Styremøte 19. oktober 2017

Styremøte, 19.10.2017

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
19.10.2017 
Klokkeslett
09:15-15:30
Sted
Møtesenteret - Oslo
  

- Saksliste til styremøte 19. oktober 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171019/- Saksliste til styremøte 19. oktober 2017.pdf- Saksliste til styremøte 19. oktober 2017.pdf
094-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171019/094-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf094-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
095-2017 Saksframlegg - Godkjenning protokoll styremøte 14. september 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171019/095-2017 Saksframlegg - Godkjenning protokoll styremøte 14. september 2017.pdf095-2017 Saksframlegg - Godkjenning protokoll styremøte 14. september 2017.pdf
096-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per september 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171019/096-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per september 2017.pdf096-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per september 2017.pdf
096-2017 Vedlegg - 09 2017 Styresak.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171019/096-2017 Vedlegg - 09 2017 Styresak.pdf096-2017 Vedlegg - 09 2017 Styresak.pdf
097-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per andre tertial 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171019/097-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per andre tertial 2017.pdf097-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per andre tertial 2017.pdf
097-2017 Vedlegg - Samlet tertialrapport andre tertial 2017, endelig.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171019/097-2017 Vedlegg - Samlet tertialrapport andre tertial 2017, endelig.pdf097-2017 Vedlegg - Samlet tertialrapport andre tertial 2017, endelig.pdf
098-2017 Saksframlegg - Digital fornying - rapport per andre tertial 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171019/098-2017 Saksframlegg - Digital fornying - rapport per andre tertial 2017.pdf098-2017 Saksframlegg - Digital fornying - rapport per andre tertial 2017.pdf
098-2017 Vedlegg - Tertialrapport 2 2017 Digital fornying.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171019/098-2017 Vedlegg - Tertialrapport 2 2017 Digital fornying.pdf098-2017 Vedlegg - Tertialrapport 2 2017 Digital fornying.pdf
099-2017 Saksframlegg - Anskaffelse av nye forsikringsavtaler innenfor person- og skadeforsikringer.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171019/099-2017 Saksframlegg - Anskaffelse av nye forsikringsavtaler innenfor person- og skadeforsikringer.pdf099-2017 Saksframlegg - Anskaffelse av nye forsikringsavtaler innenfor person- og skadeforsikringer.pdf
100-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171019/100-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf100-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf
101-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171019/101-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrende direktør.pdf101-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrende direktør.pdf
Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 2. og 3. oktober 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171019/Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 2. og 3. oktober 2017.pdfAndre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll fra møte i brukerutvalget 2. og 3. oktober 2017.pdf
Temasak - Rapport fra Hdir om utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20171019/Temasak - Rapport fra Hdir om utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten.pdfTemasak - Rapport fra Hdir om utredning av ventetidsregistrering i spesialisthelsetjenesten.pdf

Fant du det du lette etter?