Styremøte 4. februar 2016

Styremøte, 04.02.2016

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
04.02.2016 
Klokkeslett
09:10-15:45
Sted
Hovedkontor - Hamar
  

001-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/001-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf001-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
002-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 17. desember 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/002-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 17. desember 2015.pdf002-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll 17. desember 2015.pdf
003-2016 Saksframlegg - Foreløpig resultat per desember 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/003-2016 Saksframlegg - Foreløpig resultat per desember 2015.pdf003-2016 Saksframlegg - Foreløpig resultat per desember 2015.pdf
003-2016 Styresak desember 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/003-2016 Styresak desember 2015.pdf003-2016 Styresak desember 2015.pdf
004-2016 Saksframlegg - Oppdragsdokument og foretaksprotokoll 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/004-2016 Saksframlegg - Oppdragsdokument og foretaksprotokoll 2016.pdf004-2016 Saksframlegg - Oppdragsdokument og foretaksprotokoll 2016.pdf
004-2016 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2016 Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/004-2016 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2016 Helse Sør-Øst RHF.pdf004-2016 Vedlegg 1 - Oppdragsdokument 2016 Helse Sør-Øst RHF.pdf
004-2016 Vedlegg 2 - Foretaksprotokoll felles foretaksmøte - Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/004-2016 Vedlegg 2 - Foretaksprotokoll felles foretaksmøte - Helse Sør-Øst RHF.pdf004-2016 Vedlegg 2 - Foretaksprotokoll felles foretaksmøte - Helse Sør-Øst RHF.pdf
004-2016 Vedlegg 3 - Oppdrag og bestilling 2016 - Ahus - foreløpig versjon.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/004-2016 Vedlegg 3 - Oppdrag og bestilling 2016 - Ahus - foreløpig versjon.pdf004-2016 Vedlegg 3 - Oppdrag og bestilling 2016 - Ahus - foreløpig versjon.pdf
004-2016 Vedlegg 4 - Oppdrag og bestilling 2016 - Sykehusapotekene HF - foreløpig versjon.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/004-2016 Vedlegg 4 - Oppdrag og bestilling 2016 - Sykehusapotekene HF - foreløpig versjon.pdf004-2016 Vedlegg 4 - Oppdrag og bestilling 2016 - Sykehusapotekene HF - foreløpig versjon.pdf
004-2016 Vedlegg 5 - Oppdrag og bestilling 2016 - Sykehuspartner HF - foreløpig versjon.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/004-2016 Vedlegg 5 - Oppdrag og bestilling 2016 - Sykehuspartner HF - foreløpig versjon.pdf004-2016 Vedlegg 5 - Oppdrag og bestilling 2016 - Sykehuspartner HF - foreløpig versjon.pdf
005-2016 Saksframlegg - Ventetider og fristbrudd.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/005-2016 Saksframlegg - Ventetider og fristbrudd.pdf005-2016 Saksframlegg - Ventetider og fristbrudd.pdf
006-2016 - Tertailrapport 3 tertial 2015, endelig.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/006-2016 - Tertailrapport 3 tertial 2015, endelig.pdf006-2016 - Tertailrapport 3 tertial 2015, endelig.pdf
006-2016 - Vedlegg - Tertialrapport PNØ 3. kvartal 2015.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/006-2016 - Vedlegg - Tertialrapport PNØ 3. kvartal 2015.pdf006-2016 - Vedlegg - Tertialrapport PNØ 3. kvartal 2015.pdf
007-2016 Saksframlegg - Strategi for Nasjonal IKT.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/007-2016 Saksframlegg - Strategi for Nasjonal IKT.pdf007-2016 Saksframlegg - Strategi for Nasjonal IKT.pdf
007-2016 Vedlegg - Nasjonal IKT strategidokument.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/007-2016 Vedlegg - Nasjonal IKT strategidokument.pdf007-2016 Vedlegg - Nasjonal IKT strategidokument.pdf
009-2016 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i HFene fra 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/009-2016 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i HFene fra 2016.pdf009-2016 Saksframlegg - Oppnevning av nye styrer i HFene fra 2016.pdf
010-2016 Saksframlegg - Oppnevning revisjonskomite og valgkomite.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/010-2016 Saksframlegg - Oppnevning revisjonskomite og valgkomite.pdf010-2016 Saksframlegg - Oppnevning revisjonskomite og valgkomite.pdf
011-2016 Orienteringssak - Langsiktig samarbeidsavtale IKT-infrastruktur.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/011-2016 Orienteringssak - Langsiktig samarbeidsavtale IKT-infrastruktur.pdf011-2016 Orienteringssak - Langsiktig samarbeidsavtale IKT-infrastruktur.pdf
012-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/012-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016.pdf012-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016.pdf
013-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/013-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf013-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
Andre orienteringer 02 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 16.12.15.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/Andre orienteringer 02 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 16.12.15.pdfAndre orienteringer 02 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 16.12.15.pdf
Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll BU møte 15. og 16.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll BU møte 15. og 16.pdfAndre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll BU møte 15. og 16.pdf
Andre orienteringer 04 - Brev fra Aker sykehus venner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/Andre orienteringer 04 - Brev fra Aker sykehus venner.pdfAndre orienteringer 04 - Brev fra Aker sykehus venner.pdf
Andre orienteringer 05 - Protokoll foretaksmøte HSØ 10.12.15.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160204/Andre orienteringer 05 - Protokoll foretaksmøte HSØ 10.12.15.pdfAndre orienteringer 05 - Protokoll foretaksmøte HSØ 10.12.15.pdf

Fant du det du lette etter?