Styremøte 17. november 2016

Styremøte, 17.11.2016

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
17.11.2016 
Klokkeslett
08:30-14:45
Sted
Hovedkontor - Hamar
  

082-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/082-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf082-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf21111
083-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 20. oktober 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/083-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 20. oktober 2016.pdf083-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 20. oktober 2016.pdfpdf42401
084-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per oktober 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/084-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per oktober 2016.pdf084-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per oktober 2016.pdfpdf110905
084-2016 Vedlegg - 10 2016 Styresak per oktober.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/084-2016 Vedlegg - 10 2016 Styresak per oktober.pdf084-2016 Vedlegg - 10 2016 Styresak per oktober.pdfpdf1183464
085-2016 Saksframlegg - Budsjett 2017 - fordeling av midler til drift og investering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/085-2016 Saksframlegg - Budsjett 2017 - fordeling av midler til drift og investering.pdf085-2016 Saksframlegg - Budsjett 2017 - fordeling av midler til drift og investering.pdfpdf319337
086-2016 Saksframlegg - Årlig melding 2016 - innspill til statsbudsjett for 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/086-2016 Saksframlegg - Årlig melding 2016 - innspill til statsbudsjett for 2018.pdf086-2016 Saksframlegg - Årlig melding 2016 - innspill til statsbudsjett for 2018.pdfpdf264910
087-2016 Saksframlegg - Valg av ansattevalgte styremedlemmer - oppnevning av valgstyre.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/087-2016 Saksframlegg - Valg av ansattevalgte styremedlemmer - oppnevning av valgstyre.pdf087-2016 Saksframlegg - Valg av ansattevalgte styremedlemmer - oppnevning av valgstyre.pdfpdf70285
088-2016 Saksframlegg - Valgkomiteen - Endring styresammensetning for helseforetak.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/088-2016 Saksframlegg - Valgkomiteen - Endring styresammensetning for helseforetak.pdf088-2016 Saksframlegg - Valgkomiteen - Endring styresammensetning for helseforetak.pdfpdf21104
089-2016 Saksframlegg - ADs arbeidsavtale - lønnsregulering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/089-2016 Saksframlegg - ADs arbeidsavtale - lønnsregulering.pdf089-2016 Saksframlegg - ADs arbeidsavtale - lønnsregulering.pdfpdf28184
090-2016 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/090-2016 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdf090-2016 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdfpdf57967
090-2016 Vedlegg - Status og oppfølging styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/090-2016 Vedlegg - Status og oppfølging styresaker.pdf090-2016 Vedlegg - Status og oppfølging styresaker.pdfpdf243921
091-2016 Orienteringssak - Etablering av ny modell for spesialistutdanning.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/091-2016 Orienteringssak - Etablering av ny modell for spesialistutdanning.pdf091-2016 Orienteringssak - Etablering av ny modell for spesialistutdanning.pdfpdf167531
092-2016 Orienteringssak - Status overføring av oppgaver og ressurser til SykehusinnkjøpHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/092-2016 Orienteringssak - Status overføring av oppgaver og ressurser til SykehusinnkjøpHF.pdf092-2016 Orienteringssak - Status overføring av oppgaver og ressurser til SykehusinnkjøpHF.pdfpdf62732
093-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016 og 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/093-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016 og 2017.pdf093-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016 og 2017.pdfpdf105956
094-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/094-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf094-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfpdf192584
Andre orienteringer 02 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 19. oktober 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/Andre orienteringer 02 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 19. oktober 2016.pdfAndre orienteringer 02 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 19. oktober 2016.pdfpdf176394
Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 11. og 12. oktober.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 11. og 12. oktober.pdfAndre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll brukerutvalgsmøte 11. og 12. oktober.pdfpdf98306
Andre orienteringer 04 - Brev fra Bærumsforeningen for offentlige pensjonister.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/Andre orienteringer 04 - Brev fra Bærumsforeningen for offentlige pensjonister.PDFAndre orienteringer 04 - Brev fra Bærumsforeningen for offentlige pensjonister.PDFpdf592121
Andre orienteringer 05 - Brev fra fylkesordfører og ordførere.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/Andre orienteringer 05 - Brev fra fylkesordfører og ordførere.pdfAndre orienteringer 05 - Brev fra fylkesordfører og ordførere.pdfpdf907706
Andre orienteringer 06 - Brev fra Næringsforeningen i Drammenregionen.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161117/Andre orienteringer 06 - Brev fra Næringsforeningen i Drammenregionen.PDFAndre orienteringer 06 - Brev fra Næringsforeningen i Drammenregionen.PDFpdf103549

Fant du det du lette etter?