Styremøte 2. februar 2017

Styremøte, 02.02.2017

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
02.02.2017 
Klokkeslett
09:15-15:45
Sted
Hovedkontor - Hamar
  

Saksdokumenter

Noen saker ettersendes.

- Saksliste og kjøreplan til styremøte 2. februar 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/- Saksliste og kjøreplan til styremøte 2. februar 2017.pdf- Saksliste og kjøreplan til styremøte 2. februar 2017.pdfpdf84687
001-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/001-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf001-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf21104
002-2017 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 15. desember 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/002-2017 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 15. desember 2016.pdf002-2017 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 15. desember 2016.pdfpdf57945
003-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per desember 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/003-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per desember 2016.pdf003-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per desember 2016.pdfpdf112223
003-2017 Vedlegg - Pakkeforløp 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/003-2017 Vedlegg - Pakkeforløp 2016.pdf003-2017 Vedlegg - Pakkeforløp 2016.pdfpdf336194
003-2017 Vedlegg - Styresak desember 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/003-2017 Vedlegg - Styresak desember 2016.pdf003-2017 Vedlegg - Styresak desember 2016.pdfpdf619660
004-2017 Saksframlegg - Oppdragsdokument og foretaksprotokoll 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/004-2017 Saksframlegg - Oppdragsdokument og foretaksprotokoll 2017.pdf004-2017 Saksframlegg - Oppdragsdokument og foretaksprotokoll 2017.pdfpdf71163
004-2017 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument Helse Sør-Øst RHF 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/004-2017 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument Helse Sør-Øst RHF 2017.pdf004-2017 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument Helse Sør-Øst RHF 2017.pdfpdf1044013
004-2017 Vedlegg 2 - Foreløpig protokoll til foretaksmøte i HSØ 100117.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/004-2017 Vedlegg 2 - Foreløpig protokoll til foretaksmøte i HSØ 100117.pdf004-2017 Vedlegg 2 - Foreløpig protokoll til foretaksmøte i HSØ 100117.pdfpdf782159
004-2017 Vedlegg 3 - Oppdrag og bestilling 2017 til helseforetak - Ahus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/004-2017 Vedlegg 3 - Oppdrag og bestilling 2017 til helseforetak - Ahus.pdf004-2017 Vedlegg 3 - Oppdrag og bestilling 2017 til helseforetak - Ahus.pdfpdf793584
004-2017 Vedlegg 4 - Oppdrag og bestilling 2017 til helseforetak - Apo.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/004-2017 Vedlegg 4 - Oppdrag og bestilling 2017 til helseforetak - Apo.pdf004-2017 Vedlegg 4 - Oppdrag og bestilling 2017 til helseforetak - Apo.pdfpdf488478
004-2017 Vedlegg 5 - Oppdrag og bestilling 2017 til helseforetak - SP.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/004-2017 Vedlegg 5 - Oppdrag og bestilling 2017 til helseforetak - SP.pdf004-2017 Vedlegg 5 - Oppdrag og bestilling 2017 til helseforetak - SP.pdfpdf458574
005-2017 Saksfremlegg - Ventetider og fristbrudd - vurdering av status for 2016 og videre planer for 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/005-2017 Saksfremlegg - Ventetider og fristbrudd - vurdering av status for 2016 og videre planer for 2017.pdf005-2017 Saksfremlegg - Ventetider og fristbrudd - vurdering av status for 2016 og videre planer for 2017.pdfpdf118626
006-2017 Saksframlegg - Vestre Viken HF - status for planlegging av nytt sykehus Drammen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/006-2017 Saksframlegg - Vestre Viken HF - status for planlegging av nytt sykehus Drammen.pdf006-2017 Saksframlegg - Vestre Viken HF - status for planlegging av nytt sykehus Drammen.pdfpdf241862
006-2017 Vedlegg 1 - Mandat for videreføring av arbeidet med nytt sykehus Drammen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/006-2017 Vedlegg 1 - Mandat for videreføring av arbeidet med nytt sykehus Drammen.pdf006-2017 Vedlegg 1 - Mandat for videreføring av arbeidet med nytt sykehus Drammen.pdfpdf156594
006-2017 Vedlegg 2 - Optimalisering nytt sykehus Drammen - samlerapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/006-2017 Vedlegg 2 - Optimalisering nytt sykehus Drammen - samlerapport.pdf006-2017 Vedlegg 2 - Optimalisering nytt sykehus Drammen - samlerapport.pdfpdf809715
