Styremøte 16. juni 2016

Styremøte, 16.06.2016

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
16.06.2016 
Klokkeslett
09:15-17:45
Sted
Hovedkontor - Hamar
  

047-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/047-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf047-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf21106
048-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 26. april 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/048-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 26. april 2016.pdf048-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 26. april 2016.pdfpdf86628
049-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per mai 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/049-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per mai 2016.pdf049-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per mai 2016.pdfpdf76265
049-2016 Vedlegg - Styresak rapportering mai.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/049-2016 Vedlegg - Styresak rapportering mai.pdf049-2016 Vedlegg - Styresak rapportering mai.pdfpdf1110449
050-2016 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/050-2016 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2016.pdf050-2016 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2016.pdfpdf48582
050-2016 Vedlegg - Samlet tertialrapport første tertial 2016, endelig inkl risikovurdering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/050-2016 Vedlegg - Samlet tertialrapport første tertial 2016, endelig inkl risikovurdering.pdf050-2016 Vedlegg - Samlet tertialrapport første tertial 2016, endelig inkl risikovurdering.pdfpdf1280694
051-2016 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2017-2020.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/051-2016 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2017-2020.pdf051-2016 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2017-2020.pdfpdf470503
052-2016 Saksframlegg - Kapasitetsutfordringer Oslo og Akershus sykehusomr.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/052-2016 Saksframlegg - Kapasitetsutfordringer Oslo og Akershus sykehusomr.pdf052-2016 Saksframlegg - Kapasitetsutfordringer Oslo og Akershus sykehusomr.pdfpdf610213
053-2016 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/053-2016 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdf053-2016 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdfpdf218137
054-2016 Saksframlegg - Vestre viken HF - konseptfase nytt sykehus i Drammen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/054-2016 Saksframlegg - Vestre viken HF - konseptfase nytt sykehus i Drammen.pdf054-2016 Saksframlegg - Vestre viken HF - konseptfase nytt sykehus i Drammen.pdfpdf385260
055-2016 Saksframlegg - Sørlandet sykehus HF - konsept nybygg ph.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/055-2016 Saksframlegg - Sørlandet sykehus HF - konsept nybygg ph.pdf055-2016 Saksframlegg - Sørlandet sykehus HF - konsept nybygg ph.pdfpdf189702
056-2016 Saksframlegg - Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/056-2016 Saksframlegg - Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdf056-2016 Saksframlegg - Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdfpdf86263
056-2016 Vedlegg - Veileder for utviklingsplaner til styrene i RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/056-2016 Vedlegg - Veileder for utviklingsplaner til styrene i RHF.pdf056-2016 Vedlegg - Veileder for utviklingsplaner til styrene i RHF.pdfpdf452195
057-2016 Saksframlegg - Digital fornying - rapport per 1. tertial 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/057-2016 Saksframlegg - Digital fornying - rapport per 1. tertial 2016.pdf057-2016 Saksframlegg - Digital fornying - rapport per 1. tertial 2016.pdfpdf113960
057-2016 Vedlegg - Tertialrapport 1 2016 Digital fornying.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/057-2016 Vedlegg - Tertialrapport 1 2016 Digital fornying.pdf057-2016 Vedlegg - Tertialrapport 1 2016 Digital fornying.pdfpdf932158
058-2016 Saksfremlegg - Revisjon av det regionale programmet Digital fornying.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/058-2016 Saksfremlegg - Revisjon av det regionale programmet Digital fornying.pdf058-2016 Saksfremlegg - Revisjon av det regionale programmet Digital fornying.pdfpdf66150
058-2016 Vedlegg 1 - Revisjonsrapport 3_2016_HSØRHF-SPHF_KRHSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/058-2016 Vedlegg 1 - Revisjonsrapport 3_2016_HSØRHF-SPHF_KRHSØ.pdf058-2016 Vedlegg 1 - Revisjonsrapport 3_2016_HSØRHF-SPHF_KRHSØ.pdfpdf961313
