Styremøte 20. oktober 2016

Styremøte, 20.10.2016

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
20.10.2016 
Klokkeslett
09:00-14:00
Sted
Møtesenteret - Oslo
  

075-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/075-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf075-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
076-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 8. september 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/076-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 8. september 2016.pdf076-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra 8. september 2016.pdf
077-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per september 2016 - med vedl.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/077-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per september 2016 - med vedl.pdf077-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per september 2016 - med vedl.pdf
077-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per september 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/077-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per september 2016.pdf077-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per september 2016.pdf
077-2016 Vedlegg - Styresak september 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/077-2016 Vedlegg - Styresak september 2016.pdf077-2016 Vedlegg - Styresak september 2016.pdf
078-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets og økonomi 2. tert 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/078-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets og økonomi 2. tert 2016.pdf078-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets og økonomi 2. tert 2016.pdf
078-2016 Vedlegg - Samlet tertialrapport andre tertial 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/078-2016 Vedlegg - Samlet tertialrapport andre tertial 2016.pdf078-2016 Vedlegg - Samlet tertialrapport andre tertial 2016.pdf
079-2016 Saksframlegg - Digital fornying - rapport per 2. tertial 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/079-2016 Saksframlegg - Digital fornying - rapport per 2. tertial 2016.pdf079-2016 Saksframlegg - Digital fornying - rapport per 2. tertial 2016.pdf
079-2016 Vedlegg - Tertialrapport 2 2016 Digital fornying.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/079-2016 Vedlegg - Tertialrapport 2 2016 Digital fornying.pdf079-2016 Vedlegg - Tertialrapport 2 2016 Digital fornying.pdf
080-2016 Saksframlegg - Årsplan styresaker 2016 og 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/080-2016 Saksframlegg - Årsplan styresaker 2016 og 2017.pdf080-2016 Saksframlegg - Årsplan styresaker 2016 og 2017.pdf
081-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/081-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf081-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
Andre orienteringer 02 - Protokoll brukerutvalgsmøte 6. og 7. sept 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/Andre orienteringer 02 - Protokoll brukerutvalgsmøte 6. og 7. sept 2016.pdfAndre orienteringer 02 - Protokoll brukerutvalgsmøte 6. og 7. sept 2016.pdf
Andre orienteringer 03 - Protokoll fra møte revisjonsutvalget 07.09.16.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/Andre orienteringer 03 - Protokoll fra møte revisjonsutvalget 07.09.16.pdfAndre orienteringer 03 - Protokoll fra møte revisjonsutvalget 07.09.16.pdf
Andre orienteringer 04 - Brev fra Venner av Bærum sykehus.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/Andre orienteringer 04 - Brev fra Venner av Bærum sykehus.PDFAndre orienteringer 04 - Brev fra Venner av Bærum sykehus.PDF
Andre orienteringer 05 - Brev fra politikere og tillitsvalge Telemark.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20161020/Andre orienteringer 05 - Brev fra politikere og tillitsvalge Telemark.PDFAndre orienteringer 05 - Brev fra politikere og tillitsvalge Telemark.PDF

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.