Styremøte 17. desember 2015

Styremøte, 17.12.2015

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
17.12.2015 
Klokkeslett
08:30-16:00
Sted
Møtesenteret - Oslo
  

080-2015 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 19. november 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/080-2015 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 19. november 2015.pdf080-2015 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 19. november 2015.pdf
081-2015 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per november 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/081-2015 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per november 2015.pdf081-2015 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per november 2015.pdf
081-2015 Vedlegg - Rapport per november.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/081-2015 Vedlegg - Rapport per november.pdf081-2015 Vedlegg - Rapport per november.pdf
082-2015 Saksframlegg - Rapport fra kapasitetsprosjekt for sykehusområdene Oslo og Akershus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/082-2015 Saksframlegg - Rapport fra kapasitetsprosjekt for sykehusområdene Oslo og Akershus.pdf082-2015 Saksframlegg - Rapport fra kapasitetsprosjekt for sykehusområdene Oslo og Akershus.pdf
082-2015 Vedlegg 1 - Sluttrapport kapasitetsutfordringer i hovedstadsområdet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/082-2015 Vedlegg 1 - Sluttrapport kapasitetsutfordringer i hovedstadsområdet.pdf082-2015 Vedlegg 1 - Sluttrapport kapasitetsutfordringer i hovedstadsområdet.pdf
082-2015 Vedlegg 2 - Kapasitetsutfordringer - Faggruppenotater.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/082-2015 Vedlegg 2 - Kapasitetsutfordringer - Faggruppenotater.pdf082-2015 Vedlegg 2 - Kapasitetsutfordringer - Faggruppenotater.pdf
083-2015 Saksframlegg - Vurdering av sengekapasitet 2016 ved Ahus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/083-2015 Saksframlegg - Vurdering av sengekapasitet 2016 ved Ahus.pdf083-2015 Saksframlegg - Vurdering av sengekapasitet 2016 ved Ahus.pdf
084-2015 Saksframlegg - Oppdrag og bestilling 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/084-2015 Saksframlegg - Oppdrag og bestilling 2016.pdf084-2015 Saksframlegg - Oppdrag og bestilling 2016.pdf
084-2015 Vedlegg - Generisk masterdokument OBD 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/084-2015 Vedlegg - Generisk masterdokument OBD 2016.pdf084-2015 Vedlegg - Generisk masterdokument OBD 2016.pdf
085-2015 Saksframlegg - Fordeling av forskningsmidler 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/085-2015 Saksframlegg - Fordeling av forskningsmidler 2016.pdf085-2015 Saksframlegg - Fordeling av forskningsmidler 2016.pdf
085-2015 Vedlegg 1 - Forskningsmidler 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/085-2015 Vedlegg 1 - Forskningsmidler 2016.pdf085-2015 Vedlegg 1 - Forskningsmidler 2016.pdf
085-2015 Vedlegg 2 - Forskningsmidler 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/085-2015 Vedlegg 2 - Forskningsmidler 2016.pdf085-2015 Vedlegg 2 - Forskningsmidler 2016.pdf
085-2015 Vedlegg 4 - Forskningsmidler 2016-korr.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/085-2015 Vedlegg 4 - Forskningsmidler 2016-korr.pdf085-2015 Vedlegg 4 - Forskningsmidler 2016-korr.pdf
085-2015 Vedlegg 5 - Forskningsmidler 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/085-2015 Vedlegg 5 - Forskningsmidler 2016.pdf085-2015 Vedlegg 5 - Forskningsmidler 2016.pdf
085-2015 Vedlegg 6 - Forskningsmidler 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/085-2015 Vedlegg 6 - Forskningsmidler 2016.pdf085-2015 Vedlegg 6 - Forskningsmidler 2016.pdf
085-2015 Vedlegg 7 - Forskningsmidler 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/085-2015 Vedlegg 7 - Forskningsmidler 2016.pdf085-2015 Vedlegg 7 - Forskningsmidler 2016.pdf
086-2015 Saksframlegg - Oppdatert regional IKT-strategi.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/086-2015 Saksframlegg - Oppdatert regional IKT-strategi.pdf086-2015 Saksframlegg - Oppdatert regional IKT-strategi.pdf
086-2015 Vedlegg 1 - IKT-strategi.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/086-2015 Vedlegg 1 - IKT-strategi.pdf086-2015 Vedlegg 1 - IKT-strategi.pdf