058-2016 Vedlegg 2 - Revisjon av det regionale programmet Digital fornying.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/058-2016 Vedlegg 2 - Revisjon av det regionale programmet Digital fornying.pdf058-2016 Vedlegg 2 - Revisjon av det regionale programmet Digital fornying.pdfpdf81775
061-2016 Saksframlegg - SSHF salg av eiendomen Bispegra, Kristiansand.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/061-2016 Saksframlegg - SSHF salg av eiendomen Bispegra, Kristiansand.pdf061-2016 Saksframlegg - SSHF salg av eiendomen Bispegra, Kristiansand.pdfpdf210605
061-2016 Vedlegg 1 - Anmodning om fullmakt til salg av eiendom.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/061-2016 Vedlegg 1 - Anmodning om fullmakt til salg av eiendom.pdf061-2016 Vedlegg 1 - Anmodning om fullmakt til salg av eiendom.pdfpdf304770
061-2016 Vedlegg 2 - Styresak 48-2016 i SSHF - Salg av eiendom.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/061-2016 Vedlegg 2 - Styresak 48-2016 i SSHF - Salg av eiendom.pdf061-2016 Vedlegg 2 - Styresak 48-2016 i SSHF - Salg av eiendom.pdfpdf524222
061-2016 Vedlegg 3 - Verdivurdering fra DnB Eiendom.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/061-2016 Vedlegg 3 - Verdivurdering fra DnB Eiendom.pdf061-2016 Vedlegg 3 - Verdivurdering fra DnB Eiendom.pdfpdf724735
062-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/062-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016.pdf062-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016.pdfpdf89420
063-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/063-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf063-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfpdf310337
063-2016 Vedlegg 1 - Redusere variasjon og etablere indikatorer.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/063-2016 Vedlegg 1 - Redusere variasjon og etablere indikatorer.pdf063-2016 Vedlegg 1 - Redusere variasjon og etablere indikatorer.pdfpdf2650742
063-2016 Vedlegg 2 - Årsrapport Raskere tilbake HSØ 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/063-2016 Vedlegg 2 - Årsrapport Raskere tilbake HSØ 2015.pdf063-2016 Vedlegg 2 - Årsrapport Raskere tilbake HSØ 2015.pdfpdf448813
Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll BU møte 19. mai 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll BU møte 19. mai 2016.pdfAndre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll BU møte 19. mai 2016.pdfpdf90906
Andre orienteringer 03 - Uttalelse fra Bærum Eldreråd.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/Andre orienteringer 03 - Uttalelse fra Bærum Eldreråd.PDFAndre orienteringer 03 - Uttalelse fra Bærum Eldreråd.PDFpdf170353
Andre orienteringer 04 - Sykehusutvalget i Asker og Bærum kommuner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/Andre orienteringer 04 - Sykehusutvalget i Asker og Bærum kommuner.pdfAndre orienteringer 04 - Sykehusutvalget i Asker og Bærum kommuner.pdfpdf295924
Andre orienteringer 05 - Brev fra Diakonhjemmet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/Andre orienteringer 05 - Brev fra Diakonhjemmet.pdfAndre orienteringer 05 - Brev fra Diakonhjemmet.pdfpdf113525
Andre orienteringer 06 - Brev fra Kragerø kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/Andre orienteringer 06 - Brev fra Kragerø kommune.pdfAndre orienteringer 06 - Brev fra Kragerø kommune.pdfpdf95224
Andre orienteringer 07 - Brev fra Venner av Bærum, Kongsberg og Ringerike.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/Andre orienteringer 07 - Brev fra Venner av Bærum, Kongsberg og Ringerike.pdfAndre orienteringer 07 - Brev fra Venner av Bærum, Kongsberg og Ringerike.pdfpdf370487
Andre orienteringer 08 - Brev fra overleger ved Drammen sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/Andre orienteringer 08 - Brev fra overleger ved Drammen sykehus.pdfAndre orienteringer 08 - Brev fra overleger ved Drammen sykehus.pdfpdf1003906
Andre orienteringer 09 - Brev fra sykehusutvalget Asker og Bærum.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/Andre orienteringer 09 - Brev fra sykehusutvalget Asker og Bærum.PDFAndre orienteringer 09 - Brev fra sykehusutvalget Asker og Bærum.PDFpdf112663
Andre orienteringer 10 - Brev fra ordførerne i Røyken og Hurum.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/Andre orienteringer 10 - Brev fra ordførerne i Røyken og Hurum.pdfAndre orienteringer 10 - Brev fra ordførerne i Røyken og Hurum.pdfpdf9195

Fant du det du lette etter?