Styremøte 16. november 2017

Styremøte, 16.11.2017

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
16.11.2017 
Klokkeslett
09:15-16:00
Sted
Møtesenteret - Oslo
  

Saksdokumenter

- Saksliste til styremøte i HSØ 16. november 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/- Saksliste til styremøte i HSØ 16. november 2017.pdf- Saksliste til styremøte i HSØ 16. november 2017.pdf
102-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/102-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf102-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
103-2017 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. oktober 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/103-2017 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. oktober 2017.pdf103-2017 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. oktober 2017.pdf
104-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per oktober 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/104-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per oktober 2017.pdf104-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per oktober 2017.pdf
104-2017 Vedlegg - 10 2017 Styresak original.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/104-2017 Vedlegg - 10 2017 Styresak original.pdf104-2017 Vedlegg - 10 2017 Styresak original.pdf
105-2017 Saksframlegg - Budsjett 2018 fordeling av midler til drift og investering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/105-2017 Saksframlegg - Budsjett 2018 fordeling av midler til drift og investering.pdf105-2017 Saksframlegg - Budsjett 2018 fordeling av midler til drift og investering.pdf
106-2017 Saksframlegg - Revidert regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/106-2017 Saksframlegg - Revidert regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS.pdf106-2017 Saksframlegg - Revidert regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS.pdf
106-2017 Vedlegg - Regional strategi for kvalitet pasientsikkerhet og HMS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/106-2017 Vedlegg - Regional strategi for kvalitet pasientsikkerhet og HMS.pdf106-2017 Vedlegg - Regional strategi for kvalitet pasientsikkerhet og HMS.pdf
107-2017 Saksframlegg - Innspill til statsbudsjett for 2019 - med vedlegg.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/107-2017 Saksframlegg - Innspill til statsbudsjett for 2019 - med vedlegg.pdf107-2017 Saksframlegg - Innspill til statsbudsjett for 2019 - med vedlegg.pdf
108-2017 Saksframlegg -Nasjonalt system for innføring av Nye metoder.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/108-2017 Saksframlegg -Nasjonalt system for innføring av Nye metoder.pdf108-2017 Saksframlegg -Nasjonalt system for innføring av Nye metoder.pdf
109-2017 Saksframlegg - Ahus – avhending av eiendommen ved Ski sykehus, Vardåsveien 3.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/109-2017 Saksframlegg - Ahus – avhending av eiendommen ved Ski sykehus, Vardåsveien 3.pdf109-2017 Saksframlegg - Ahus – avhending av eiendommen ved Ski sykehus, Vardåsveien 3.pdf
109-2017 Vedlegg 1 - Anmodning om godkjenning av salg av Ski sykehus_med vedlegg.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/109-2017 Vedlegg 1 - Anmodning om godkjenning av salg av Ski sykehus_med vedlegg.pdf109-2017 Vedlegg 1 - Anmodning om godkjenning av salg av Ski sykehus_med vedlegg.pdf
109-2017 Vedlegg 2 - Verditakst Evensen Ski Sykehus - 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/109-2017 Vedlegg 2 - Verditakst Evensen Ski Sykehus - 2016.pdf109-2017 Vedlegg 2 - Verditakst Evensen Ski Sykehus - 2016.pdf
109-2017 Vedlegg 3 - Verdivurdering AGDESTEIN Ski sykehus 2016_08_26.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/109-2017 Vedlegg 3 - Verdivurdering AGDESTEIN Ski sykehus 2016_08_26.pdf109-2017 Vedlegg 3 - Verdivurdering AGDESTEIN Ski sykehus 2016_08_26.pdf
110-2017 Saksframlegg - ADs arbeidsavtale - lønnsregulering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/110-2017 Saksframlegg - ADs arbeidsavtale - lønnsregulering.pdf110-2017 Saksframlegg - ADs arbeidsavtale - lønnsregulering.pdf
111-2017 Orienteringssak - Status IKT-infrastrukturmodernisering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/111-2017 Orienteringssak - Status IKT-infrastrukturmodernisering.pdf111-2017 Orienteringssak - Status IKT-infrastrukturmodernisering.pdf
111-2017 Vedlegg 1 - Oppfølging av vedtak fra foretaksmøte Sykehuspartner HF 31.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/111-2017 Vedlegg 1 - Oppfølging av vedtak fra foretaksmøte Sykehuspartner HF 31.pdf111-2017 Vedlegg 1 - Oppfølging av vedtak fra foretaksmøte Sykehuspartner HF 31.pdf
111-2017 Vedlegg 2 - Statusrapport 3 vedrørende oppdrag gitt i foretaksprotokoll 31.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/111-2017 Vedlegg 2 - Statusrapport 3 vedrørende oppdrag gitt i foretaksprotokoll 31.pdf111-2017 Vedlegg 2 - Statusrapport 3 vedrørende oppdrag gitt i foretaksprotokoll 31.pdf
112-2017 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/112-2017 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdf112-2017 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdf
112-2017 Vedlegg - Status og oppfølging styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/112-2017 Vedlegg - Status og oppfølging styresaker.pdf112-2017 Vedlegg - Status og oppfølging styresaker.pdf
113-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/113-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf113-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf
114-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/114-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrende direktør.pdf114-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrende direktør.pdf
114-2017 Orienteringssak - Tilleggsorienteringer fra administrende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/114-2017 Orienteringssak - Tilleggsorienteringer fra administrende direktør.pdf114-2017 Orienteringssak - Tilleggsorienteringer fra administrende direktør.pdf
Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 16. og 17. oktober.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 16. og 17. oktober.pdfAndre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 16. og 17. oktober.pdf
Andre orienteringer 03 - Protokoll fra møte revisjonsutvalget 18102017 foreløpig.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/Andre orienteringer 03 - Protokoll fra møte revisjonsutvalget 18102017 foreløpig.pdfAndre orienteringer 03 - Protokoll fra møte revisjonsutvalget 18102017 foreløpig.pdf
Andre orienteringer 04 - Drøftingsprotokoll RHF-KTV 20171115 - styresaker november 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/Andre orienteringer 04 - Drøftingsprotokoll RHF-KTV 20171115 - styresaker november 2017.pdfAndre orienteringer 04 - Drøftingsprotokoll RHF-KTV 20171115 - styresaker november 2017.pdf

Fant du det du lette etter?