Styremøte 24. august 2018

Styremøte, 24.08.2018

 

Når og hvor

Dato
24.08.2018 
Klokkeslett
12:30-16:00
Sted
Møtesenteret - Oslo
  

Saksdokumenter

- Saksliste til styremøte 24. august 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180824/- Saksliste til styremøte 24. august 2018.pdf- Saksliste til styremøte 24. august 2018.pdfpdf92326
064-2018 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180824/064-2018 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf064-2018 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf19704
065-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. juni og ekstraordinært styremøte 6. august 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180824/065-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. juni og ekstraordinært styremøte 6. august 2018.pdf065-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 14. juni og ekstraordinært styremøte 6. august 2018.pdfpdf266831
066-2018 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per juli 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180824/066-2018 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per juli 2018.pdf066-2018 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per juli 2018.pdfpdf169681
066-2018 Vedlegg - Styresak - vedlegg per juli.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180824/066-2018 Vedlegg - Styresak - vedlegg per juli.pdf066-2018 Vedlegg - Styresak - vedlegg per juli.pdfpdf1568369
067-2018 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180824/067-2018 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2018.pdf067-2018 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2018.pdfpdf84395
067-2018 Vedlegg - Tertialrapport første tertial 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180824/067-2018 Vedlegg - Tertialrapport første tertial 2018.pdf067-2018 Vedlegg - Tertialrapport første tertial 2018.pdfpdf2567475
068-2018 Saksframlegg - Status og rapportering regional IKT-portefølje per 1. tertial 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180824/068-2018 Saksframlegg - Status og rapportering regional IKT-portefølje per 1. tertial 2018.pdf068-2018 Saksframlegg - Status og rapportering regional IKT-portefølje per 1. tertial 2018.pdfpdf255556
068-2018 Vedlegg - Statusrapport T1 2018 regional IKT_prosjektportefølje.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180824/068-2018 Vedlegg - Statusrapport T1 2018 regional IKT_prosjektportefølje.pdf068-2018 Vedlegg - Statusrapport T1 2018 regional IKT_prosjektportefølje.pdfpdf1076964
069-2018 Saksframlegg - Regional EPJ journalinnsyn.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180824/069-2018 Saksframlegg - Regional EPJ journalinnsyn.pdf069-2018 Saksframlegg - Regional EPJ journalinnsyn.pdfpdf542738
070-2018 Saksframelgg - Revisjonsrapport 12-2017 - Forvaltning av GAT.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180824/070-2018 Saksframelgg - Revisjonsrapport 12-2017 - Forvaltning av GAT.pdf070-2018 Saksframelgg - Revisjonsrapport 12-2017 - Forvaltning av GAT.pdfpdf203864
070-2018 Vedlegg 1 - Revisjonsrapport 12-2017 Forvaltning av GAT.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180824/070-2018 Vedlegg 1 - Revisjonsrapport 12-2017 Forvaltning av GAT.pdf070-2018 Vedlegg 1 - Revisjonsrapport 12-2017 Forvaltning av GAT.pdfpdf845701
070-2918 Vedlegg 2 - Illustrasjon Forvaltningsmodell GAT.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180824/070-2918 Vedlegg 2 - Illustrasjon Forvaltningsmodell GAT.pdf070-2918 Vedlegg 2 - Illustrasjon Forvaltningsmodell GAT.pdfpdf186737
071-2018 Saksframlegg - Tertialrapport 1. tertial 2018 Nytt sykehus i Drammen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180824/071-2018 Saksframlegg - Tertialrapport 1. tertial 2018 Nytt sykehus i Drammen.pdf071-2018 Saksframlegg - Tertialrapport 1. tertial 2018 Nytt sykehus i Drammen.pdfpdf98456
071-2018 Vedlegg - 1. tertial 2018 Nytt sykehus i Drammen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180824/071-2018 Vedlegg - 1. tertial 2018 Nytt sykehus i Drammen.pdf071-2018 Vedlegg - 1. tertial 2018 Nytt sykehus i Drammen.pdfpdf706145
072-2018 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180824/072-2018 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdf072-2018 Orienteringssak - Årsplan styresaker.pdfpdf166009
073-2018 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra AD.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180824/073-2018 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra AD.pdf073-2018 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra AD.pdfpdf222213
Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll BU møte 12. og 13. juni 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180824/Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll BU møte 12. og 13. juni 2018.pdfAndre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll BU møte 12. og 13. juni 2018.pdfpdf84300
Andre orienteringer 03 - Brev til styret om barne- og ungdomssykehus på Gaustad.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180824/Andre orienteringer 03 - Brev til styret om barne- og ungdomssykehus på Gaustad.pdfAndre orienteringer 03 - Brev til styret om barne- og ungdomssykehus på Gaustad.pdfpdf276214

Fant du det du lette etter?