Styremøte 16. november 2017

Styremøte, 16.11.2017

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
16.11.2017 
Klokkeslett
09:15-16:00
Sted
Møtesenteret - Oslo
  

Saksdokumenter

- Saksliste til styremøte i HSØ 16. november 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/- Saksliste til styremøte i HSØ 16. november 2017.pdf- Saksliste til styremøte i HSØ 16. november 2017.pdfpdf163025
102-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/102-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf102-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf21094
103-2017 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. oktober 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/103-2017 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. oktober 2017.pdf103-2017 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 19. oktober 2017.pdfpdf67496
104-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per oktober 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/104-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per oktober 2017.pdf104-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per oktober 2017.pdfpdf119940
104-2017 Vedlegg - 10 2017 Styresak original.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/104-2017 Vedlegg - 10 2017 Styresak original.pdf104-2017 Vedlegg - 10 2017 Styresak original.pdfpdf1960336
105-2017 Saksframlegg - Budsjett 2018 fordeling av midler til drift og investering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/105-2017 Saksframlegg - Budsjett 2018 fordeling av midler til drift og investering.pdf105-2017 Saksframlegg - Budsjett 2018 fordeling av midler til drift og investering.pdfpdf374452
106-2017 Saksframlegg - Revidert regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/106-2017 Saksframlegg - Revidert regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS.pdf106-2017 Saksframlegg - Revidert regional strategi for kvalitet, pasientsikkerhet og HMS.pdfpdf179063
106-2017 Vedlegg - Regional strategi for kvalitet pasientsikkerhet og HMS.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/106-2017 Vedlegg - Regional strategi for kvalitet pasientsikkerhet og HMS.pdf106-2017 Vedlegg - Regional strategi for kvalitet pasientsikkerhet og HMS.pdfpdf179854
107-2017 Saksframlegg - Innspill til statsbudsjett for 2019 - med vedlegg.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/107-2017 Saksframlegg - Innspill til statsbudsjett for 2019 - med vedlegg.pdf107-2017 Saksframlegg - Innspill til statsbudsjett for 2019 - med vedlegg.pdfpdf250920
108-2017 Saksframlegg -Nasjonalt system for innføring av Nye metoder.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/108-2017 Saksframlegg -Nasjonalt system for innføring av Nye metoder.pdf108-2017 Saksframlegg -Nasjonalt system for innføring av Nye metoder.pdfpdf147874
109-2017 Saksframlegg - Ahus – avhending av eiendommen ved Ski sykehus, Vardåsveien 3.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/109-2017 Saksframlegg - Ahus – avhending av eiendommen ved Ski sykehus, Vardåsveien 3.pdf109-2017 Saksframlegg - Ahus – avhending av eiendommen ved Ski sykehus, Vardåsveien 3.pdfpdf172512
109-2017 Vedlegg 1 - Anmodning om godkjenning av salg av Ski sykehus_med vedlegg.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/109-2017 Vedlegg 1 - Anmodning om godkjenning av salg av Ski sykehus_med vedlegg.pdf109-2017 Vedlegg 1 - Anmodning om godkjenning av salg av Ski sykehus_med vedlegg.pdfpdf163068
109-2017 Vedlegg 2 - Verditakst Evensen Ski Sykehus - 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/109-2017 Vedlegg 2 - Verditakst Evensen Ski Sykehus - 2016.pdf109-2017 Vedlegg 2 - Verditakst Evensen Ski Sykehus - 2016.pdfpdf2490604
109-2017 Vedlegg 3 - Verdivurdering AGDESTEIN Ski sykehus 2016_08_26.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/109-2017 Vedlegg 3 - Verdivurdering AGDESTEIN Ski sykehus 2016_08_26.pdf109-2017 Vedlegg 3 - Verdivurdering AGDESTEIN Ski sykehus 2016_08_26.pdfpdf9888974
110-2017 Saksframlegg - ADs arbeidsavtale - lønnsregulering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/110-2017 Saksframlegg - ADs arbeidsavtale - lønnsregulering.pdf110-2017 Saksframlegg - ADs arbeidsavtale - lønnsregulering.pdfpdf28191
111-2017 Orienteringssak - Status IKT-infrastrukturmodernisering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/111-2017 Orienteringssak - Status IKT-infrastrukturmodernisering.pdf111-2017 Orienteringssak - Status IKT-infrastrukturmodernisering.pdfpdf109126
111-2017 Vedlegg 1 - Oppfølging av vedtak fra foretaksmøte Sykehuspartner HF 31.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/111-2017 Vedlegg 1 - Oppfølging av vedtak fra foretaksmøte Sykehuspartner HF 31.pdf111-2017 Vedlegg 1 - Oppfølging av vedtak fra foretaksmøte Sykehuspartner HF 31.pdfpdf107295
111-2017 Vedlegg 2 - Statusrapport 3 vedrørende oppdrag gitt i foretaksprotokoll 31.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/111-2017 Vedlegg 2 - Statusrapport 3 vedrørende oppdrag gitt i foretaksprotokoll 31.pdf111-2017 Vedlegg 2 - Statusrapport 3 vedrørende oppdrag gitt i foretaksprotokoll 31.pdfpdf540251
112-2017 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/112-2017 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdf112-2017 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdfpdf57875
112-2017 Vedlegg - Status og oppfølging styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/112-2017 Vedlegg - Status og oppfølging styresaker.pdf112-2017 Vedlegg - Status og oppfølging styresaker.pdfpdf317495
113-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/113-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf113-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfpdf106917
114-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/114-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrende direktør.pdf114-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrende direktør.pdfpdf159907
114-2017 Orienteringssak - Tilleggsorienteringer fra administrende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/114-2017 Orienteringssak - Tilleggsorienteringer fra administrende direktør.pdf114-2017 Orienteringssak - Tilleggsorienteringer fra administrende direktør.pdfpdf102730
Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 16. og 17. oktober.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 16. og 17. oktober.pdfAndre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 16. og 17. oktober.pdfpdf75427
Andre orienteringer 03 - Protokoll fra møte revisjonsutvalget 18102017 foreløpig.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/Andre orienteringer 03 - Protokoll fra møte revisjonsutvalget 18102017 foreløpig.pdfAndre orienteringer 03 - Protokoll fra møte revisjonsutvalget 18102017 foreløpig.pdfpdf165074
Andre orienteringer 04 - Drøftingsprotokoll RHF-KTV 20171115 - styresaker november 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171116/Andre orienteringer 04 - Drøftingsprotokoll RHF-KTV 20171115 - styresaker november 2017.pdfAndre orienteringer 04 - Drøftingsprotokoll RHF-KTV 20171115 - styresaker november 2017.pdfpdf49296

Fant du det du lette etter?