Styremøte 17. desember 2015

Styremøte , 17.12.2015

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
17.12.2015 
Klokkeslett
08:30-16:00
Sted
Møtesenteret - Oslo
  

080-2015 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 19. november 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/080-2015 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 19. november 2015.pdf080-2015 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 19. november 2015.pdf
081-2015 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per november 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/081-2015 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per november 2015.pdf081-2015 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per november 2015.pdf
081-2015 Vedlegg - Rapport per november.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/081-2015 Vedlegg - Rapport per november.pdf081-2015 Vedlegg - Rapport per november.pdf
082-2015 Saksframlegg - Rapport fra kapasitetsprosjekt for sykehusområdene Oslo og Akershus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/082-2015 Saksframlegg - Rapport fra kapasitetsprosjekt for sykehusområdene Oslo og Akershus.pdf082-2015 Saksframlegg - Rapport fra kapasitetsprosjekt for sykehusområdene Oslo og Akershus.pdf
082-2015 Vedlegg 1 - Sluttrapport kapasitetsutfordringer i hovedstadsområdet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/082-2015 Vedlegg 1 - Sluttrapport kapasitetsutfordringer i hovedstadsområdet.pdf082-2015 Vedlegg 1 - Sluttrapport kapasitetsutfordringer i hovedstadsområdet.pdf
082-2015 Vedlegg 2 - Kapasitetsutfordringer - Faggruppenotater.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/082-2015 Vedlegg 2 - Kapasitetsutfordringer - Faggruppenotater.pdf082-2015 Vedlegg 2 - Kapasitetsutfordringer - Faggruppenotater.pdf
083-2015 Saksframlegg - Vurdering av sengekapasitet 2016 ved Ahus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/083-2015 Saksframlegg - Vurdering av sengekapasitet 2016 ved Ahus.pdf083-2015 Saksframlegg - Vurdering av sengekapasitet 2016 ved Ahus.pdf
084-2015 Saksframlegg - Oppdrag og bestilling 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/084-2015 Saksframlegg - Oppdrag og bestilling 2016.pdf084-2015 Saksframlegg - Oppdrag og bestilling 2016.pdf
084-2015 Vedlegg - Generisk masterdokument OBD 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/084-2015 Vedlegg - Generisk masterdokument OBD 2016.pdf084-2015 Vedlegg - Generisk masterdokument OBD 2016.pdf
085-2015 Saksframlegg - Fordeling av forskningsmidler 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/085-2015 Saksframlegg - Fordeling av forskningsmidler 2016.pdf085-2015 Saksframlegg - Fordeling av forskningsmidler 2016.pdf
085-2015 Vedlegg 1 - Forskningsmidler 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/085-2015 Vedlegg 1 - Forskningsmidler 2016.pdf085-2015 Vedlegg 1 - Forskningsmidler 2016.pdf
085-2015 Vedlegg 2 - Forskningsmidler 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/085-2015 Vedlegg 2 - Forskningsmidler 2016.pdf085-2015 Vedlegg 2 - Forskningsmidler 2016.pdf
085-2015 Vedlegg 4 - Forskningsmidler 2016-korr.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/085-2015 Vedlegg 4 - Forskningsmidler 2016-korr.pdf085-2015 Vedlegg 4 - Forskningsmidler 2016-korr.pdf
085-2015 Vedlegg 5 - Forskningsmidler 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/085-2015 Vedlegg 5 - Forskningsmidler 2016.pdf085-2015 Vedlegg 5 - Forskningsmidler 2016.pdf
085-2015 Vedlegg 6 - Forskningsmidler 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/085-2015 Vedlegg 6 - Forskningsmidler 2016.pdf085-2015 Vedlegg 6 - Forskningsmidler 2016.pdf
085-2015 Vedlegg 7 - Forskningsmidler 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/085-2015 Vedlegg 7 - Forskningsmidler 2016.pdf085-2015 Vedlegg 7 - Forskningsmidler 2016.pdf
086-2015 Saksframlegg - Oppdatert regional IKT-strategi.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/086-2015 Saksframlegg - Oppdatert regional IKT-strategi.pdf086-2015 Saksframlegg - Oppdatert regional IKT-strategi.pdf
086-2015 Vedlegg 1 - IKT-strategi.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/086-2015 Vedlegg 1 - IKT-strategi.pdf086-2015 Vedlegg 1 - IKT-strategi.pdf