086-2015 Vedlegg 2 - Vurdering av måloppnåelse per oktober 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/086-2015 Vedlegg 2 - Vurdering av måloppnåelse per oktober 2015.pdf086-2015 Vedlegg 2 - Vurdering av måloppnåelse per oktober 2015.pdf
087-2015 Sykehuspartner - Finansiell leasing periferiutstyr og lagring.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/087-2015 Sykehuspartner - Finansiell leasing periferiutstyr og lagring.pdf087-2015 Sykehuspartner - Finansiell leasing periferiutstyr og lagring.pdf
087-2015 Vedlegg 15-00738-9 3112_001 pdf 449629_1_1 leasing SP.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/087-2015 Vedlegg 15-00738-9 3112_001 pdf 449629_1_1 leasing SP.PDF087-2015 Vedlegg 15-00738-9 3112_001 pdf 449629_1_1 leasing SP.PDF
089-2015 Saksframlegg - OUS Forlengelse av leie i Forskningsveien 2a.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/089-2015 Saksframlegg - OUS Forlengelse av leie i Forskningsveien 2a.pdf089-2015 Saksframlegg - OUS Forlengelse av leie i Forskningsveien 2a.pdf
089-2015 Vedlegg - 56-2015 OUS HF - Forlengelse av leie i Forskningsveien 2a.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/089-2015 Vedlegg - 56-2015 OUS HF - Forlengelse av leie i Forskningsveien 2a.pdf089-2015 Vedlegg - 56-2015 OUS HF - Forlengelse av leie i Forskningsveien 2a.pdf
090-2015 Saksframlegg - Årsrapport 2015 Revisjonsplan 2016-2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/090-2015 Saksframlegg - Årsrapport 2015 Revisjonsplan 2016-2017.pdf090-2015 Saksframlegg - Årsrapport 2015 Revisjonsplan 2016-2017.pdf
090-2015 Vedlegg 1 - Årsrapport 2015 KRHSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/090-2015 Vedlegg 1 - Årsrapport 2015 KRHSØ.pdf090-2015 Vedlegg 1 - Årsrapport 2015 KRHSØ.pdf
090-2015 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 2016-2017 KRHSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/090-2015 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 2016-2017 KRHSØ.pdf090-2015 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 2016-2017 KRHSØ.pdf
091-2015 Saksframlegg - Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/091-2015 Saksframlegg - Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF.pdf091-2015 Saksframlegg - Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF.pdf
091-2015 Vedlegg - Revisjonsrapport for styring og oppfølging av SP.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/091-2015 Vedlegg - Revisjonsrapport for styring og oppfølging av SP.pdf091-2015 Vedlegg - Revisjonsrapport for styring og oppfølging av SP.pdf
092-2015 Valgkomiteen - status for arbeidet oppnevning av nye styrer i HFene.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/092-2015 Valgkomiteen - status for arbeidet oppnevning av nye styrer i HFene.pdf092-2015 Valgkomiteen - status for arbeidet oppnevning av nye styrer i HFene.pdf
093-2015 Saksframlegg - ADs arbeidsavtale lønnsregulering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/093-2015 Saksframlegg - ADs arbeidsavtale lønnsregulering.pdf093-2015 Saksframlegg - ADs arbeidsavtale lønnsregulering.pdf
094-2015 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/094-2015 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf094-2015 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf
Andre orienteringer 02 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/Andre orienteringer 02 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfAndre orienteringer 02 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
Andre orienteringer 02 - Vedlegg til pkt 4 - Riksrevisjonen dok 3-2 2015-2016 UTDRAG.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/Andre orienteringer 02 - Vedlegg til pkt 4 - Riksrevisjonen dok 3-2 2015-2016 UTDRAG.pdfAndre orienteringer 02 - Vedlegg til pkt 4 - Riksrevisjonen dok 3-2 2015-2016 UTDRAG.pdf
Andre orienteringer 03 - Protokoll fra møte i Brukerutvalget 17.11.15.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/Andre orienteringer 03 - Protokoll fra møte i Brukerutvalget 17.11.15.pdfAndre orienteringer 03 - Protokoll fra møte i Brukerutvalget 17.11.15.pdf
Andre orienteringer 04 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 07.12.15.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/Andre orienteringer 04 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 07.12.15.pdfAndre orienteringer 04 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 07.12.15.pdf

Fant du det du lette etter?