Styremøte 16. juni 2016

Styremøte , 16.06.2016

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
16.06.2016 
Klokkeslett
09:15-17:45
Sted
Hovedkontor - Hamar
  

047-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/047-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf047-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
048-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 26. april 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/048-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 26. april 2016.pdf048-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 26. april 2016.pdf
049-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per mai 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/049-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per mai 2016.pdf049-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per mai 2016.pdf
049-2016 Vedlegg - Styresak rapportering mai.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/049-2016 Vedlegg - Styresak rapportering mai.pdf049-2016 Vedlegg - Styresak rapportering mai.pdf
050-2016 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/050-2016 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2016.pdf050-2016 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2016.pdf
050-2016 Vedlegg - Samlet tertialrapport første tertial 2016, endelig inkl risikovurdering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/050-2016 Vedlegg - Samlet tertialrapport første tertial 2016, endelig inkl risikovurdering.pdf050-2016 Vedlegg - Samlet tertialrapport første tertial 2016, endelig inkl risikovurdering.pdf
051-2016 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2017-2020.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/051-2016 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2017-2020.pdf051-2016 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2017-2020.pdf
052-2016 Saksframlegg - Kapasitetsutfordringer Oslo og Akershus sykehusomr.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/052-2016 Saksframlegg - Kapasitetsutfordringer Oslo og Akershus sykehusomr.pdf052-2016 Saksframlegg - Kapasitetsutfordringer Oslo og Akershus sykehusomr.pdf
053-2016 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/053-2016 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdf053-2016 Saksframlegg - Videreføring av planer for utviklingen av OUS.pdf
054-2016 Saksframlegg - Vestre viken HF - konseptfase nytt sykehus i Drammen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/054-2016 Saksframlegg - Vestre viken HF - konseptfase nytt sykehus i Drammen.pdf054-2016 Saksframlegg - Vestre viken HF - konseptfase nytt sykehus i Drammen.pdf
055-2016 Saksframlegg - Sørlandet sykehus HF - konsept nybygg ph.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/055-2016 Saksframlegg - Sørlandet sykehus HF - konsept nybygg ph.pdf055-2016 Saksframlegg - Sørlandet sykehus HF - konsept nybygg ph.pdf
056-2016 Saksframlegg - Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/056-2016 Saksframlegg - Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdf056-2016 Saksframlegg - Veileder for arbeidet med utviklingsplaner.pdf
056-2016 Vedlegg - Veileder for utviklingsplaner til styrene i RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/056-2016 Vedlegg - Veileder for utviklingsplaner til styrene i RHF.pdf056-2016 Vedlegg - Veileder for utviklingsplaner til styrene i RHF.pdf
057-2016 Saksframlegg - Digital fornying - rapport per 1. tertial 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/057-2016 Saksframlegg - Digital fornying - rapport per 1. tertial 2016.pdf057-2016 Saksframlegg - Digital fornying - rapport per 1. tertial 2016.pdf
057-2016 Vedlegg - Tertialrapport 1 2016 Digital fornying.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/057-2016 Vedlegg - Tertialrapport 1 2016 Digital fornying.pdf057-2016 Vedlegg - Tertialrapport 1 2016 Digital fornying.pdf
058-2016 Saksfremlegg - Revisjon av det regionale programmet Digital fornying.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/058-2016 Saksfremlegg - Revisjon av det regionale programmet Digital fornying.pdf058-2016 Saksfremlegg - Revisjon av det regionale programmet Digital fornying.pdf
058-2016 Vedlegg 1 - Revisjonsrapport 3_2016_HSØRHF-SPHF_KRHSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/058-2016 Vedlegg 1 - Revisjonsrapport 3_2016_HSØRHF-SPHF_KRHSØ.pdf058-2016 Vedlegg 1 - Revisjonsrapport 3_2016_HSØRHF-SPHF_KRHSØ.pdf
