Styremøte 2. februar 2017

Styremøte , 02.02.2017

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
02.02.2017 
Klokkeslett
09:15-15:45
Sted
Hovedkontor - Hamar
  

Saksdokumenter

Noen saker ettersendes.

001-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/001-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf001-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
002-2017 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 15. desember 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/002-2017 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 15. desember 2016.pdf002-2017 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 15. desember 2016.pdf
003-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per desember 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/003-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per desember 2016.pdf003-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per desember 2016.pdf
003-2017 Vedlegg - Pakkeforløp 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/003-2017 Vedlegg - Pakkeforløp 2016.pdf003-2017 Vedlegg - Pakkeforløp 2016.pdf
003-2017 Vedlegg - Styresak desember 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/003-2017 Vedlegg - Styresak desember 2016.pdf003-2017 Vedlegg - Styresak desember 2016.pdf
004-2017 Saksframlegg - Oppdragsdokument og foretaksprotokoll 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/004-2017 Saksframlegg - Oppdragsdokument og foretaksprotokoll 2017.pdf004-2017 Saksframlegg - Oppdragsdokument og foretaksprotokoll 2017.pdf
004-2017 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument Helse Sør-Øst RHF 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/004-2017 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument Helse Sør-Øst RHF 2017.pdf004-2017 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument Helse Sør-Øst RHF 2017.pdf
004-2017 Vedlegg 2 - Foreløpig protokoll til foretaksmøte i HSØ 100117.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/004-2017 Vedlegg 2 - Foreløpig protokoll til foretaksmøte i HSØ 100117.pdf004-2017 Vedlegg 2 - Foreløpig protokoll til foretaksmøte i HSØ 100117.pdf
004-2017 Vedlegg 3 - Oppdrag og bestilling 2017 til helseforetak - Ahus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/004-2017 Vedlegg 3 - Oppdrag og bestilling 2017 til helseforetak - Ahus.pdf004-2017 Vedlegg 3 - Oppdrag og bestilling 2017 til helseforetak - Ahus.pdf
004-2017 Vedlegg 4 - Oppdrag og bestilling 2017 til helseforetak - Apo.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/004-2017 Vedlegg 4 - Oppdrag og bestilling 2017 til helseforetak - Apo.pdf004-2017 Vedlegg 4 - Oppdrag og bestilling 2017 til helseforetak - Apo.pdf
004-2017 Vedlegg 5 - Oppdrag og bestilling 2017 til helseforetak - SP.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/004-2017 Vedlegg 5 - Oppdrag og bestilling 2017 til helseforetak - SP.pdf004-2017 Vedlegg 5 - Oppdrag og bestilling 2017 til helseforetak - SP.pdf
005-2017 Saksfremlegg - Ventetider og fristbrudd - vurdering av status for 2016 og videre planer for 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/005-2017 Saksfremlegg - Ventetider og fristbrudd - vurdering av status for 2016 og videre planer for 2017.pdf005-2017 Saksfremlegg - Ventetider og fristbrudd - vurdering av status for 2016 og videre planer for 2017.pdf
006-2017 Saksframlegg - Vestre Viken HF - status for planlegging av nytt sykehus Drammen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/006-2017 Saksframlegg - Vestre Viken HF - status for planlegging av nytt sykehus Drammen.pdf006-2017 Saksframlegg - Vestre Viken HF - status for planlegging av nytt sykehus Drammen.pdf
006-2017 Vedlegg 1 - Mandat for videreføring av arbeidet med nytt sykehus Drammen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/006-2017 Vedlegg 1 - Mandat for videreføring av arbeidet med nytt sykehus Drammen.pdf006-2017 Vedlegg 1 - Mandat for videreføring av arbeidet med nytt sykehus Drammen.pdf
006-2017 Vedlegg 2 - Optimalisering nytt sykehus Drammen - samlerapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/006-2017 Vedlegg 2 - Optimalisering nytt sykehus Drammen - samlerapport.pdf006-2017 Vedlegg 2 - Optimalisering nytt sykehus Drammen - samlerapport.pdf
006-2017 Vedlegg 3 - Styresak 51-2017 i VV Nytt sykehus Drammen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/006-2017 Vedlegg 3 - Styresak 51-2017 i VV Nytt sykehus Drammen.pdf006-2017 Vedlegg 3 - Styresak 51-2017 i VV Nytt sykehus Drammen.pdf
