Styremøte 19. oktober 2017

Styremøte , 19.10.2017

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
19.10.2017 
Klokkeslett
09:15-15:30
Sted
Møtesenteret - Oslo
  

- Saksliste til styremøte 19. oktober 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171019/- Saksliste til styremøte 19. oktober 2017.pdf- Saksliste til styremøte 19. oktober 2017.pdf
094-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171019/094-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf094-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
095-2017 Saksframlegg - Godkjenning protokoll styremøte 14. september 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171019/095-2017 Saksframlegg - Godkjenning protokoll styremøte 14. september 2017.pdf095-2017 Saksframlegg - Godkjenning protokoll styremøte 14. september 2017.pdf
096-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per september 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171019/096-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per september 2017.pdf096-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per september 2017.pdf
096-2017 Vedlegg - 09 2017 Styresak.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171019/096-2017 Vedlegg - 09 2017 Styresak.pdf096-2017 Vedlegg - 09 2017 Styresak.pdf
097-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per andre tertial 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171019/097-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per andre tertial 2017.pdf097-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per andre tertial 2017.pdf
097-2017 Vedlegg - Samlet tertialrapport andre tertial 2017, endelig.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171019/097-2017 Vedlegg - Samlet tertialrapport andre tertial 2017, endelig.pdf097-2017 Vedlegg - Samlet tertialrapport andre tertial 2017, endelig.pdf
098-2017 Saksframlegg - Digital fornying - rapport per andre tertial 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171019/098-2017 Saksframlegg - Digital fornying - rapport per andre tertial 2017.pdf098-2017 Saksframlegg - Digital fornying - rapport per andre tertial 2017.pdf
098-2017 Vedlegg - Tertialrapport 2 2017 Digital fornying.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171019/098-2017 Vedlegg - Tertialrapport 2 2017 Digital fornying.pdf098-2017 Vedlegg - Tertialrapport 2 2017 Digital fornying.pdf
099-2017 Saksframlegg - Anskaffelse av nye forsikringsavtaler innenfor person- og skadeforsikringer.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171019/099-2017 Saksframlegg - Anskaffelse av nye forsikringsavtaler innenfor person- og skadeforsikringer.pdf099-2017 Saksframlegg - Anskaffelse av nye forsikringsavtaler innenfor person- og skadeforsikringer.pdf
100-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171019/100-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf100-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf
101-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171019/101-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrende direktør.pdf101-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrende direktør.pdf
Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 2. og 3. oktober 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171019/Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 2. og 3. oktober 2017.pdfAndre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 2. og 3. oktober 2017.pdf
Temasak - Rapport fra Hdir om utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171019/Temasak - Rapport fra Hdir om utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten.pdfTemasak - Rapport fra Hdir om utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.