Styremøte 21. april 2016

Styremøte, 21.04.2016

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

026-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/026-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf026-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf21118
027-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 10. mars 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/027-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 10. mars 2016.pdf027-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 10. mars 2016.pdfpdf71727
028-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport februar.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/028-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport februar.pdf028-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport februar.pdfpdf124353
028-2016 Vedlegg - Styresak februar 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/028-2016 Vedlegg - Styresak februar 2016.pdf028-2016 Vedlegg - Styresak februar 2016.pdfpdf1340345
029-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per mars 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/029-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per mars 2016.pdf029-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per mars 2016.pdfpdf158805
029-2016 Vedlegg - Styresak per mars.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/029-2016 Vedlegg - Styresak per mars.pdf029-2016 Vedlegg - Styresak per mars.pdfpdf1354791
030-2016 Saksframlegg - Oppfølging av stråleterapikapasiteten i HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/030-2016 Saksframlegg - Oppfølging av stråleterapikapasiteten i HSØ.pdf030-2016 Saksframlegg - Oppfølging av stråleterapikapasiteten i HSØ.pdfpdf144021
030-2016 Vedlegg 1 - Fagrapport 1 stråleterapikapasiteten i HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/030-2016 Vedlegg 1 - Fagrapport 1 stråleterapikapasiteten i HSØ.pdf030-2016 Vedlegg 1 - Fagrapport 1 stråleterapikapasiteten i HSØ.pdfpdf387682
030-2016 Vedlegg 2 - Fagrapport 2 Utdypende kommentarer.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/030-2016 Vedlegg 2 - Fagrapport 2 Utdypende kommentarer.pdf030-2016 Vedlegg 2 - Fagrapport 2 Utdypende kommentarer.pdfpdf1060574
030-2016 Vedlegg 3 - Oppsummering av helseforetakenes innspill.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/030-2016 Vedlegg 3 - Oppsummering av helseforetakenes innspill.pdf030-2016 Vedlegg 3 - Oppsummering av helseforetakenes innspill.pdfpdf123296
030-2016 Vedlegg 4 - oppfølging av stråleterapikapasitet i HSØ - analyse.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/030-2016 Vedlegg 4 - oppfølging av stråleterapikapasitet i HSØ - analyse.pdf030-2016 Vedlegg 4 - oppfølging av stråleterapikapasitet i HSØ - analyse.pdfpdf709258
030-2016 Vedlegg 5 - Oppfølging stråleterapikapasitet - innspillsnotat.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/030-2016 Vedlegg 5 - Oppfølging stråleterapikapasitet - innspillsnotat.pdf030-2016 Vedlegg 5 - Oppfølging stråleterapikapasitet - innspillsnotat.pdfpdf210614
030-2016 Vedlegg 6 - Oppsummering fra møte 15 mars 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/030-2016 Vedlegg 6 - Oppsummering fra møte 15 mars 2016.pdf030-2016 Vedlegg 6 - Oppsummering fra møte 15 mars 2016.pdfpdf103757
031-2016 Saksframlegg - Årsberetning og årsregnskap 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/031-2016 Saksframlegg - Årsberetning og årsregnskap 2015.pdf031-2016 Saksframlegg - Årsberetning og årsregnskap 2015.pdfpdf47661
031-2016 Vedlegg - Årsberetning med årsregnskap og noter 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/031-2016 Vedlegg - Årsberetning med årsregnskap og noter 2015.pdf031-2016 Vedlegg - Årsberetning med årsregnskap og noter 2015.pdfpdf708029
033-2016 Saksframlegg - Gjennomføring av foretaksmøter med HF juni 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/033-2016 Saksframlegg - Gjennomføring av foretaksmøter med HF juni 2016.pdf033-2016 Saksframlegg - Gjennomføring av foretaksmøter med HF juni 2016.pdfpdf80711
034-2016 Saksfremlegg - SI – fornyelse av leieavtale med Lillehammer boligstiftelse.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/034-2016 Saksfremlegg - SI – fornyelse av leieavtale med Lillehammer boligstiftelse.pdf034-2016 Saksfremlegg - SI – fornyelse av leieavtale med Lillehammer boligstiftelse.pdfpdf84153
034-2016 Vedlegg - Styresak 004-2016 fra Sykehuset Innlandet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/034-2016 Vedlegg - Styresak 004-2016 fra Sykehuset Innlandet.pdf034-2016 Vedlegg - Styresak 004-2016 fra Sykehuset Innlandet.pdfpdf468223
035-2016 Saksframlegg - Regional elektronisk pasientjournalløsning.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/035-2016 Saksframlegg - Regional elektronisk pasientjournalløsning.pdf035-2016 Saksframlegg - Regional elektronisk pasientjournalløsning.pdfpdf255919
036-2016 Saksframlegg - Pasientreiser uten rekvisisjon - fremtidig organisering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/036-2016 Saksframlegg - Pasientreiser uten rekvisisjon - fremtidig organisering.pdf036-2016 Saksframlegg - Pasientreiser uten rekvisisjon - fremtidig organisering.pdfpdf133208
037-2016 Saksframlegg - Møteplan for styret 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/037-2016 Saksframlegg - Møteplan for styret 2017.pdf037-2016 Saksframlegg - Møteplan for styret 2017.pdfpdf67990
038-2016 Revisjonsplan 2016-2017 for konsernrevisjonen HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/038-2016 Revisjonsplan 2016-2017 for konsernrevisjonen HSØ.pdf038-2016 Revisjonsplan 2016-2017 for konsernrevisjonen HSØ.pdfpdf83933