058-2016 Vedlegg 2 - Revisjon av det regionale programmet Digital fornying.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/058-2016 Vedlegg 2 - Revisjon av det regionale programmet Digital fornying.pdf058-2016 Vedlegg 2 - Revisjon av det regionale programmet Digital fornying.pdf
061-2016 Saksframlegg - SSHF salg av eiendomen Bispegra, Kristiansand.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/061-2016 Saksframlegg - SSHF salg av eiendomen Bispegra, Kristiansand.pdf061-2016 Saksframlegg - SSHF salg av eiendomen Bispegra, Kristiansand.pdf
061-2016 Vedlegg 1 - Anmodning om fullmakt til salg av eiendom.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/061-2016 Vedlegg 1 - Anmodning om fullmakt til salg av eiendom.pdf061-2016 Vedlegg 1 - Anmodning om fullmakt til salg av eiendom.pdf
061-2016 Vedlegg 2 - Styresak 48-2016 i SSHF - Salg av eiendom.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/061-2016 Vedlegg 2 - Styresak 48-2016 i SSHF - Salg av eiendom.pdf061-2016 Vedlegg 2 - Styresak 48-2016 i SSHF - Salg av eiendom.pdf
061-2016 Vedlegg 3 - Verdivurdering fra DnB Eiendom.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/061-2016 Vedlegg 3 - Verdivurdering fra DnB Eiendom.pdf061-2016 Vedlegg 3 - Verdivurdering fra DnB Eiendom.pdf
062-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/062-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016.pdf062-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016.pdf
063-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/063-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf063-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
063-2016 Vedlegg 1 - Redusere variasjon og etablere indikatorer.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/063-2016 Vedlegg 1 - Redusere variasjon og etablere indikatorer.pdf063-2016 Vedlegg 1 - Redusere variasjon og etablere indikatorer.pdf
063-2016 Vedlegg 2 - Årsrapport Raskere tilbake HSØ 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/063-2016 Vedlegg 2 - Årsrapport Raskere tilbake HSØ 2015.pdf063-2016 Vedlegg 2 - Årsrapport Raskere tilbake HSØ 2015.pdf
Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll BU møte 19. mai 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll BU møte 19. mai 2016.pdfAndre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll BU møte 19. mai 2016.pdf
Andre orienteringer 03 - Uttalelse fra Bærum Eldreråd.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/Andre orienteringer 03 - Uttalelse fra Bærum Eldreråd.PDFAndre orienteringer 03 - Uttalelse fra Bærum Eldreråd.PDF
Andre orienteringer 04 - Sykehusutvalget i Asker og Bærum kommuner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/Andre orienteringer 04 - Sykehusutvalget i Asker og Bærum kommuner.pdfAndre orienteringer 04 - Sykehusutvalget i Asker og Bærum kommuner.pdf
Andre orienteringer 05 - Brev fra Diakonhjemmet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/Andre orienteringer 05 - Brev fra Diakonhjemmet.pdfAndre orienteringer 05 - Brev fra Diakonhjemmet.pdf
Andre orienteringer 06 - Brev fra Kragerø kommune.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/Andre orienteringer 06 - Brev fra Kragerø kommune.pdfAndre orienteringer 06 - Brev fra Kragerø kommune.pdf
Andre orienteringer 07 - Brev fra Venner av Bærum, Kongsberg og Ringerike.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/Andre orienteringer 07 - Brev fra Venner av Bærum, Kongsberg og Ringerike.pdfAndre orienteringer 07 - Brev fra Venner av Bærum, Kongsberg og Ringerike.pdf
Andre orienteringer 08 - Brev fra overleger ved Drammen sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/Andre orienteringer 08 - Brev fra overleger ved Drammen sykehus.pdfAndre orienteringer 08 - Brev fra overleger ved Drammen sykehus.pdf
Andre orienteringer 09 - Brev fra sykehusutvalget Asker og Bærum.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/Andre orienteringer 09 - Brev fra sykehusutvalget Asker og Bærum.PDFAndre orienteringer 09 - Brev fra sykehusutvalget Asker og Bærum.PDF
Andre orienteringer 10 - Brev fra ordførerne i Røyken og Hurum.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160616/Andre orienteringer 10 - Brev fra ordførerne i Røyken og Hurum.pdfAndre orienteringer 10 - Brev fra ordførerne i Røyken og Hurum.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.