Styremøte 20. oktober 2016

Styremøte, 20.10.2016

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
20.10.2016 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Møtesenteret - Oslo
  

075-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/075-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf075-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf21109
076-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 8. september 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/076-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 8. september 2016.pdf076-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 8. september 2016.pdfpdf55279
077-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per september 2016 - med vedl.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/077-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per september 2016 - med vedl.pdf077-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per september 2016 - med vedl.pdfpdf2364565
077-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per september 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/077-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per september 2016.pdf077-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per september 2016.pdfpdf128449
077-2016 Vedlegg - Styresak september 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/077-2016 Vedlegg - Styresak september 2016.pdf077-2016 Vedlegg - Styresak september 2016.pdfpdf700920
078-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets og økonomi 2. tert 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/078-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets og økonomi 2. tert 2016.pdf078-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets og økonomi 2. tert 2016.pdfpdf48274
078-2016 Vedlegg - Samlet tertialrapport andre tertial 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/078-2016 Vedlegg - Samlet tertialrapport andre tertial 2016.pdf078-2016 Vedlegg - Samlet tertialrapport andre tertial 2016.pdfpdf1547195
079-2016 Saksframlegg - Digital fornying - rapport per 2. tertial 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/079-2016 Saksframlegg - Digital fornying - rapport per 2. tertial 2016.pdf079-2016 Saksframlegg - Digital fornying - rapport per 2. tertial 2016.pdfpdf115232
079-2016 Vedlegg - Tertialrapport 2 2016 Digital fornying.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/079-2016 Vedlegg - Tertialrapport 2 2016 Digital fornying.pdf079-2016 Vedlegg - Tertialrapport 2 2016 Digital fornying.pdfpdf932597
080-2016 Saksframlegg - Årsplan styresaker 2016 og 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/080-2016 Saksframlegg - Årsplan styresaker 2016 og 2017.pdf080-2016 Saksframlegg - Årsplan styresaker 2016 og 2017.pdfpdf111461
081-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/081-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf081-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfpdf238234
Andre orienteringer 02 - Protokoll brukerutvalgsmøte 6. og 7. sept 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/Andre orienteringer 02 - Protokoll brukerutvalgsmøte 6. og 7. sept 2016.pdfAndre orienteringer 02 - Protokoll brukerutvalgsmøte 6. og 7. sept 2016.pdfpdf81295
Andre orienteringer 03 - Protokoll fra møte revisjonsutvalget 07.09.16.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/Andre orienteringer 03 - Protokoll fra møte revisjonsutvalget 07.09.16.pdfAndre orienteringer 03 - Protokoll fra møte revisjonsutvalget 07.09.16.pdfpdf197601
Andre orienteringer 04 - Brev fra Venner av Bærum sykehus.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/Andre orienteringer 04 - Brev fra Venner av Bærum sykehus.PDFAndre orienteringer 04 - Brev fra Venner av Bærum sykehus.PDFpdf237792
Andre orienteringer 05 - Brev fra politikere og tillitsvalge Telemark.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/Andre orienteringer 05 - Brev fra politikere og tillitsvalge Telemark.PDFAndre orienteringer 05 - Brev fra politikere og tillitsvalge Telemark.PDFpdf100236

Fant du det du lette etter?