og tentativ kjøreplan til styremøte 15. juni 2017.pdf
063-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/063-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf063-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
064-2017 Saksframlegg - Godkjenning protokoll styremøter april, mai og juni 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/064-2017 Saksframlegg - Godkjenning protokoll styremøter april, mai og juni 2017.pdf064-2017 Saksframlegg - Godkjenning protokoll styremøter april, mai og juni 2017.pdf
065-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per mai .pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/065-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per mai .pdf065-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per mai .pdf
065-2017 Vedlegg - 05 2017 Styresak.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/065-2017 Vedlegg - 05 2017 Styresak.pdf065-2017 Vedlegg - 05 2017 Styresak.pdf
066-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per første tertial 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/066-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per første tertial 2017.pdf066-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per første tertial 2017.pdf
066-2017 Vedlegg - Samlet tertialrapport første tertial 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/066-2017 Vedlegg - Samlet tertialrapport første tertial 2017.pdf066-2017 Vedlegg - Samlet tertialrapport første tertial 2017.pdf
067-2017 Digital fornying – rapport per 1. tertial 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/067-2017 Digital fornying – rapport per 1. tertial 2017.pdf067-2017 Digital fornying – rapport per 1. tertial 2017.pdf
067-2017 Vedlegg - Tertialrapport 1 2017 Digital fornying.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/067-2017 Vedlegg - Tertialrapport 1 2017 Digital fornying.pdf067-2017 Vedlegg - Tertialrapport 1 2017 Digital fornying.pdf
068-2017 Saksframlegg - Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/068-2017 Saksframlegg - Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus.pdf068-2017 Saksframlegg - Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus.pdf
068-2017 Vedlegg - Oppsummering av høringsuttalelser.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/068-2017 Vedlegg - Oppsummering av høringsuttalelser.pdf068-2017 Vedlegg - Oppsummering av høringsuttalelser.pdf
069-2017 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2018-2021.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/069-2017 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2018-2021.pdf069-2017 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2018-2021.pdf
070-2017 Saksframlegg - Konseptrapport for ny regional sikkerhetsavdeling.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/070-2017 Saksframlegg - Konseptrapport for ny regional sikkerhetsavdeling.pdf070-2017 Saksframlegg - Konseptrapport for ny regional sikkerhetsavdeling.pdf
071-2017 Seksframlegg - Konseptrapport klinikkbygg ved Radiumhospitalet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/071-2017 Seksframlegg - Konseptrapport klinikkbygg ved Radiumhospitalet.pdf071-2017 Seksframlegg - Konseptrapport klinikkbygg ved Radiumhospitalet.pdf
072-2017 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/072-2017 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdf072-2017 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdf
073-2017 Saksframlegg - Vestre Viken HF – Avhending av eiendommen i dr. Schmidts vei 3 Bærum.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/073-2017 Saksframlegg - Vestre Viken HF – Avhending av eiendommen i dr. Schmidts vei 3 Bærum.pdf073-2017 Saksframlegg - Vestre Viken HF – Avhending av eiendommen i dr. Schmidts vei 3 Bærum.pdf
073-2017 Vedlegg 1 - Verdivurdering Dr Schmidts vei 3 220316.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/073-2017 Vedlegg 1 - Verdivurdering Dr Schmidts vei 3 220316.pdf073-2017 Vedlegg 1 - Verdivurdering Dr Schmidts vei 3 220316.pdf
073-2017 Vedlegg 2 - Vurdering av kommunal forkjøpsrett.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/073-2017 Vedlegg 2 - Vurdering av kommunal forkjøpsrett.pdf073-2017 Vedlegg 2 - Vurdering av kommunal forkjøpsrett.pdf
073-2017 Vedlegg 3 - Brev fra Kartverket 25 4 2017 - Retting av hjemmelsforhold.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/073-2017 Vedlegg 3 - Brev fra Kartverket 25 4 2017 - Retting av hjemmelsforhold.pdf073-2017 Vedlegg 3 - Brev fra Kartverket 25 4 2017 - Retting av hjemmelsforhold.pdf
074-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/074-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf074-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf
075-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra AD.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/075-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra AD.pdf075-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra AD.pdf
Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll ekstraordinært brukerutvalgsmøte 9. mai.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll ekstraordinært brukerutvalgsmøte 9. mai.pdfAndre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll ekstraordinært brukerutvalgsmøte 9. mai.pdf
Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 23. mai 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 23. mai 2017.pdfAndre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 23. mai 2017.pdf
Andre orienteringer 04 - Brev fra styret i Ila borettslag.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/Andre orienteringer 04 - Brev fra styret i Ila borettslag.pdfAndre orienteringer 04 - Brev fra styret i Ila borettslag.pdf
Andre orienteringer 05 - Brev fra Bærum kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/Andre orienteringer 05 - Brev fra Bærum kommune.pdfAndre orienteringer 05 - Brev fra Bærum kommune.pdf
Andre orienteringer 06 - Brev fra Aker sykehus venner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/Andre orienteringer 06 - Brev fra Aker sykehus venner.pdfAndre orienteringer 06 - Brev fra Aker sykehus venner.pdf
Andre orienteringer 07 - Brev fra Bærum sykehus venner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/Andre orienteringer 07 - Brev fra Bærum sykehus venner.pdfAndre orienteringer 07 - Brev fra Bærum sykehus venner.pdf
Andre orienteringer 08 - Drøftingsprotokoll RHF-KTV 20170614.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/Andre orienteringer 08 - Drøftingsprotokoll RHF-KTV 20170614.pdfAndre orienteringer 08 - Drøftingsprotokoll RHF-KTV 20170614.pdf

Fant du det du lette etter?