006-2017 Vedlegg 3b Utskrift fra møteprotokoll fra styremøte 19. desember 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/006-2017 Vedlegg 3b Utskrift fra møteprotokoll fra styremøte 19. desember 2016.pdf006-2017 Vedlegg 3b Utskrift fra møteprotokoll fra styremøte 19. desember 2016.pdf
008-2017 Saksframlegg Regionale føringer for HFenes arbeid med utviklingsplaner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/008-2017 Saksframlegg Regionale føringer for HFenes arbeid med utviklingsplaner.pdf008-2017 Saksframlegg Regionale føringer for HFenes arbeid med utviklingsplaner.pdf
008-2017 Vedlegg - Strategier, planer og regionale føringer for HFenes utviklingsplaner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/008-2017 Vedlegg - Strategier, planer og regionale føringer for HFenes utviklingsplaner.pdf008-2017 Vedlegg - Strategier, planer og regionale føringer for HFenes utviklingsplaner.pdf
009-2017 Saksframlegg - SiV, Tønsbergprosjektet, forprosjektrapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/009-2017 Saksframlegg - SiV, Tønsbergprosjektet, forprosjektrapport.pdf009-2017 Saksframlegg - SiV, Tønsbergprosjektet, forprosjektrapport.pdf
009-2017 Vedlegg 1 - Tønsbergprosjektet Beslutningspunkt B4.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/009-2017 Vedlegg 1 - Tønsbergprosjektet Beslutningspunkt B4.pdf009-2017 Vedlegg 1 - Tønsbergprosjektet Beslutningspunkt B4.pdf
009-2017 Vedlegg 2 - Foreløpig møteprotokoll styret SiV HF 050117.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/009-2017 Vedlegg 2 - Foreløpig møteprotokoll styret SiV HF 050117.pdf009-2017 Vedlegg 2 - Foreløpig møteprotokoll styret SiV HF 050117.pdf
009-2017 Vedlegg 3 - Forprosjekt rapport kortversjon.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/009-2017 Vedlegg 3 - Forprosjekt rapport kortversjon.pdf009-2017 Vedlegg 3 - Forprosjekt rapport kortversjon.pdf
009-2017 Vedlegg 4 - Juridisk betraktning Arntzen de Besche 231216.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/009-2017 Vedlegg 4 - Juridisk betraktning Arntzen de Besche 231216.pdf009-2017 Vedlegg 4 - Juridisk betraktning Arntzen de Besche 231216.pdf
009-2017 Vedlegg 5 - Notat om overordnet sammenligning av risiko – IPD og NS 8405.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/009-2017 Vedlegg 5 - Notat om overordnet sammenligning av risiko – IPD og NS 8405.pdf009-2017 Vedlegg 5 - Notat om overordnet sammenligning av risiko – IPD og NS 8405.pdf
009-2017 Vedlegg 6 - Tønsbergprosjektet oppfølging av SiV styresak 2 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/009-2017 Vedlegg 6 - Tønsbergprosjektet oppfølging av SiV styresak 2 2017.pdf009-2017 Vedlegg 6 - Tønsbergprosjektet oppfølging av SiV styresak 2 2017.pdf
009-2017 Vedlegg 7 - Foreløpig møteprotokoll styret SiV HF 240117.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/009-2017 Vedlegg 7 - Foreløpig møteprotokoll styret SiV HF 240117.pdf009-2017 Vedlegg 7 - Foreløpig møteprotokoll styret SiV HF 240117.pdf
010-2017 Saksfremlegg - Revisjon av det regionale programmet Digital fornying_2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/010-2017 Saksfremlegg - Revisjon av det regionale programmet Digital fornying_2.pdf010-2017 Saksfremlegg - Revisjon av det regionale programmet Digital fornying_2.pdf
010-2017 Vedlegg 1 - Revisjonsrapport_14_2016_HSØ RHF_KSHSØ.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/010-2017 Vedlegg 1 - Revisjonsrapport_14_2016_HSØ RHF_KSHSØ.PDF010-2017 Vedlegg 1 - Revisjonsrapport_14_2016_HSØ RHF_KSHSØ.PDF
010-2017 Vedlegg 2 - Tiltaksplan - risikostyring Digital fornying, endelig.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/010-2017 Vedlegg 2 - Tiltaksplan - risikostyring Digital fornying, endelig.pdf010-2017 Vedlegg 2 - Tiltaksplan - risikostyring Digital fornying, endelig.pdf
011-2017 Saksframlegg - Stifting av Luftambulansetjenesten HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/011-2017 Saksframlegg - Stifting av Luftambulansetjenesten HF.pdf011-2017 Saksframlegg - Stifting av Luftambulansetjenesten HF.pdf
011-2017 Vedlegg 1 - Vedtekter Luftambulansetjenesten 17. januar 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/011-2017 Vedlegg 1 - Vedtekter Luftambulansetjenesten 17. januar 2017.pdf011-2017 Vedlegg 1 - Vedtekter Luftambulansetjenesten 17. januar 2017.pdf
