Styremøte 17. desember 2015

Styremøte, 17.12.2015

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
17.12.2015 
Klokkeslett
08:30-16:00
Sted
Møtesenteret - Oslo
  

080-2015 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 19. november 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/080-2015 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 19. november 2015.pdf080-2015 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 19. november 2015.pdfpdf101969
081-2015 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per november 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/081-2015 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per november 2015.pdf081-2015 Saksframlegg - Kvalitets-, aktivitets- og økonomirapport per november 2015.pdfpdf85749
081-2015 Vedlegg - Rapport per november.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/081-2015 Vedlegg - Rapport per november.pdf081-2015 Vedlegg - Rapport per november.pdfpdf1036794
082-2015 Saksframlegg - Rapport fra kapasitetsprosjekt for sykehusområdene Oslo og Akershus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/082-2015 Saksframlegg - Rapport fra kapasitetsprosjekt for sykehusområdene Oslo og Akershus.pdf082-2015 Saksframlegg - Rapport fra kapasitetsprosjekt for sykehusområdene Oslo og Akershus.pdfpdf200703
082-2015 Vedlegg 1 - Sluttrapport kapasitetsutfordringer i hovedstadsområdet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/082-2015 Vedlegg 1 - Sluttrapport kapasitetsutfordringer i hovedstadsområdet.pdf082-2015 Vedlegg 1 - Sluttrapport kapasitetsutfordringer i hovedstadsområdet.pdfpdf2980992
082-2015 Vedlegg 2 - Kapasitetsutfordringer - Faggruppenotater.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/082-2015 Vedlegg 2 - Kapasitetsutfordringer - Faggruppenotater.pdf082-2015 Vedlegg 2 - Kapasitetsutfordringer - Faggruppenotater.pdfpdf2064671
083-2015 Saksframlegg - Vurdering av sengekapasitet 2016 ved Ahus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/083-2015 Saksframlegg - Vurdering av sengekapasitet 2016 ved Ahus.pdf083-2015 Saksframlegg - Vurdering av sengekapasitet 2016 ved Ahus.pdfpdf162890
084-2015 Saksframlegg - Oppdrag og bestilling 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/084-2015 Saksframlegg - Oppdrag og bestilling 2016.pdf084-2015 Saksframlegg - Oppdrag og bestilling 2016.pdfpdf90297
084-2015 Vedlegg - Generisk masterdokument OBD 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/084-2015 Vedlegg - Generisk masterdokument OBD 2016.pdf084-2015 Vedlegg - Generisk masterdokument OBD 2016.pdfpdf543802
085-2015 Saksframlegg - Fordeling av forskningsmidler 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/085-2015 Saksframlegg - Fordeling av forskningsmidler 2016.pdf085-2015 Saksframlegg - Fordeling av forskningsmidler 2016.pdfpdf176780
085-2015 Vedlegg 1 - Forskningsmidler 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/085-2015 Vedlegg 1 - Forskningsmidler 2016.pdf085-2015 Vedlegg 1 - Forskningsmidler 2016.pdfpdf148223
085-2015 Vedlegg 2 - Forskningsmidler 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/085-2015 Vedlegg 2 - Forskningsmidler 2016.pdf085-2015 Vedlegg 2 - Forskningsmidler 2016.pdfpdf120847
085-2015 Vedlegg 4 - Forskningsmidler 2016-korr.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/085-2015 Vedlegg 4 - Forskningsmidler 2016-korr.pdf085-2015 Vedlegg 4 - Forskningsmidler 2016-korr.pdfpdf120817
085-2015 Vedlegg 5 - Forskningsmidler 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/085-2015 Vedlegg 5 - Forskningsmidler 2016.pdf085-2015 Vedlegg 5 - Forskningsmidler 2016.pdfpdf119827
085-2015 Vedlegg 6 - Forskningsmidler 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/085-2015 Vedlegg 6 - Forskningsmidler 2016.pdf085-2015 Vedlegg 6 - Forskningsmidler 2016.pdfpdf63318
085-2015 Vedlegg 7 - Forskningsmidler 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/085-2015 Vedlegg 7 - Forskningsmidler 2016.pdf085-2015 Vedlegg 7 - Forskningsmidler 2016.pdfpdf40779
086-2015 Saksframlegg - Oppdatert regional IKT-strategi.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/086-2015 Saksframlegg - Oppdatert regional IKT-strategi.pdf086-2015 Saksframlegg - Oppdatert regional IKT-strategi.pdfpdf199448
086-2015 Vedlegg 1 - IKT-strategi.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/086-2015 Vedlegg 1 - IKT-strategi.pdf086-2015 Vedlegg 1 - IKT-strategi.pdfpdf1537356
