Styremøte 2. februar 2017

Styremøte, 02.02.2017

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
02.02.2017 
Klokkeslett
09:15-15:45
Sted
Hovedkontor - Hamar
  

Saksdokumenter

Noen saker ettersendes.

- Saksliste og kjøreplan til styremøte 2. februar 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/- Saksliste og kjøreplan til styremøte 2. februar 2017.pdf- Saksliste og kjøreplan til styremøte 2. februar 2017.pdf
001-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/001-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf001-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
002-2017 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 15. desember 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/002-2017 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 15. desember 2016.pdf002-2017 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 15. desember 2016.pdf
003-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per desember 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/003-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per desember 2016.pdf003-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per desember 2016.pdf
003-2017 Vedlegg - Pakkeforløp 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/003-2017 Vedlegg - Pakkeforløp 2016.pdf003-2017 Vedlegg - Pakkeforløp 2016.pdf
003-2017 Vedlegg - Styresak desember 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/003-2017 Vedlegg - Styresak desember 2016.pdf003-2017 Vedlegg - Styresak desember 2016.pdf
004-2017 Saksframlegg - Oppdragsdokument og foretaksprotokoll 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/004-2017 Saksframlegg - Oppdragsdokument og foretaksprotokoll 2017.pdf004-2017 Saksframlegg - Oppdragsdokument og foretaksprotokoll 2017.pdf
004-2017 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument Helse Sør-Øst RHF 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/004-2017 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument Helse Sør-Øst RHF 2017.pdf004-2017 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument Helse Sør-Øst RHF 2017.pdf
004-2017 Vedlegg 2 - Foreløpig protokoll til foretaksmøte i HSØ 100117.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/004-2017 Vedlegg 2 - Foreløpig protokoll til foretaksmøte i HSØ 100117.pdf004-2017 Vedlegg 2 - Foreløpig protokoll til foretaksmøte i HSØ 100117.pdf
004-2017 Vedlegg 3 - Oppdrag og bestilling 2017 til helseforetak - Ahus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/004-2017 Vedlegg 3 - Oppdrag og bestilling 2017 til helseforetak - Ahus.pdf004-2017 Vedlegg 3 - Oppdrag og bestilling 2017 til helseforetak - Ahus.pdf
004-2017 Vedlegg 4 - Oppdrag og bestilling 2017 til helseforetak - Apo.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/004-2017 Vedlegg 4 - Oppdrag og bestilling 2017 til helseforetak - Apo.pdf004-2017 Vedlegg 4 - Oppdrag og bestilling 2017 til helseforetak - Apo.pdf
004-2017 Vedlegg 5 - Oppdrag og bestilling 2017 til helseforetak - SP.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/004-2017 Vedlegg 5 - Oppdrag og bestilling 2017 til helseforetak - SP.pdf004-2017 Vedlegg 5 - Oppdrag og bestilling 2017 til helseforetak - SP.pdf
005-2017 Saksfremlegg - Ventetider og fristbrudd - vurdering av status for 2016 og videre planer for 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/005-2017 Saksfremlegg - Ventetider og fristbrudd - vurdering av status for 2016 og videre planer for 2017.pdf005-2017 Saksfremlegg - Ventetider og fristbrudd - vurdering av status for 2016 og videre planer for 2017.pdf
006-2017 Saksframlegg - Vestre Viken HF - status for planlegging av nytt sykehus Drammen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/006-2017 Saksframlegg - Vestre Viken HF - status for planlegging av nytt sykehus Drammen.pdf006-2017 Saksframlegg - Vestre Viken HF - status for planlegging av nytt sykehus Drammen.pdf
006-2017 Vedlegg 1 - Mandat for videreføring av arbeidet med nytt sykehus Drammen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/006-2017 Vedlegg 1 - Mandat for videreføring av arbeidet med nytt sykehus Drammen.pdf006-2017 Vedlegg 1 - Mandat for videreføring av arbeidet med nytt sykehus Drammen.pdf
006-2017 Vedlegg 2 - Optimalisering nytt sykehus Drammen - samlerapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/006-2017 Vedlegg 2 - Optimalisering nytt sykehus Drammen - samlerapport.pdf006-2017 Vedlegg 2 - Optimalisering nytt sykehus Drammen - samlerapport.pdf