086-2015 Vedlegg 2 - Vurdering av måloppnåelse per oktober 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/086-2015 Vedlegg 2 - Vurdering av måloppnåelse per oktober 2015.pdf086-2015 Vedlegg 2 - Vurdering av måloppnåelse per oktober 2015.pdf
087-2015 Sykehuspartner - Finansiell leasing periferiutstyr og lagring.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/087-2015 Sykehuspartner - Finansiell leasing periferiutstyr og lagring.pdf087-2015 Sykehuspartner - Finansiell leasing periferiutstyr og lagring.pdf
087-2015 Vedlegg 15-00738-9 3112_001 pdf 449629_1_1 leasing SP.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/087-2015 Vedlegg 15-00738-9 3112_001 pdf 449629_1_1 leasing SP.PDF087-2015 Vedlegg 15-00738-9 3112_001 pdf 449629_1_1 leasing SP.PDF
089-2015 Saksframlegg - OUS Forlengelse av leie i Forskningsveien 2a.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/089-2015 Saksframlegg - OUS Forlengelse av leie i Forskningsveien 2a.pdf089-2015 Saksframlegg - OUS Forlengelse av leie i Forskningsveien 2a.pdf
089-2015 Vedlegg - 56-2015 OUS HF - Forlengelse av leie i Forskningsveien 2a.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/089-2015 Vedlegg - 56-2015 OUS HF - Forlengelse av leie i Forskningsveien 2a.pdf089-2015 Vedlegg - 56-2015 OUS HF - Forlengelse av leie i Forskningsveien 2a.pdf
090-2015 Saksframlegg - Årsrapport 2015 Revisjonsplan 2016-2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/090-2015 Saksframlegg - Årsrapport 2015 Revisjonsplan 2016-2017.pdf090-2015 Saksframlegg - Årsrapport 2015 Revisjonsplan 2016-2017.pdf
090-2015 Vedlegg 1 - Årsrapport 2015 KRHSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/090-2015 Vedlegg 1 - Årsrapport 2015 KRHSØ.pdf090-2015 Vedlegg 1 - Årsrapport 2015 KRHSØ.pdf
090-2015 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 2016-2017 KRHSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/090-2015 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 2016-2017 KRHSØ.pdf090-2015 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 2016-2017 KRHSØ.pdf
091-2015 Saksframlegg - Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/091-2015 Saksframlegg - Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF.pdf091-2015 Saksframlegg - Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF.pdf
091-2015 Vedlegg - Revisjonsrapport for styring og oppfølging av SP.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/091-2015 Vedlegg - Revisjonsrapport for styring og oppfølging av SP.pdf091-2015 Vedlegg - Revisjonsrapport for styring og oppfølging av SP.pdf
092-2015 Valgkomiteen - status for arbeidet oppnevning av nye styrer i HFene.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/092-2015 Valgkomiteen - status for arbeidet oppnevning av nye styrer i HFene.pdf092-2015 Valgkomiteen - status for arbeidet oppnevning av nye styrer i HFene.pdf
093-2015 Saksframlegg - ADs arbeidsavtale lønnsregulering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/093-2015 Saksframlegg - ADs arbeidsavtale lønnsregulering.pdf093-2015 Saksframlegg - ADs arbeidsavtale lønnsregulering.pdf
094-2015 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/094-2015 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf094-2015 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf
Andre orienteringer 02 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/Andre orienteringer 02 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfAndre orienteringer 02 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
Andre orienteringer 02 - Vedlegg til pkt 4 - Riksrevisjonen dok 3-2 2015-2016 UTDRAG.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/Andre orienteringer 02 - Vedlegg til pkt 4 - Riksrevisjonen dok 3-2 2015-2016 UTDRAG.pdfAndre orienteringer 02 - Vedlegg til pkt 4 - Riksrevisjonen dok 3-2 2015-2016 UTDRAG.pdf
Andre orienteringer 03 - Protokoll fra møte i Brukerutvalget 17.11.15.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/Andre orienteringer 03 - Protokoll fra møte i Brukerutvalget 17.11.15.pdfAndre orienteringer 03 - Protokoll fra møte i Brukerutvalget 17.11.15.pdf
Andre orienteringer 04 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 07.12.15.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/Andre orienteringer 04 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 07.12.15.pdfAndre orienteringer 04 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 07.12.15.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.