Styremøte 16. november 2017

Styremøte , 16.11.2017

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
16.11.2017 
Klokkeslett
09:15-16:00
Sted
Møtesenteret - Oslo
  

Saksdokumenter

- Saksliste til styremøte i HSØ 16. november 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/- Saksliste til styremøte i HSØ 16. november 2017.pdf- Saksliste til styremøte i HSØ 16. november 2017.pdf
102-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/102-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf102-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
103-2017 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. oktober 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/103-2017 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. oktober 2017.pdf103-2017 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. oktober 2017.pdf
104-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per oktober 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/104-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per oktober 2017.pdf104-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per oktober 2017.pdf
104-2017 Vedlegg - 10 2017 Styresak original.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/104-2017 Vedlegg - 10 2017 Styresak original.pdf104-2017 Vedlegg - 10 2017 Styresak original.pdf
105-2017 Saksframlegg - Budsjett 2018 fordeling av midler til drift og investering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/105-2017 Saksframlegg - Budsjett 2018 fordeling av midler til drift og investering.pdf105-2017 Saksframlegg - Budsjett 2018 fordeling av midler til drift og investering.pdf
106-2017 Saksframlegg - Revidert regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/106-2017 Saksframlegg - Revidert regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS.pdf106-2017 Saksframlegg - Revidert regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS.pdf
106-2017 Vedlegg - Regional strategi for kvalitet pasientsikkerhet og HMS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/106-2017 Vedlegg - Regional strategi for kvalitet pasientsikkerhet og HMS.pdf106-2017 Vedlegg - Regional strategi for kvalitet pasientsikkerhet og HMS.pdf
107-2017 Saksframlegg - Innspill til statsbudsjett for 2019 - med vedlegg.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/107-2017 Saksframlegg - Innspill til statsbudsjett for 2019 - med vedlegg.pdf107-2017 Saksframlegg - Innspill til statsbudsjett for 2019 - med vedlegg.pdf
108-2017 Saksframlegg -Nasjonalt system for innføring av Nye metoder.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/108-2017 Saksframlegg -Nasjonalt system for innføring av Nye metoder.pdf108-2017 Saksframlegg -Nasjonalt system for innføring av Nye metoder.pdf
109-2017 Saksframlegg - Ahus – avhending av eiendommen ved Ski sykehus, Vardåsveien 3.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/109-2017 Saksframlegg - Ahus – avhending av eiendommen ved Ski sykehus, Vardåsveien 3.pdf109-2017 Saksframlegg - Ahus – avhending av eiendommen ved Ski sykehus, Vardåsveien 3.pdf
109-2017 Vedlegg 1 - Anmodning om godkjenning av salg av Ski sykehus_med vedlegg.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/109-2017 Vedlegg 1 - Anmodning om godkjenning av salg av Ski sykehus_med vedlegg.pdf109-2017 Vedlegg 1 - Anmodning om godkjenning av salg av Ski sykehus_med vedlegg.pdf
109-2017 Vedlegg 2 - Verditakst Evensen Ski Sykehus - 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/109-2017 Vedlegg 2 - Verditakst Evensen Ski Sykehus - 2016.pdf109-2017 Vedlegg 2 - Verditakst Evensen Ski Sykehus - 2016.pdf
109-2017 Vedlegg 3 - Verdivurdering AGDESTEIN Ski sykehus 2016_08_26.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/109-2017 Vedlegg 3 - Verdivurdering AGDESTEIN Ski sykehus 2016_08_26.pdf109-2017 Vedlegg 3 - Verdivurdering AGDESTEIN Ski sykehus 2016_08_26.pdf
110-2017 Saksframlegg - ADs arbeidsavtale - lønnsregulering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/110-2017 Saksframlegg - ADs arbeidsavtale - lønnsregulering.pdf110-2017 Saksframlegg - ADs arbeidsavtale - lønnsregulering.pdf
111-2017 Orienteringssak - Status IKT-infrastrukturmodernisering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/111-2017 Orienteringssak - Status IKT-infrastrukturmodernisering.pdf111-2017 Orienteringssak - Status IKT-infrastrukturmodernisering.pdf
111-2017 Vedlegg 1 - Oppfølging av vedtak fra foretaksmøte Sykehuspartner HF 31.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/111-2017 Vedlegg 1 - Oppfølging av vedtak fra foretaksmøte Sykehuspartner HF 31.pdf111-2017 Vedlegg 1 - Oppfølging av vedtak fra foretaksmøte Sykehuspartner HF 31.pdf
111-2017 Vedlegg 2 - Statusrapport 3 vedrørende oppdrag gitt i foretaksprotokoll 31.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/111-2017 Vedlegg 2 - Statusrapport 3 vedrørende oppdrag gitt i foretaksprotokoll 31.pdf111-2017 Vedlegg 2 - Statusrapport 3 vedrørende oppdrag gitt i foretaksprotokoll 31.pdf
112-2017 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/112-2017 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdf112-2017 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdf
112-2017 Vedlegg - Status og oppfølging styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/112-2017 Vedlegg - Status og oppfølging styresaker.pdf112-2017 Vedlegg - Status og oppfølging styresaker.pdf
113-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/113-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf113-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf
114-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/114-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrende direktør.pdf114-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrende direktør.pdf
114-2017 Orienteringssak - Tilleggsorienteringer fra administrende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/114-2017 Orienteringssak - Tilleggsorienteringer fra administrende direktør.pdf114-2017 Orienteringssak - Tilleggsorienteringer fra administrende direktør.pdf
Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 16. og 17. oktober.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 16. og 17. oktober.pdfAndre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 16. og 17. oktober.pdf
Andre orienteringer 03 - Protokoll fra møte revisjonsutvalget 18102017 foreløpig.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/Andre orienteringer 03 - Protokoll fra møte revisjonsutvalget 18102017 foreløpig.pdfAndre orienteringer 03 - Protokoll fra møte revisjonsutvalget 18102017 foreløpig.pdf
Andre orienteringer 04 - Drøftingsprotokoll RHF-KTV 20171115 - styresaker november 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/Andre orienteringer 04 - Drøftingsprotokoll RHF-KTV 20171115 - styresaker november 2017.pdfAndre orienteringer 04 - Drøftingsprotokoll RHF-KTV 20171115 - styresaker november 2017.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.