006-2017 Vedlegg 3 - Styresak 51-2017 i VV Nytt sykehus Drammen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/006-2017 Vedlegg 3 - Styresak 51-2017 i VV Nytt sykehus Drammen.pdf006-2017 Vedlegg 3 - Styresak 51-2017 i VV Nytt sykehus Drammen.pdfpdf334932
006-2017 Vedlegg 3b Utskrift fra møteprotokoll fra styremøte 19. desember 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/006-2017 Vedlegg 3b Utskrift fra møteprotokoll fra styremøte 19. desember 2016.pdf006-2017 Vedlegg 3b Utskrift fra møteprotokoll fra styremøte 19. desember 2016.pdfpdf113807
008-2017 Saksframlegg Regionale føringer for HFenes arbeid med utviklingsplaner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/008-2017 Saksframlegg Regionale føringer for HFenes arbeid med utviklingsplaner.pdf008-2017 Saksframlegg Regionale føringer for HFenes arbeid med utviklingsplaner.pdfpdf95030
008-2017 Vedlegg - Strategier, planer og regionale føringer for HFenes utviklingsplaner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/008-2017 Vedlegg - Strategier, planer og regionale føringer for HFenes utviklingsplaner.pdf008-2017 Vedlegg - Strategier, planer og regionale føringer for HFenes utviklingsplaner.pdfpdf1064736
009-2017 Saksframlegg - SiV, Tønsbergprosjektet, forprosjektrapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/009-2017 Saksframlegg - SiV, Tønsbergprosjektet, forprosjektrapport.pdf009-2017 Saksframlegg - SiV, Tønsbergprosjektet, forprosjektrapport.pdfpdf406758
009-2017 Vedlegg 1 - Tønsbergprosjektet Beslutningspunkt B4.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/009-2017 Vedlegg 1 - Tønsbergprosjektet Beslutningspunkt B4.pdf009-2017 Vedlegg 1 - Tønsbergprosjektet Beslutningspunkt B4.pdfpdf463504
009-2017 Vedlegg 2 - Foreløpig møteprotokoll styret SiV HF 050117.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/009-2017 Vedlegg 2 - Foreløpig møteprotokoll styret SiV HF 050117.pdf009-2017 Vedlegg 2 - Foreløpig møteprotokoll styret SiV HF 050117.pdfpdf202838
009-2017 Vedlegg 3 - Forprosjekt rapport kortversjon.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/009-2017 Vedlegg 3 - Forprosjekt rapport kortversjon.pdf009-2017 Vedlegg 3 - Forprosjekt rapport kortversjon.pdfpdf3617795
009-2017 Vedlegg 4 - Juridisk betraktning Arntzen de Besche 231216.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/009-2017 Vedlegg 4 - Juridisk betraktning Arntzen de Besche 231216.pdf009-2017 Vedlegg 4 - Juridisk betraktning Arntzen de Besche 231216.pdfpdf226859
009-2017 Vedlegg 5 - Notat om overordnet sammenligning av risiko – IPD og NS 8405.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/009-2017 Vedlegg 5 - Notat om overordnet sammenligning av risiko – IPD og NS 8405.pdf009-2017 Vedlegg 5 - Notat om overordnet sammenligning av risiko – IPD og NS 8405.pdfpdf118541
009-2017 Vedlegg 6 - Tønsbergprosjektet oppfølging av SiV styresak 2 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/009-2017 Vedlegg 6 - Tønsbergprosjektet oppfølging av SiV styresak 2 2017.pdf009-2017 Vedlegg 6 - Tønsbergprosjektet oppfølging av SiV styresak 2 2017.pdfpdf633233
009-2017 Vedlegg 7 - Foreløpig møteprotokoll styret SiV HF 240117.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/009-2017 Vedlegg 7 - Foreløpig møteprotokoll styret SiV HF 240117.pdf009-2017 Vedlegg 7 - Foreløpig møteprotokoll styret SiV HF 240117.pdfpdf273990
010-2017 Saksfremlegg - Revisjon av det regionale programmet Digital fornying_2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/010-2017 Saksfremlegg - Revisjon av det regionale programmet Digital fornying_2.pdf010-2017 Saksfremlegg - Revisjon av det regionale programmet Digital fornying_2.pdfpdf80928
010-2017 Vedlegg 1 - Revisjonsrapport_14_2016_HSØ RHF_KSHSØ.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/010-2017 Vedlegg 1 - Revisjonsrapport_14_2016_HSØ RHF_KSHSØ.PDF010-2017 Vedlegg 1 - Revisjonsrapport_14_2016_HSØ RHF_KSHSØ.PDFpdf701119
010-2017 Vedlegg 2 - Tiltaksplan - risikostyring Digital fornying, endelig.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/010-2017 Vedlegg 2 - Tiltaksplan - risikostyring Digital fornying, endelig.pdf010-2017 Vedlegg 2 - Tiltaksplan - risikostyring Digital fornying, endelig.pdfpdf74095
011-2017 Saksframlegg - Stifting av Luftambulansetjenesten HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/011-2017 Saksframlegg - Stifting av Luftambulansetjenesten HF.pdf011-2017 Saksframlegg - Stifting av Luftambulansetjenesten HF.pdfpdf104801