086-2015 Vedlegg 2 - Vurdering av måloppnåelse per oktober 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/086-2015 Vedlegg 2 - Vurdering av måloppnåelse per oktober 2015.pdf086-2015 Vedlegg 2 - Vurdering av måloppnåelse per oktober 2015.pdfpdf379002
087-2015 Sykehuspartner - Finansiell leasing periferiutstyr og lagring.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/087-2015 Sykehuspartner - Finansiell leasing periferiutstyr og lagring.pdf087-2015 Sykehuspartner - Finansiell leasing periferiutstyr og lagring.pdfpdf104980
087-2015 Vedlegg 15-00738-9 3112_001 pdf 449629_1_1 leasing SP.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/087-2015 Vedlegg 15-00738-9 3112_001 pdf 449629_1_1 leasing SP.PDF087-2015 Vedlegg 15-00738-9 3112_001 pdf 449629_1_1 leasing SP.PDFpdf1066894
089-2015 Saksframlegg - OUS Forlengelse av leie i Forskningsveien 2a.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/089-2015 Saksframlegg - OUS Forlengelse av leie i Forskningsveien 2a.pdf089-2015 Saksframlegg - OUS Forlengelse av leie i Forskningsveien 2a.pdfpdf94705
089-2015 Vedlegg - 56-2015 OUS HF - Forlengelse av leie i Forskningsveien 2a.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/089-2015 Vedlegg - 56-2015 OUS HF - Forlengelse av leie i Forskningsveien 2a.pdf089-2015 Vedlegg - 56-2015 OUS HF - Forlengelse av leie i Forskningsveien 2a.pdfpdf455115
090-2015 Saksframlegg - Årsrapport 2015 Revisjonsplan 2016-2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/090-2015 Saksframlegg - Årsrapport 2015 Revisjonsplan 2016-2017.pdf090-2015 Saksframlegg - Årsrapport 2015 Revisjonsplan 2016-2017.pdfpdf149050
090-2015 Vedlegg 1 - Årsrapport 2015 KRHSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/090-2015 Vedlegg 1 - Årsrapport 2015 KRHSØ.pdf090-2015 Vedlegg 1 - Årsrapport 2015 KRHSØ.pdfpdf609340
090-2015 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 2016-2017 KRHSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/090-2015 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 2016-2017 KRHSØ.pdf090-2015 Vedlegg 2 - Revisjonsplan 2016-2017 KRHSØ.pdfpdf548085
091-2015 Saksframlegg - Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/091-2015 Saksframlegg - Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF.pdf091-2015 Saksframlegg - Revisjon av styring og oppfølging av Sykehuspartner HF.pdfpdf62461
091-2015 Vedlegg - Revisjonsrapport for styring og oppfølging av SP.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/091-2015 Vedlegg - Revisjonsrapport for styring og oppfølging av SP.pdf091-2015 Vedlegg - Revisjonsrapport for styring og oppfølging av SP.pdfpdf509750
092-2015 Valgkomiteen - status for arbeidet oppnevning av nye styrer i HFene.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/092-2015 Valgkomiteen - status for arbeidet oppnevning av nye styrer i HFene.pdf092-2015 Valgkomiteen - status for arbeidet oppnevning av nye styrer i HFene.pdfpdf47588
093-2015 Saksframlegg - ADs arbeidsavtale lønnsregulering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/093-2015 Saksframlegg - ADs arbeidsavtale lønnsregulering.pdf093-2015 Saksframlegg - ADs arbeidsavtale lønnsregulering.pdfpdf21964
094-2015 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/094-2015 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf094-2015 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfpdf104024
Andre orienteringer 02 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/Andre orienteringer 02 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfAndre orienteringer 02 - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfpdf212852
Andre orienteringer 02 - Vedlegg til pkt 4 - Riksrevisjonen dok 3-2 2015-2016 UTDRAG.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/Andre orienteringer 02 - Vedlegg til pkt 4 - Riksrevisjonen dok 3-2 2015-2016 UTDRAG.pdfAndre orienteringer 02 - Vedlegg til pkt 4 - Riksrevisjonen dok 3-2 2015-2016 UTDRAG.pdfpdf240572
Andre orienteringer 03 - Protokoll fra møte i Brukerutvalget 17.11.15.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/Andre orienteringer 03 - Protokoll fra møte i Brukerutvalget 17.11.15.pdfAndre orienteringer 03 - Protokoll fra møte i Brukerutvalget 17.11.15.pdfpdf93659
Andre orienteringer 04 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 07.12.15.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2015/20151217/Andre orienteringer 04 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 07.12.15.pdfAndre orienteringer 04 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 07.12.15.pdfpdf124178

Fant du det du lette etter?