Styremøte 15. juni 2017

Styremøte, 15.06.2017

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
15.06.2017 
Klokkeslett
09:00-16:00
Sted
Møtesenteret - Oslo
  

Saksdokumenter

- Saksliste og tentativ kjøreplan til styremøte 15. juni 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/- Saksliste og tentativ kjøreplan til styremøte 15. juni 2017.pdf- Saksliste og tentativ kjøreplan til styremøte 15. juni 2017.pdfpdf67624
063-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/063-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf063-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf21102
064-2017 Saksframlegg - Godkjenning protokoll styremøter april, mai og juni 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/064-2017 Saksframlegg - Godkjenning protokoll styremøter april, mai og juni 2017.pdf064-2017 Saksframlegg - Godkjenning protokoll styremøter april, mai og juni 2017.pdfpdf147648
065-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per mai .pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/065-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per mai .pdf065-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per mai .pdfpdf121149
065-2017 Vedlegg - 05 2017 Styresak.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/065-2017 Vedlegg - 05 2017 Styresak.pdf065-2017 Vedlegg - 05 2017 Styresak.pdfpdf1693684
066-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per første tertial 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/066-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per første tertial 2017.pdf066-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per første tertial 2017.pdfpdf48504
066-2017 Vedlegg - Samlet tertialrapport første tertial 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/066-2017 Vedlegg - Samlet tertialrapport første tertial 2017.pdf066-2017 Vedlegg - Samlet tertialrapport første tertial 2017.pdfpdf1658763
067-2017 Digital fornying – rapport per 1. tertial 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/067-2017 Digital fornying – rapport per 1. tertial 2017.pdf067-2017 Digital fornying – rapport per 1. tertial 2017.pdfpdf87792
067-2017 Vedlegg - Tertialrapport 1 2017 Digital fornying.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/067-2017 Vedlegg - Tertialrapport 1 2017 Digital fornying.pdf067-2017 Vedlegg - Tertialrapport 1 2017 Digital fornying.pdfpdf740182
068-2017 Saksframlegg - Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/068-2017 Saksframlegg - Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus.pdf068-2017 Saksframlegg - Vurdering av foretakstilhørighet for Kongsvinger sykehus.pdfpdf355940
068-2017 Vedlegg - Oppsummering av høringsuttalelser.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/068-2017 Vedlegg - Oppsummering av høringsuttalelser.pdf068-2017 Vedlegg - Oppsummering av høringsuttalelser.pdfpdf191620
069-2017 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2018-2021.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/069-2017 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2018-2021.pdf069-2017 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2018-2021.pdfpdf529958
070-2017 Saksframlegg - Konseptrapport for ny regional sikkerhetsavdeling.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/070-2017 Saksframlegg - Konseptrapport for ny regional sikkerhetsavdeling.pdf070-2017 Saksframlegg - Konseptrapport for ny regional sikkerhetsavdeling.pdfpdf252902
071-2017 Seksframlegg - Konseptrapport klinikkbygg ved Radiumhospitalet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/071-2017 Seksframlegg - Konseptrapport klinikkbygg ved Radiumhospitalet.pdf071-2017 Seksframlegg - Konseptrapport klinikkbygg ved Radiumhospitalet.pdfpdf676136
072-2017 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/072-2017 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdf072-2017 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdfpdf137615
073-2017 Saksframlegg - Vestre Viken HF – Avhending av eiendommen i dr. Schmidts vei 3 Bærum.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/073-2017 Saksframlegg - Vestre Viken HF – Avhending av eiendommen i dr. Schmidts vei 3 Bærum.pdf073-2017 Saksframlegg - Vestre Viken HF – Avhending av eiendommen i dr. Schmidts vei 3 Bærum.pdfpdf177328
073-2017 Vedlegg 1 - Verdivurdering Dr Schmidts vei 3 220316.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/073-2017 Vedlegg 1 - Verdivurdering Dr Schmidts vei 3 220316.pdf073-2017 Vedlegg 1 - Verdivurdering Dr Schmidts vei 3 220316.pdfpdf535437
073-2017 Vedlegg 2 - Vurdering av kommunal forkjøpsrett.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/073-2017 Vedlegg 2 - Vurdering av kommunal forkjøpsrett.pdf073-2017 Vedlegg 2 - Vurdering av kommunal forkjøpsrett.pdfpdf92528
073-2017 Vedlegg 3 - Brev fra Kartverket 25 4 2017 - Retting av hjemmelsforhold.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/073-2017 Vedlegg 3 - Brev fra Kartverket 25 4 2017 - Retting av hjemmelsforhold.pdf073-2017 Vedlegg 3 - Brev fra Kartverket 25 4 2017 - Retting av hjemmelsforhold.pdfpdf1565676
074-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/074-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf074-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfpdf114285
075-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra AD.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/075-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra AD.pdf075-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra AD.pdfpdf295943
Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll ekstraordinært brukerutvalgsmøte 9. mai.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll ekstraordinært brukerutvalgsmøte 9. mai.pdfAndre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll ekstraordinært brukerutvalgsmøte 9. mai.pdfpdf66615
Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 23. mai 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 23. mai 2017.pdfAndre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 23. mai 2017.pdfpdf54392
Andre orienteringer 04 - Brev fra styret i Ila borettslag.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/Andre orienteringer 04 - Brev fra styret i Ila borettslag.pdfAndre orienteringer 04 - Brev fra styret i Ila borettslag.pdfpdf23765
Andre orienteringer 05 - Brev fra Bærum kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/Andre orienteringer 05 - Brev fra Bærum kommune.pdfAndre orienteringer 05 - Brev fra Bærum kommune.pdfpdf101968
Andre orienteringer 06 - Brev fra Aker sykehus venner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/Andre orienteringer 06 - Brev fra Aker sykehus venner.pdfAndre orienteringer 06 - Brev fra Aker sykehus venner.pdfpdf191904
Andre orienteringer 07 - Brev fra Bærum sykehus venner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/Andre orienteringer 07 - Brev fra Bærum sykehus venner.pdfAndre orienteringer 07 - Brev fra Bærum sykehus venner.pdfpdf656153
Andre orienteringer 08 - Drøftingsprotokoll RHF-KTV 20170614.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170615/Andre orienteringer 08 - Drøftingsprotokoll RHF-KTV 20170614.pdfAndre orienteringer 08 - Drøftingsprotokoll RHF-KTV 20170614.pdfpdf46678

Fant du det du lette etter?