011-2017 Vedlegg 2 - Foretaksavtale Luftambulansetjenesten 18. januar 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/011-2017 Vedlegg 2 - Foretaksavtale Luftambulansetjenesten 18. januar 2017.pdf011-2017 Vedlegg 2 - Foretaksavtale Luftambulansetjenesten 18. januar 2017.pdf
011-2017 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll Luftambulansetjenesten.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/011-2017 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll Luftambulansetjenesten.pdf011-2017 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll Luftambulansetjenesten.pdf
012-2017 Saksframlegg - Stifting av Pasientreiser HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/012-2017 Saksframlegg - Stifting av Pasientreiser HF.pdf012-2017 Saksframlegg - Stifting av Pasientreiser HF.pdf
012-2017 Vedlegg 1 - Vedtekter Pasientreiser 17. januar 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/012-2017 Vedlegg 1 - Vedtekter Pasientreiser 17. januar 2017.pdf012-2017 Vedlegg 1 - Vedtekter Pasientreiser 17. januar 2017.pdf
012-2017 Vedlegg 2 - Foretaksavtale Pasientreiser 18. januar 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/012-2017 Vedlegg 2 - Foretaksavtale Pasientreiser 18. januar 2017.pdf012-2017 Vedlegg 2 - Foretaksavtale Pasientreiser 18. januar 2017.pdf
012-2017 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll Pasientreiser.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/012-2017 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll Pasientreiser.pdf012-2017 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll Pasientreiser.pdf
013-2017 Orienteringssak - Årsraport 2016 for konsernrevisjonen i HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/013-2017 Orienteringssak - Årsraport 2016 for konsernrevisjonen i HSØ.pdf013-2017 Orienteringssak - Årsraport 2016 for konsernrevisjonen i HSØ.pdf
013-2017 Vedlegg - Årsrapport 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/013-2017 Vedlegg - Årsrapport 2016.pdf013-2017 Vedlegg - Årsrapport 2016.pdf
014-2017 Orienteringssak - Revisjonspan 2107-18.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/014-2017 Orienteringssak - Revisjonspan 2107-18.pdf014-2017 Orienteringssak - Revisjonspan 2107-18.pdf
014-2017 Vedlegg - Revisjonsplan 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/014-2017 Vedlegg - Revisjonsplan 2017.pdf014-2017 Vedlegg - Revisjonsplan 2017.pdf
015-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/015-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2017.pdf015-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2017.pdf
016-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/016-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf016-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 18. januar 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 18. januar 2017.pdfAndre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 18. januar 2017.pdf
Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll møte i brukerutvalget 13. og 14. desember 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll møte i brukerutvalget 13. og 14. desember 2016.pdfAndre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll møte i brukerutvalget 13. og 14. desember 2016.pdf
Andre orienteringer 04 - Brev fra brukere av bassenget Diakonhjemmet sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/Andre orienteringer 04 - Brev fra brukere av bassenget Diakonhjemmet sykehus.pdfAndre orienteringer 04 - Brev fra brukere av bassenget Diakonhjemmet sykehus.pdf
Andre orienteringer 05 - Brev fra Dagheid Solholm vedr. bassengtilbudet LHL.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/Andre orienteringer 05 - Brev fra Dagheid Solholm vedr. bassengtilbudet LHL.pdfAndre orienteringer 05 - Brev fra Dagheid Solholm vedr. bassengtilbudet LHL.pdf
Andre orienteringer 06 - Brev til styret i Helse Sør-Øst 27.01.17.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/Andre orienteringer 06 - Brev til styret i Helse Sør-Øst 27.01.17.pdfAndre orienteringer 06 - Brev til styret i Helse Sør-Øst 27.01.17.pdf
Andre orienteringer 06 - Vedlegg - brev av 09.12.16.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/Andre orienteringer 06 - Vedlegg - brev av 09.12.16.pdfAndre orienteringer 06 - Vedlegg - brev av 09.12.16.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.