Styremøte 8. mars 2018

Styremøte, 08.03.2018

 

Når og hvor

Dato
08.03.2018 
Klokkeslett
Sted
Møtesenteret - Oslo
  

Saksdokumenter

- Saksliste og tentativ kjøreplan til styremøte i HSØ 8. mars 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180308/- Saksliste og tentativ kjøreplan til styremøte i HSØ 8. mars 2018.pdf- Saksliste og tentativ kjøreplan til styremøte i HSØ 8. mars 2018.pdfpdf120045
018-2018 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180308/018-2018 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf018-2018 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf19676
019-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. februar 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180308/019-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. februar 2018.pdf019-2018 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 1. februar 2018.pdfpdf186023
020-2018 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per januar - 0103 kl 1555.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180308/020-2018 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per januar - 0103 kl 1555.pdf020-2018 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per januar - 0103 kl 1555.pdfpdf178270
020-2018 Vedlegg - 01 2018 Styresak.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180308/020-2018 Vedlegg - 01 2018 Styresak.pdf020-2018 Vedlegg - 01 2018 Styresak.pdfpdf2194763
021-2018 Saksframlegg - Årlig melding 2017 for Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180308/021-2018 Saksframlegg - Årlig melding 2017 for Helse Sør-Øst RHF.pdf021-2018 Saksframlegg - Årlig melding 2017 for Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf171270
021-2018 Vedlegg 1 - Årlig melding 2017 fra Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180308/021-2018 Vedlegg 1 - Årlig melding 2017 fra Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet.pdf021-2018 Vedlegg 1 - Årlig melding 2017 fra Helse Sør-Øst RHF til Helse- og omsorgsdepartementet.pdfpdf1210414
021-2018 Vedlegg 2 - Tabeller som vedlegg til årlig melding 2018 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180308/021-2018 Vedlegg 2 - Tabeller som vedlegg til årlig melding 2018 fra Helse Sør-Øst RHF.pdf021-2018 Vedlegg 2 - Tabeller som vedlegg til årlig melding 2018 fra Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf574370
022-2018 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2019-2022. Planforutsetninger.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180308/022-2018 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2019-2022. Planforutsetninger.pdf022-2018 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2019-2022. Planforutsetninger.pdfpdf415978
022-2018 Vedlegg - Planforutsetninger.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180308/022-2018 Vedlegg - Planforutsetninger.pdf022-2018 Vedlegg - Planforutsetninger.pdfpdf890737
023-2018 Saksframlegg - Regional beredskapsplan - rullering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180308/023-2018 Saksframlegg - Regional beredskapsplan - rullering.pdf023-2018 Saksframlegg - Regional beredskapsplan - rullering.pdfpdf182512
023-2018 Vedlegg - Regional beredskapsplan.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180308/023-2018 Vedlegg - Regional beredskapsplan.pdf023-2018 Vedlegg - Regional beredskapsplan.pdfpdf1571434
024-2018 Saksframlegg - Styreinstruks og instruks for administrerende direktør i HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180308/024-2018 Saksframlegg - Styreinstruks og instruks for administrerende direktør i HSØ.pdf024-2018 Saksframlegg - Styreinstruks og instruks for administrerende direktør i HSØ.pdfpdf92865
024-2018 Vedlegg 1 - Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF 2018-2020 - endelig etter styrebehandling.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180308/024-2018 Vedlegg 1 - Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF 2018-2020 - endelig etter styrebehandling.pdf024-2018 Vedlegg 1 - Instruks for styret i Helse Sør-Øst RHF 2018-2020 - endelig etter styrebehandling.pdfpdf193832
024-2018 Vedlegg 2 - Instruks for administrerende direktør 2018-2020 - endelig etter styrebehandling.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180308/024-2018 Vedlegg 2 - Instruks for administrerende direktør 2018-2020 - endelig etter styrebehandling.pdf024-2018 Vedlegg 2 - Instruks for administrerende direktør 2018-2020 - endelig etter styrebehandling.pdfpdf186569
025-2018 Regional EPJ standardisering.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180308/025-2018 Regional EPJ standardisering.pdf025-2018 Regional EPJ standardisering.pdfpdf124474
026-2018 Saksframlegg - Utvidelse av funksjonalitet i regional økonomi og logistikk-løsning - ERP.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180308/026-2018 Saksframlegg - Utvidelse av funksjonalitet i regional økonomi og logistikk-løsning - ERP.pdf026-2018 Saksframlegg - Utvidelse av funksjonalitet i regional økonomi og logistikk-løsning - ERP.pdfpdf560602
028-2018 Orienteringssak - Beslutningsforum for nye metoder - årsoppsummering 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180308/028-2018 Orienteringssak - Beslutningsforum for nye metoder - årsoppsummering 2017.pdf028-2018 Orienteringssak - Beslutningsforum for nye metoder - årsoppsummering 2017.pdfpdf181760
028-2018 Vedlegg - Årsoppsummering 2017 - Beslutningsforum for nye metoder, signert.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180308/028-2018 Vedlegg - Årsoppsummering 2017 - Beslutningsforum for nye metoder, signert.pdf028-2018 Vedlegg - Årsoppsummering 2017 - Beslutningsforum for nye metoder, signert.pdfpdf1910559
029-2018 Orienteringssak - Årsrapport 2017 for Konsernrevisjonen i HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180308/029-2018 Orienteringssak - Årsrapport 2017 for Konsernrevisjonen i HSØ.pdf029-2018 Orienteringssak - Årsrapport 2017 for Konsernrevisjonen i HSØ.pdfpdf138005
029-2018 Vedlegg - Årsrapport 2017 Konsernrevisjonen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180308/029-2018 Vedlegg - Årsrapport 2017 Konsernrevisjonen.pdf029-2018 Vedlegg - Årsrapport 2017 Konsernrevisjonen.pdfpdf1044993
030-2018 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180308/030-2018 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2018.pdf030-2018 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2018.pdfpdf172096
031-2018 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180308/031-2018 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrende direktør.pdf031-2018 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrende direktør.pdfpdf286140
Andre orienteringer - Foreløpig protokoll BU møte 30. og 31. januar.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180308/Andre orienteringer - Foreløpig protokoll BU møte 30. og 31. januar.pdfAndre orienteringer - Foreløpig protokoll BU møte 30. og 31. januar.pdfpdf197237
Andre orienteringer - Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2018/20180308/Andre orienteringer - Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget.pdfAndre orienteringer - Foreløpig protokoll fra møte i revisjonsutvalget.pdfpdf185757

Fant du det du lette etter?