038-2016 Vedlegg 1 - Revisjonsplan 2016-2017 KRHSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/038-2016 Vedlegg 1 - Revisjonsplan 2016-2017 KRHSØ.pdf038-2016 Vedlegg 1 - Revisjonsplan 2016-2017 KRHSØ.pdfpdf198286
038-2016 Vedlegg 2 - Detaljert revisjonsplan 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/038-2016 Vedlegg 2 - Detaljert revisjonsplan 2016.pdf038-2016 Vedlegg 2 - Detaljert revisjonsplan 2016.pdfpdf200862
039-2016 Saksframlegg - Instruks for styrets revisjonsutvalg og konsernrevisjonen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/039-2016 Saksframlegg - Instruks for styrets revisjonsutvalg og konsernrevisjonen.pdf039-2016 Saksframlegg - Instruks for styrets revisjonsutvalg og konsernrevisjonen.pdfpdf79067
039-2016 Vedlegg 1 - Instruks styrets revisjonsutvalg21042016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/039-2016 Vedlegg 1 - Instruks styrets revisjonsutvalg21042016.pdf039-2016 Vedlegg 1 - Instruks styrets revisjonsutvalg21042016.pdfpdf162781
039-2016 Vedlegg 2 - Instruks konsernrevisjonen HSØ 21042016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/039-2016 Vedlegg 2 - Instruks konsernrevisjonen HSØ 21042016.pdf039-2016 Vedlegg 2 - Instruks konsernrevisjonen HSØ 21042016.pdfpdf164816
040-2016 Orienteringssak Nasjonal forskningsrapport.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/040-2016 Orienteringssak Nasjonal forskningsrapport.pdf040-2016 Orienteringssak Nasjonal forskningsrapport.pdfpdf83317
040-2016 Vedlegg - 55098_Nasjonal_Forskningsrapport_2015_web.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/040-2016 Vedlegg - 55098_Nasjonal_Forskningsrapport_2015_web.pdf040-2016 Vedlegg - 55098_Nasjonal_Forskningsrapport_2015_web.pdfpdf2673184
041-2016 Orienteringssak - Beslutningsforum årsoppsummering 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/041-2016 Orienteringssak - Beslutningsforum årsoppsummering 2015.pdf041-2016 Orienteringssak - Beslutningsforum årsoppsummering 2015.pdfpdf74753
041-2016 Vedlegg - Årsoppsummering 2015 - Beslutningsforum for nye metoder.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/041-2016 Vedlegg - Årsoppsummering 2015 - Beslutningsforum for nye metoder.pdf041-2016 Vedlegg - Årsoppsummering 2015 - Beslutningsforum for nye metoder.pdfpdf1513490
042-2016 Orienteringsak - Rapport for miljø og samfunnsansvar 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/042-2016 Orienteringsak - Rapport for miljø og samfunnsansvar 2015.pdf042-2016 Orienteringsak - Rapport for miljø og samfunnsansvar 2015.pdfpdf59493
042-2016 Vedlegg - Rapport for miljø og samfunnsansvar.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/042-2016 Vedlegg - Rapport for miljø og samfunnsansvar.pdf042-2016 Vedlegg - Rapport for miljø og samfunnsansvar.pdfpdf2434806
043-2016 Orienteringssak - IKT-infrastrukturmodernisering i HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/043-2016 Orienteringssak - IKT-infrastrukturmodernisering i HSØ.pdf043-2016 Orienteringssak - IKT-infrastrukturmodernisering i HSØ.pdfpdf322660
044-2016 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/044-2016 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdf044-2016 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdfpdf58386
044-2016 Vedlegg - Status og oppfølging styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/044-2016 Vedlegg - Status og oppfølging styresaker.pdf044-2016 Vedlegg - Status og oppfølging styresaker.pdfpdf231517
045-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/045-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016.pdf045-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016.pdfpdf95662
046-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/046-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf046-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfpdf275348
Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll BU møte 8. og 9. mars 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll BU møte 8. og 9. mars 2016.pdfAndre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll BU møte 8. og 9. mars 2016.pdfpdf112501
Andre orienteringer 03 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 07032016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/Andre orienteringer 03 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 07032016.pdfAndre orienteringer 03 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 07032016.pdfpdf113306
Andre orienteringer 04 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 04042016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/Andre orienteringer 04 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 04042016.pdfAndre orienteringer 04 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 04042016.pdfpdf96887
Andre orienteringer 05 - Brev fra Ski Sykhus' Venner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/Andre orienteringer 05 - Brev fra Ski Sykhus' Venner.pdfAndre orienteringer 05 - Brev fra Ski Sykhus' Venner.pdfpdf97377
Andre orienteringer 06 - Brev fra Skien kommune datert 05.04.16.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/Andre orienteringer 06 - Brev fra Skien kommune datert 05.04.16.pdfAndre orienteringer 06 - Brev fra Skien kommune datert 05.04.16.pdfpdf318506
Andre orienteringer 07 - Brev fra Vestfold fylkeskommune.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/Andre orienteringer 07 - Brev fra Vestfold fylkeskommune.PDFAndre orienteringer 07 - Brev fra Vestfold fylkeskommune.PDFpdf708318
Andre orienteringer 08 - E-post fra styret i regionsamarbeidet Østre Agder.PDFhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160421/Andre orienteringer 08 - E-post fra styret i regionsamarbeidet Østre Agder.PDFAndre orienteringer 08 - E-post fra styret i regionsamarbeidet Østre Agder.PDFpdf339968

Når og hvor

Dato
21.04.2016 
Klokkeslett
09:15-15:45
Sted
Hovedkontor - Hamar
  
Fant du det du lette etter?