006-2017 Vedlegg 3 - Styresak 51-2017 i VV Nytt sykehus Drammen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/006-2017 Vedlegg 3 - Styresak 51-2017 i VV Nytt sykehus Drammen.pdf006-2017 Vedlegg 3 - Styresak 51-2017 i VV Nytt sykehus Drammen.pdf
006-2017 Vedlegg 3b Utskrift fra møteprotokoll fra styremøte 19. desember 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/006-2017 Vedlegg 3b Utskrift fra møteprotokoll fra styremøte 19. desember 2016.pdf006-2017 Vedlegg 3b Utskrift fra møteprotokoll fra styremøte 19. desember 2016.pdf
008-2017 Saksframlegg Regionale føringer for HFenes arbeid med utviklingsplaner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/008-2017 Saksframlegg Regionale føringer for HFenes arbeid med utviklingsplaner.pdf008-2017 Saksframlegg Regionale føringer for HFenes arbeid med utviklingsplaner.pdf
008-2017 Vedlegg - Strategier, planer og regionale føringer for HFenes utviklingsplaner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/008-2017 Vedlegg - Strategier, planer og regionale føringer for HFenes utviklingsplaner.pdf008-2017 Vedlegg - Strategier, planer og regionale føringer for HFenes utviklingsplaner.pdf
009-2017 Saksframlegg - SiV, Tønsbergprosjektet, forprosjektrapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/009-2017 Saksframlegg - SiV, Tønsbergprosjektet, forprosjektrapport.pdf009-2017 Saksframlegg - SiV, Tønsbergprosjektet, forprosjektrapport.pdf
009-2017 Vedlegg 1 - Tønsbergprosjektet Beslutningspunkt B4.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/009-2017 Vedlegg 1 - Tønsbergprosjektet Beslutningspunkt B4.pdf009-2017 Vedlegg 1 - Tønsbergprosjektet Beslutningspunkt B4.pdf
009-2017 Vedlegg 2 - Foreløpig møteprotokoll styret SiV HF 050117.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/009-2017 Vedlegg 2 - Foreløpig møteprotokoll styret SiV HF 050117.pdf009-2017 Vedlegg 2 - Foreløpig møteprotokoll styret SiV HF 050117.pdf
009-2017 Vedlegg 3 - Forprosjekt rapport kortversjon.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/009-2017 Vedlegg 3 - Forprosjekt rapport kortversjon.pdf009-2017 Vedlegg 3 - Forprosjekt rapport kortversjon.pdf
009-2017 Vedlegg 4 - Juridisk betraktning Arntzen de Besche 231216.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/009-2017 Vedlegg 4 - Juridisk betraktning Arntzen de Besche 231216.pdf009-2017 Vedlegg 4 - Juridisk betraktning Arntzen de Besche 231216.pdf
009-2017 Vedlegg 5 - Notat om overordnet sammenligning av risiko – IPD og NS 8405.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/009-2017 Vedlegg 5 - Notat om overordnet sammenligning av risiko – IPD og NS 8405.pdf009-2017 Vedlegg 5 - Notat om overordnet sammenligning av risiko – IPD og NS 8405.pdf
009-2017 Vedlegg 6 - Tønsbergprosjektet oppfølging av SiV styresak 2 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/009-2017 Vedlegg 6 - Tønsbergprosjektet oppfølging av SiV styresak 2 2017.pdf009-2017 Vedlegg 6 - Tønsbergprosjektet oppfølging av SiV styresak 2 2017.pdf
009-2017 Vedlegg 7 - Foreløpig møteprotokoll styret SiV HF 240117.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/009-2017 Vedlegg 7 - Foreløpig møteprotokoll styret SiV HF 240117.pdf009-2017 Vedlegg 7 - Foreløpig møteprotokoll styret SiV HF 240117.pdf
010-2017 Saksfremlegg - Revisjon av det regionale programmet Digital fornying_2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/010-2017 Saksfremlegg - Revisjon av det regionale programmet Digital fornying_2.pdf010-2017 Saksfremlegg - Revisjon av det regionale programmet Digital fornying_2.pdf
010-2017 Vedlegg 1 - Revisjonsrapport_14_2016_HSØ RHF_KSHSØ.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/010-2017 Vedlegg 1 - Revisjonsrapport_14_2016_HSØ RHF_KSHSØ.PDF010-2017 Vedlegg 1 - Revisjonsrapport_14_2016_HSØ RHF_KSHSØ.PDF
010-2017 Vedlegg 2 - Tiltaksplan - risikostyring Digital fornying, endelig.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/010-2017 Vedlegg 2 - Tiltaksplan - risikostyring Digital fornying, endelig.pdf010-2017 Vedlegg 2 - Tiltaksplan - risikostyring Digital fornying, endelig.pdf
011-2017 Saksframlegg - Stifting av Luftambulansetjenesten HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/011-2017 Saksframlegg - Stifting av Luftambulansetjenesten HF.pdf011-2017 Saksframlegg - Stifting av Luftambulansetjenesten HF.pdf
