Styremøte 17. november 2016

Styremøte , 17.11.2016

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
17.11.2016 
Klokkeslett
08:30-14:45
Sted
Hovedkontor - Hamar
  

082-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/082-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf082-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
083-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 20. oktober 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/083-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 20. oktober 2016.pdf083-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 20. oktober 2016.pdf
084-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per oktober 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/084-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per oktober 2016.pdf084-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per oktober 2016.pdf
084-2016 Vedlegg - 10 2016 Styresak per oktober.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/084-2016 Vedlegg - 10 2016 Styresak per oktober.pdf084-2016 Vedlegg - 10 2016 Styresak per oktober.pdf
085-2016 Saksframlegg - Budsjett 2017 - fordeling av midler til drift og investering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/085-2016 Saksframlegg - Budsjett 2017 - fordeling av midler til drift og investering.pdf085-2016 Saksframlegg - Budsjett 2017 - fordeling av midler til drift og investering.pdf
086-2016 Saksframlegg - Årlig melding 2016 - innspill til statsbudsjett for 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/086-2016 Saksframlegg - Årlig melding 2016 - innspill til statsbudsjett for 2018.pdf086-2016 Saksframlegg - Årlig melding 2016 - innspill til statsbudsjett for 2018.pdf
087-2016 Saksframlegg - Valg av ansattevalgte styremedlemmer - oppnevning av valgstyre.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/087-2016 Saksframlegg - Valg av ansattevalgte styremedlemmer - oppnevning av valgstyre.pdf087-2016 Saksframlegg - Valg av ansattevalgte styremedlemmer - oppnevning av valgstyre.pdf
088-2016 Saksframlegg - Valgkomiteen - Endring styresammensetning for helseforetak.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/088-2016 Saksframlegg - Valgkomiteen - Endring styresammensetning for helseforetak.pdf088-2016 Saksframlegg - Valgkomiteen - Endring styresammensetning for helseforetak.pdf
089-2016 Saksframlegg - ADs arbeidsavtale - lønnsregulering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/089-2016 Saksframlegg - ADs arbeidsavtale - lønnsregulering.pdf089-2016 Saksframlegg - ADs arbeidsavtale - lønnsregulering.pdf
090-2016 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/090-2016 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdf090-2016 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdf
090-2016 Vedlegg - Status og oppfølging styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/090-2016 Vedlegg - Status og oppfølging styresaker.pdf090-2016 Vedlegg - Status og oppfølging styresaker.pdf
091-2016 Orienteringssak - Etablering av ny modell for spesialistutdanning.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/091-2016 Orienteringssak - Etablering av ny modell for spesialistutdanning.pdf091-2016 Orienteringssak - Etablering av ny modell for spesialistutdanning.pdf
092-2016 Orienteringssak - Status overføring av oppgaver og ressurser til SykehusinnkjøpHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/092-2016 Orienteringssak - Status overføring av oppgaver og ressurser til SykehusinnkjøpHF.pdf092-2016 Orienteringssak - Status overføring av oppgaver og ressurser til SykehusinnkjøpHF.pdf
093-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016 og 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/093-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016 og 2017.pdf093-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016 og 2017.pdf
094-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/094-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf094-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
Andre orienteringer 02 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 19. oktober 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/Andre orienteringer 02 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 19. oktober 2016.pdfAndre orienteringer 02 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 19. oktober 2016.pdf
Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 11. og 12. oktober.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 11. og 12. oktober.pdfAndre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 11. og 12. oktober.pdf
Andre orienteringer 04 - Brev fra Bærumsforeningen for offentlige pensjonister.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/Andre orienteringer 04 - Brev fra Bærumsforeningen for offentlige pensjonister.PDFAndre orienteringer 04 - Brev fra Bærumsforeningen for offentlige pensjonister.PDF
Andre orienteringer 05 - Brev fra fylkesordfører og ordførere.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/Andre orienteringer 05 - Brev fra fylkesordfører og ordførere.pdfAndre orienteringer 05 - Brev fra fylkesordfører og ordførere.pdf
Andre orienteringer 06 - Brev fra Næringsforeningen i Drammenregionen.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/Andre orienteringer 06 - Brev fra Næringsforeningen i Drammenregionen.PDFAndre orienteringer 06 - Brev fra Næringsforeningen i Drammenregionen.PDF

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.