Styremøte 4. februar 2016

Styremøte , 04.02.2016

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
04.02.2016 
Klokkeslett
09:10-15:45
Sted
Hovedkontor - Hamar
  

001-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/001-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf001-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
002-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 17. desember 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/002-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 17. desember 2015.pdf002-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 17. desember 2015.pdf
003-2016 Saksframlegg - Foreløpig resultat per desember 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/003-2016 Saksframlegg - Foreløpig resultat per desember 2015.pdf003-2016 Saksframlegg - Foreløpig resultat per desember 2015.pdf
003-2016 Styresak desember 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/003-2016 Styresak desember 2015.pdf003-2016 Styresak desember 2015.pdf
004-2016 Saksframlegg - Oppdragsdokument og foretaksprotokoll 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/004-2016 Saksframlegg - Oppdragsdokument og foretaksprotokoll 2016.pdf004-2016 Saksframlegg - Oppdragsdokument og foretaksprotokoll 2016.pdf
004-2016 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2016 Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/004-2016 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2016 Helse Sør-Øst RHF.pdf004-2016 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2016 Helse Sør-Øst RHF.pdf
004-2016 Vedlegg 2 - Foretaksprotokoll felles foretaksmøte - Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/004-2016 Vedlegg 2 - Foretaksprotokoll felles foretaksmøte - Helse Sør-Øst RHF.pdf004-2016 Vedlegg 2 - Foretaksprotokoll felles foretaksmøte - Helse Sør-Øst RHF.pdf
004-2016 Vedlegg 3 - Oppdrag og bestilling 2016 - Ahus - foreløpig versjon.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/004-2016 Vedlegg 3 - Oppdrag og bestilling 2016 - Ahus - foreløpig versjon.pdf004-2016 Vedlegg 3 - Oppdrag og bestilling 2016 - Ahus - foreløpig versjon.pdf
004-2016 Vedlegg 4 - Oppdrag og bestilling 2016 - Sykehusapotekene HF - foreløpig versjon.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/004-2016 Vedlegg 4 - Oppdrag og bestilling 2016 - Sykehusapotekene HF - foreløpig versjon.pdf004-2016 Vedlegg 4 - Oppdrag og bestilling 2016 - Sykehusapotekene HF - foreløpig versjon.pdf
004-2016 Vedlegg 5 - Oppdrag og bestilling 2016 - Sykehuspartner HF - foreløpig versjon.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/004-2016 Vedlegg 5 - Oppdrag og bestilling 2016 - Sykehuspartner HF - foreløpig versjon.pdf004-2016 Vedlegg 5 - Oppdrag og bestilling 2016 - Sykehuspartner HF - foreløpig versjon.pdf
005-2016 Saksframlegg - Ventetider og fristbrudd.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/005-2016 Saksframlegg - Ventetider og fristbrudd.pdf005-2016 Saksframlegg - Ventetider og fristbrudd.pdf
006-2016 - Tertailrapport 3 tertial 2015, endelig.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/006-2016 - Tertailrapport 3 tertial 2015, endelig.pdf006-2016 - Tertailrapport 3 tertial 2015, endelig.pdf
006-2016 - Vedlegg - Tertialrapport PNØ 3. kvartal 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/006-2016 - Vedlegg - Tertialrapport PNØ 3. kvartal 2015.pdf006-2016 - Vedlegg - Tertialrapport PNØ 3. kvartal 2015.pdf
007-2016 Saksframlegg - Strategi for Nasjonal IKT.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/007-2016 Saksframlegg - Strategi for Nasjonal IKT.pdf007-2016 Saksframlegg - Strategi for Nasjonal IKT.pdf
007-2016 Vedlegg - Nasjonal IKT strategidokument.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/007-2016 Vedlegg - Nasjonal IKT strategidokument.pdf007-2016 Vedlegg - Nasjonal IKT strategidokument.pdf
009-2016 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i HFene fra 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/009-2016 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i HFene fra 2016.pdf009-2016 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i HFene fra 2016.pdf
010-2016 Saksframlegg - Oppnevning revisjonskomite og valgkomite.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/010-2016 Saksframlegg - Oppnevning revisjonskomite og valgkomite.pdf010-2016 Saksframlegg - Oppnevning revisjonskomite og valgkomite.pdf
011-2016 Orienteringssak - Langsiktig samarbeidsavtale IKT-infrastruktur.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/011-2016 Orienteringssak - Langsiktig samarbeidsavtale IKT-infrastruktur.pdf011-2016 Orienteringssak - Langsiktig samarbeidsavtale IKT-infrastruktur.pdf
012-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/012-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016.pdf012-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016.pdf
013-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/013-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf013-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
Andre orienteringer 02 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 16.12.15.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/Andre orienteringer 02 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 16.12.15.pdfAndre orienteringer 02 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 16.12.15.pdf
Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll BU møte 15. og 16.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll BU møte 15. og 16.pdfAndre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll BU møte 15. og 16.pdf
Andre orienteringer 04 - Brev fra Aker sykehus venner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/Andre orienteringer 04 - Brev fra Aker sykehus venner.pdfAndre orienteringer 04 - Brev fra Aker sykehus venner.pdf
Andre orienteringer 05 - Protokoll foretaksmøte HSØ 10.12.15.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/Andre orienteringer 05 - Protokoll foretaksmøte HSØ 10.12.15.pdfAndre orienteringer 05 - Protokoll foretaksmøte HSØ 10.12.15.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.