Styremøte 17. november 2016

Styremøte, 17.11.2016

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
17.11.2016 
Klokkeslett
08:30-14:45
Sted
Hovedkontor - Hamar
  

082-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/082-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf082-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
083-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 20. oktober 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/083-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 20. oktober 2016.pdf083-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 20. oktober 2016.pdf
084-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per oktober 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/084-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per oktober 2016.pdf084-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per oktober 2016.pdf
084-2016 Vedlegg - 10 2016 Styresak per oktober.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/084-2016 Vedlegg - 10 2016 Styresak per oktober.pdf084-2016 Vedlegg - 10 2016 Styresak per oktober.pdf
085-2016 Saksframlegg - Budsjett 2017 - fordeling av midler til drift og investering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/085-2016 Saksframlegg - Budsjett 2017 - fordeling av midler til drift og investering.pdf085-2016 Saksframlegg - Budsjett 2017 - fordeling av midler til drift og investering.pdf
086-2016 Saksframlegg - Årlig melding 2016 - innspill til statsbudsjett for 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/086-2016 Saksframlegg - Årlig melding 2016 - innspill til statsbudsjett for 2018.pdf086-2016 Saksframlegg - Årlig melding 2016 - innspill til statsbudsjett for 2018.pdf
087-2016 Saksframlegg - Valg av ansattevalgte styremedlemmer - oppnevning av valgstyre.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/087-2016 Saksframlegg - Valg av ansattevalgte styremedlemmer - oppnevning av valgstyre.pdf087-2016 Saksframlegg - Valg av ansattevalgte styremedlemmer - oppnevning av valgstyre.pdf
088-2016 Saksframlegg - Valgkomiteen - Endring styresammensetning for helseforetak.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/088-2016 Saksframlegg - Valgkomiteen - Endring styresammensetning for helseforetak.pdf088-2016 Saksframlegg - Valgkomiteen - Endring styresammensetning for helseforetak.pdf
089-2016 Saksframlegg - ADs arbeidsavtale - lønnsregulering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/089-2016 Saksframlegg - ADs arbeidsavtale - lønnsregulering.pdf089-2016 Saksframlegg - ADs arbeidsavtale - lønnsregulering.pdf
090-2016 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/090-2016 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdf090-2016 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdf
090-2016 Vedlegg - Status og oppfølging styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/090-2016 Vedlegg - Status og oppfølging styresaker.pdf090-2016 Vedlegg - Status og oppfølging styresaker.pdf
091-2016 Orienteringssak - Etablering av ny modell for spesialistutdanning.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/091-2016 Orienteringssak - Etablering av ny modell for spesialistutdanning.pdf091-2016 Orienteringssak - Etablering av ny modell for spesialistutdanning.pdf
092-2016 Orienteringssak - Status overføring av oppgaver og ressurser til SykehusinnkjøpHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/092-2016 Orienteringssak - Status overføring av oppgaver og ressurser til SykehusinnkjøpHF.pdf092-2016 Orienteringssak - Status overføring av oppgaver og ressurser til SykehusinnkjøpHF.pdf
093-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016 og 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/093-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016 og 2017.pdf093-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016 og 2017.pdf
094-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/094-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf094-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
Andre orienteringer 02 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 19. oktober 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/Andre orienteringer 02 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 19. oktober 2016.pdfAndre orienteringer 02 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 19. oktober 2016.pdf
Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 11. og 12. oktober.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 11. og 12. oktober.pdfAndre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 11. og 12. oktober.pdf
Andre orienteringer 04 - Brev fra Bærumsforeningen for offentlige pensjonister.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/Andre orienteringer 04 - Brev fra Bærumsforeningen for offentlige pensjonister.PDFAndre orienteringer 04 - Brev fra Bærumsforeningen for offentlige pensjonister.PDF
Andre orienteringer 05 - Brev fra fylkesordfører og ordførere.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/Andre orienteringer 05 - Brev fra fylkesordfører og ordførere.pdfAndre orienteringer 05 - Brev fra fylkesordfører og ordførere.pdf
Andre orienteringer 06 - Brev fra Næringsforeningen i Drammenregionen.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/Andre orienteringer 06 - Brev fra Næringsforeningen i Drammenregionen.PDFAndre orienteringer 06 - Brev fra Næringsforeningen i Drammenregionen.PDF

Fant du det du lette etter?