Styremøte 20. oktober 2016

Styremøte , 20.10.2016

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
20.10.2016 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Møtesenteret - Oslo
  

075-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/075-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf075-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
076-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 8. september 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/076-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 8. september 2016.pdf076-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 8. september 2016.pdf
077-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per september 2016 - med vedl.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/077-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per september 2016 - med vedl.pdf077-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per september 2016 - med vedl.pdf
077-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per september 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/077-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per september 2016.pdf077-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per september 2016.pdf
077-2016 Vedlegg - Styresak september 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/077-2016 Vedlegg - Styresak september 2016.pdf077-2016 Vedlegg - Styresak september 2016.pdf
078-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets og økonomi 2. tert 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/078-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets og økonomi 2. tert 2016.pdf078-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets og økonomi 2. tert 2016.pdf
078-2016 Vedlegg - Samlet tertialrapport andre tertial 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/078-2016 Vedlegg - Samlet tertialrapport andre tertial 2016.pdf078-2016 Vedlegg - Samlet tertialrapport andre tertial 2016.pdf
079-2016 Saksframlegg - Digital fornying - rapport per 2. tertial 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/079-2016 Saksframlegg - Digital fornying - rapport per 2. tertial 2016.pdf079-2016 Saksframlegg - Digital fornying - rapport per 2. tertial 2016.pdf
079-2016 Vedlegg - Tertialrapport 2 2016 Digital fornying.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/079-2016 Vedlegg - Tertialrapport 2 2016 Digital fornying.pdf079-2016 Vedlegg - Tertialrapport 2 2016 Digital fornying.pdf
080-2016 Saksframlegg - Årsplan styresaker 2016 og 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/080-2016 Saksframlegg - Årsplan styresaker 2016 og 2017.pdf080-2016 Saksframlegg - Årsplan styresaker 2016 og 2017.pdf
081-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/081-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf081-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
Andre orienteringer 02 - Protokoll brukerutvalgsmøte 6. og 7. sept 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/Andre orienteringer 02 - Protokoll brukerutvalgsmøte 6. og 7. sept 2016.pdfAndre orienteringer 02 - Protokoll brukerutvalgsmøte 6. og 7. sept 2016.pdf
Andre orienteringer 03 - Protokoll fra møte revisjonsutvalget 07.09.16.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/Andre orienteringer 03 - Protokoll fra møte revisjonsutvalget 07.09.16.pdfAndre orienteringer 03 - Protokoll fra møte revisjonsutvalget 07.09.16.pdf
Andre orienteringer 04 - Brev fra Venner av Bærum sykehus.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/Andre orienteringer 04 - Brev fra Venner av Bærum sykehus.PDFAndre orienteringer 04 - Brev fra Venner av Bærum sykehus.PDF
Andre orienteringer 05 - Brev fra politikere og tillitsvalge Telemark.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/Andre orienteringer 05 - Brev fra politikere og tillitsvalge Telemark.PDFAndre orienteringer 05 - Brev fra politikere og tillitsvalge Telemark.PDF

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.