011-2017 Vedlegg 1 - Vedtekter Luftambulansetjenesten 17. januar 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/011-2017 Vedlegg 1 - Vedtekter Luftambulansetjenesten 17. januar 2017.pdf011-2017 Vedlegg 1 - Vedtekter Luftambulansetjenesten 17. januar 2017.pdfpdf50129
011-2017 Vedlegg 2 - Foretaksavtale Luftambulansetjenesten 18. januar 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/011-2017 Vedlegg 2 - Foretaksavtale Luftambulansetjenesten 18. januar 2017.pdf011-2017 Vedlegg 2 - Foretaksavtale Luftambulansetjenesten 18. januar 2017.pdfpdf38433
011-2017 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll Luftambulansetjenesten.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/011-2017 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll Luftambulansetjenesten.pdf011-2017 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll Luftambulansetjenesten.pdfpdf64612
012-2017 Saksframlegg - Stifting av Pasientreiser HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/012-2017 Saksframlegg - Stifting av Pasientreiser HF.pdf012-2017 Saksframlegg - Stifting av Pasientreiser HF.pdfpdf105145
012-2017 Vedlegg 1 - Vedtekter Pasientreiser 17. januar 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/012-2017 Vedlegg 1 - Vedtekter Pasientreiser 17. januar 2017.pdf012-2017 Vedlegg 1 - Vedtekter Pasientreiser 17. januar 2017.pdfpdf49725
012-2017 Vedlegg 2 - Foretaksavtale Pasientreiser 18. januar 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/012-2017 Vedlegg 2 - Foretaksavtale Pasientreiser 18. januar 2017.pdf012-2017 Vedlegg 2 - Foretaksavtale Pasientreiser 18. januar 2017.pdfpdf36232
012-2017 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll Pasientreiser.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/012-2017 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll Pasientreiser.pdf012-2017 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll Pasientreiser.pdfpdf65502
013-2017 Orienteringssak - Årsraport 2016 for konsernrevisjonen i HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/013-2017 Orienteringssak - Årsraport 2016 for konsernrevisjonen i HSØ.pdf013-2017 Orienteringssak - Årsraport 2016 for konsernrevisjonen i HSØ.pdfpdf59410
013-2017 Vedlegg - Årsrapport 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/013-2017 Vedlegg - Årsrapport 2016.pdf013-2017 Vedlegg - Årsrapport 2016.pdfpdf600524
014-2017 Orienteringssak - Revisjonspan 2107-18.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/014-2017 Orienteringssak - Revisjonspan 2107-18.pdf014-2017 Orienteringssak - Revisjonspan 2107-18.pdfpdf58132
014-2017 Vedlegg - Revisjonsplan 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/014-2017 Vedlegg - Revisjonsplan 2017.pdf014-2017 Vedlegg - Revisjonsplan 2017.pdfpdf400486
015-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/015-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2017.pdf015-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2017.pdfpdf100259
016-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/016-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf016-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfpdf208868
Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 18. januar 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 18. januar 2017.pdfAndre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 18. januar 2017.pdfpdf141110
Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll møte i brukerutvalget 13. og 14. desember 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll møte i brukerutvalget 13. og 14. desember 2016.pdfAndre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll møte i brukerutvalget 13. og 14. desember 2016.pdfpdf75821
Andre orienteringer 04 - Brev fra brukere av bassenget Diakonhjemmet sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/Andre orienteringer 04 - Brev fra brukere av bassenget Diakonhjemmet sykehus.pdfAndre orienteringer 04 - Brev fra brukere av bassenget Diakonhjemmet sykehus.pdfpdf494494
Andre orienteringer 05 - Brev fra Dagheid Solholm vedr. bassengtilbudet LHL.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/Andre orienteringer 05 - Brev fra Dagheid Solholm vedr. bassengtilbudet LHL.pdfAndre orienteringer 05 - Brev fra Dagheid Solholm vedr. bassengtilbudet LHL.pdfpdf241585
Andre orienteringer 06 - Brev til styret i Helse Sør-Øst 27.01.17.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/Andre orienteringer 06 - Brev til styret i Helse Sør-Øst 27.01.17.pdfAndre orienteringer 06 - Brev til styret i Helse Sør-Øst 27.01.17.pdfpdf192371

Fant du det du lette etter?