Styremøte 8. september 2016

Styremøte, 08.09.2016

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
08.09.2016 
Klokkeslett
09:15-15:30
Sted
Hovedkontor - Hamar
  

066-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/066-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf066-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
067-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoller 16. og 30. juni 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/067-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoller 16. og 30. juni 2016.pdf067-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoller 16. og 30. juni 2016.pdf
068-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per juli.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/068-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per juli.pdf068-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per juli.pdf
068-2016 Vedlegg - Rapport per juli 250816.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/068-2016 Vedlegg - Rapport per juli 250816.pdf068-2016 Vedlegg - Rapport per juli 250816.pdf
069-2016 Saksframlegg - IKT-infrastrukturmodernisering i HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/069-2016 Saksframlegg - IKT-infrastrukturmodernisering i HSØ.pdf069-2016 Saksframlegg - IKT-infrastrukturmodernisering i HSØ.pdf
069-2016 Vedlegg 1 - Oppsummering av avtalen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/069-2016 Vedlegg 1 - Oppsummering av avtalen.pdf069-2016 Vedlegg 1 - Oppsummering av avtalen.pdf
069-2016 Vedlegg 4 - Rapport risikoanalyse.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/069-2016 Vedlegg 4 - Rapport risikoanalyse.pdf069-2016 Vedlegg 4 - Rapport risikoanalyse.pdf
070-2016 Saksfremlegg - Samhandling mellom sht og pht - orientering status og videre arbeid.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/070-2016 Saksfremlegg - Samhandling mellom sht og pht - orientering status og videre arbeid.pdf070-2016 Saksfremlegg - Samhandling mellom sht og pht - orientering status og videre arbeid.pdf
070-2016 Vedlegg - Oppsummering samhandlingsdokumenter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/070-2016 Vedlegg - Oppsummering samhandlingsdokumenter.pdf070-2016 Vedlegg - Oppsummering samhandlingsdokumenter.pdf
071-2016 Saksframlegg - Revisjon av tildeling og oppfølging av tilskudd til brukerorg.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/071-2016 Saksframlegg - Revisjon av tildeling og oppfølging av tilskudd til brukerorg.pdf071-2016 Saksframlegg - Revisjon av tildeling og oppfølging av tilskudd til brukerorg.pdf
071-2016 Vedlegg 1 - Revisjonsrapport 4_2016_HSØRHF med vedlegg.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/071-2016 Vedlegg 1 - Revisjonsrapport 4_2016_HSØRHF med vedlegg.pdf071-2016 Vedlegg 1 - Revisjonsrapport 4_2016_HSØRHF med vedlegg.pdf
071-2016 Vedlegg 2 - Handlingsplan - tilskuddsordningen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/071-2016 Vedlegg 2 - Handlingsplan - tilskuddsordningen.pdf071-2016 Vedlegg 2 - Handlingsplan - tilskuddsordningen.pdf
072-2016 Saksframlegg - Halvårsrapport fra konsernrevisjonen HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/072-2016 Saksframlegg - Halvårsrapport fra konsernrevisjonen HSØ.pdf072-2016 Saksframlegg - Halvårsrapport fra konsernrevisjonen HSØ.pdf
072-2016 Vedlegg 1 - Halvårsrapport konsernrevisjonen 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/072-2016 Vedlegg 1 - Halvårsrapport konsernrevisjonen 2016.pdf072-2016 Vedlegg 1 - Halvårsrapport konsernrevisjonen 2016.pdf
073-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/073-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016.pdf073-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016.pdf
074-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/074-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf074-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
Annen orientering 02 - Oppdragsdokument 2016 - tilleggsdokument.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/Annen orientering 02 - Oppdragsdokument 2016 - tilleggsdokument.pdfAnnen orientering 02 - Oppdragsdokument 2016 - tilleggsdokument.pdf
Annen orientering 03 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 14. juni 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/Annen orientering 03 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 14. juni 2016.pdfAnnen orientering 03 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 14. juni 2016.pdf
Annen orientering 04 - Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 14. juni 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/Annen orientering 04 - Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 14. juni 2016.pdfAnnen orientering 04 - Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 14. juni 2016.pdf

Fant du det du lette etter?