Styremøte 26. april 2018

Styremøte, 26.04.2018

 

Når og hvor

Dato
26.04.2018 
Klokkeslett
08:30-15:00
Sted
Hovedkontor - Hamar
  

Styredokumenter publiseres her en uke før møtet

- Saksliste og kjøreplan til styremøte 26. april 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/201804/- Saksliste og kjøreplan til styremøte 26. april 2018.pdf- Saksliste og kjøreplan til styremøte 26. april 2018.pdfpdf169956
032-2018 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/201804/032-2018 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf032-2018 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf19678
033-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 8. mars 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/201804/033-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 8. mars 2018.pdf033-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 8. mars 2018.pdfpdf139223
034-2018 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per mars 2018 - Uten spor endringer - Korrigert.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/201804/034-2018 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per mars 2018 - Uten spor endringer - Korrigert.pdf034-2018 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per mars 2018 - Uten spor endringer - Korrigert.pdfpdf178411
034-2018 Vedlegg - 03 2018 Styresak.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/201804/034-2018 Vedlegg - 03 2018 Styresak.pdf034-2018 Vedlegg - 03 2018 Styresak.pdfpdf2785692
035-2018 Saksframlegg - Årsberetning med regnskap og noter 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/201804/035-2018 Saksframlegg - Årsberetning med regnskap og noter 2017.pdf035-2018 Saksframlegg - Årsberetning med regnskap og noter 2017.pdfpdf84770
035-2018 Vedlegg - Årsberetning med regnskap og noter 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/201804/035-2018 Vedlegg - Årsberetning med regnskap og noter 2017.pdf035-2018 Vedlegg - Årsberetning med regnskap og noter 2017.pdfpdf1000626
036-2018 Saksframlegg - Gjennomføring av foretaksmøter i juni 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/201804/036-2018 Saksframlegg - Gjennomføring av foretaksmøter i juni 2018.pdf036-2018 Saksframlegg - Gjennomføring av foretaksmøter i juni 2018.pdfpdf124530
037-2018 Saksframlegg - Delegasjon av rettslige og fullmakter innenfor daglig ledelse.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/201804/037-2018 Saksframlegg - Delegasjon av rettslige og fullmakter innenfor daglig ledelse.pdf037-2018 Saksframlegg - Delegasjon av rettslige og fullmakter innenfor daglig ledelse.pdfpdf152778
037-2018 Vedlegg 1 - Administrerende direktørs fullmakter innenfor daglig ledelse.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/201804/037-2018 Vedlegg 1 - Administrerende direktørs fullmakter innenfor daglig ledelse.pdf037-2018 Vedlegg 1 - Administrerende direktørs fullmakter innenfor daglig ledelse.pdfpdf134161
037-2018 Vedlegg 2 - Fullmakter til administrerende direktør i straffesaker 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/201804/037-2018 Vedlegg 2 - Fullmakter til administrerende direktør i straffesaker 2018.pdf037-2018 Vedlegg 2 - Fullmakter til administrerende direktør i straffesaker 2018.pdfpdf185794
037-2018 Vedlegg 3 - Fullmakt til administrerende direktør i sivile saker 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/201804/037-2018 Vedlegg 3 - Fullmakt til administrerende direktør i sivile saker 2018.pdf037-2018 Vedlegg 3 - Fullmakt til administrerende direktør i sivile saker 2018.pdfpdf180095
038-2018 Saksframlegg - Instruks for styrets revisjonsutvalg og konsernrevisjonen HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/201804/038-2018 Saksframlegg - Instruks for styrets revisjonsutvalg og konsernrevisjonen HSØ.pdf038-2018 Saksframlegg - Instruks for styrets revisjonsutvalg og konsernrevisjonen HSØ.pdfpdf124950
038-2018 Vedlegg 1 - Instruks styrets revisjonsutvalg HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/201804/038-2018 Vedlegg 1 - Instruks styrets revisjonsutvalg HSØ.pdf038-2018 Vedlegg 1 - Instruks styrets revisjonsutvalg HSØ.pdfpdf146323
038-2018 Vedlegg 2 - Instruks konsernrevisjonen HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/201804/038-2018 Vedlegg 2 - Instruks konsernrevisjonen HSØ.pdf038-2018 Vedlegg 2 - Instruks konsernrevisjonen HSØ.pdfpdf149701
039-2018 Saksframlegg - Videre innføring av elektronisk kurve- og medikasjonsløsning.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/201804/039-2018 Saksframlegg - Videre innføring av elektronisk kurve- og medikasjonsløsning.pdf039-2018 Saksframlegg - Videre innføring av elektronisk kurve- og medikasjonsløsning.pdfpdf243873
040-2018 Saksframlegg - Radiologi-løsning for Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/201804/040-2018 Saksframlegg - Radiologi-løsning for Helse Sør-Øst.pdf040-2018 Saksframlegg - Radiologi-løsning for Helse Sør-Øst.pdfpdf311185
041-2018 Saksframlegg - Status og rapportering regional IKT-prosjektportefølje.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/201804/041-2018 Saksframlegg - Status og rapportering regional IKT-prosjektportefølje.pdf041-2018 Saksframlegg - Status og rapportering regional IKT-prosjektportefølje.pdfpdf405981
041-2018 Vedlegg - Status og rapportering IKT-prosjektportfølje 3. tertial 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/201804/041-2018 Vedlegg - Status og rapportering IKT-prosjektportfølje 3. tertial 2017.pdf041-2018 Vedlegg - Status og rapportering IKT-prosjektportfølje 3. tertial 2017.pdfpdf1291699
042-2018 Saksframlegg - Møteplan for styret 2019 - ny versjon.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/201804/042-2018 Saksframlegg - Møteplan for styret 2019 - ny versjon.pdf042-2018 Saksframlegg - Møteplan for styret 2019 - ny versjon.pdfpdf162977
043-2018 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/201804/043-2018 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdf043-2018 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdfpdf154966
043-2018 Vedlegg - Status og oppfølging styresaker-endelig.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/201804/043-2018 Vedlegg - Status og oppfølging styresaker-endelig.pdf043-2018 Vedlegg - Status og oppfølging styresaker-endelig.pdfpdf350594
044-2018 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/201804/044-2018 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2018.pdf044-2018 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2018.pdfpdf168771
045-2018 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra AD.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/201804/045-2018 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra AD.pdf045-2018 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra AD.pdfpdf398843
Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll BU møte 6. og 7. mars.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/201804/Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll BU møte 6. og 7. mars.pdfAndre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll BU møte 6. og 7. mars.pdfpdf241930
Andre orienteringer 03 - Protokoll revisjonsutvalget 07032018 - foreløpig.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/201804/Andre orienteringer 03 - Protokoll revisjonsutvalget 07032018 - foreløpig.pdfAndre orienteringer 03 - Protokoll revisjonsutvalget 07032018 - foreløpig.pdfpdf180442
Andre orienteringer 04 - E-post fra Per Sørensen om trombekotomibehandl.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/201804/Andre orienteringer 04 - E-post fra Per Sørensen om trombekotomibehandl.pdfAndre orienteringer 04 - E-post fra Per Sørensen om trombekotomibehandl.pdfpdf642122

Fant du det du lette etter?