011-2017 Vedlegg 1 - Vedtekter Luftambulansetjenesten 17. januar 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/011-2017 Vedlegg 1 - Vedtekter Luftambulansetjenesten 17. januar 2017.pdf011-2017 Vedlegg 1 - Vedtekter Luftambulansetjenesten 17. januar 2017.pdf
011-2017 Vedlegg 2 - Foretaksavtale Luftambulansetjenesten 18. januar 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/011-2017 Vedlegg 2 - Foretaksavtale Luftambulansetjenesten 18. januar 2017.pdf011-2017 Vedlegg 2 - Foretaksavtale Luftambulansetjenesten 18. januar 2017.pdf
011-2017 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll Luftambulansetjenesten.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/011-2017 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll Luftambulansetjenesten.pdf011-2017 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll Luftambulansetjenesten.pdf
012-2017 Saksframlegg - Stifting av Pasientreiser HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/012-2017 Saksframlegg - Stifting av Pasientreiser HF.pdf012-2017 Saksframlegg - Stifting av Pasientreiser HF.pdf
012-2017 Vedlegg 1 - Vedtekter Pasientreiser 17. januar 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/012-2017 Vedlegg 1 - Vedtekter Pasientreiser 17. januar 2017.pdf012-2017 Vedlegg 1 - Vedtekter Pasientreiser 17. januar 2017.pdf
012-2017 Vedlegg 2 - Foretaksavtale Pasientreiser 18. januar 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/012-2017 Vedlegg 2 - Foretaksavtale Pasientreiser 18. januar 2017.pdf012-2017 Vedlegg 2 - Foretaksavtale Pasientreiser 18. januar 2017.pdf
012-2017 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll Pasientreiser.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/012-2017 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll Pasientreiser.pdf012-2017 Vedlegg 3 - Stiftelsesprotokoll Pasientreiser.pdf
013-2017 Orienteringssak - Årsraport 2016 for konsernrevisjonen i HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/013-2017 Orienteringssak - Årsraport 2016 for konsernrevisjonen i HSØ.pdf013-2017 Orienteringssak - Årsraport 2016 for konsernrevisjonen i HSØ.pdf
013-2017 Vedlegg - Årsrapport 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/013-2017 Vedlegg - Årsrapport 2016.pdf013-2017 Vedlegg - Årsrapport 2016.pdf
014-2017 Orienteringssak - Revisjonspan 2107-18.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/014-2017 Orienteringssak - Revisjonspan 2107-18.pdf014-2017 Orienteringssak - Revisjonspan 2107-18.pdf
014-2017 Vedlegg - Revisjonsplan 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/014-2017 Vedlegg - Revisjonsplan 2017.pdf014-2017 Vedlegg - Revisjonsplan 2017.pdf
015-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/015-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2017.pdf015-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2017.pdf
016-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/016-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf016-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 18. januar 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 18. januar 2017.pdfAndre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget 18. januar 2017.pdf
Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll møte i brukerutvalget 13. og 14. desember 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll møte i brukerutvalget 13. og 14. desember 2016.pdfAndre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll møte i brukerutvalget 13. og 14. desember 2016.pdf
Andre orienteringer 04 - Brev fra brukere av bassenget Diakonhjemmet sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/Andre orienteringer 04 - Brev fra brukere av bassenget Diakonhjemmet sykehus.pdfAndre orienteringer 04 - Brev fra brukere av bassenget Diakonhjemmet sykehus.pdf
Andre orienteringer 05 - Brev fra Dagheid Solholm vedr. bassengtilbudet LHL.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/Andre orienteringer 05 - Brev fra Dagheid Solholm vedr. bassengtilbudet LHL.pdfAndre orienteringer 05 - Brev fra Dagheid Solholm vedr. bassengtilbudet LHL.pdf
Andre orienteringer 06 - Brev til styret i Helse Sør-Øst 27.01.17.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170202/Andre orienteringer 06 - Brev til styret i Helse Sør-Øst 27.01.17.pdfAndre orienteringer 06 - Brev til styret i Helse Sør-Øst 27.01.17.pdf

Fant du det du lette etter?