Styremøte 8. september 2016

Styremøte , 08.09.2016

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
08.09.2016 
Klokkeslett
09:15-15:30
Sted
Hovedkontor - Hamar
  

066-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/066-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf066-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
067-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoller 16. og 30. juni 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/067-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoller 16. og 30. juni 2016.pdf067-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoller 16. og 30. juni 2016.pdf
068-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per juli.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/068-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per juli.pdf068-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per juli.pdf
068-2016 Vedlegg - Rapport per juli 250816.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/068-2016 Vedlegg - Rapport per juli 250816.pdf068-2016 Vedlegg - Rapport per juli 250816.pdf
069-2016 Saksframlegg - IKT-infrastrukturmodernisering i HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/069-2016 Saksframlegg - IKT-infrastrukturmodernisering i HSØ.pdf069-2016 Saksframlegg - IKT-infrastrukturmodernisering i HSØ.pdf
069-2016 Vedlegg 1 - Oppsummering av avtalen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/069-2016 Vedlegg 1 - Oppsummering av avtalen.pdf069-2016 Vedlegg 1 - Oppsummering av avtalen.pdf
069-2016 Vedlegg 4 - Rapport risikoanalyse.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/069-2016 Vedlegg 4 - Rapport risikoanalyse.pdf069-2016 Vedlegg 4 - Rapport risikoanalyse.pdf
070-2016 Saksfremlegg - Samhandling mellom sht og pht - orientering status og videre arbeid.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/070-2016 Saksfremlegg - Samhandling mellom sht og pht - orientering status og videre arbeid.pdf070-2016 Saksfremlegg - Samhandling mellom sht og pht - orientering status og videre arbeid.pdf
070-2016 Vedlegg - Oppsummering samhandlingsdokumenter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/070-2016 Vedlegg - Oppsummering samhandlingsdokumenter.pdf070-2016 Vedlegg - Oppsummering samhandlingsdokumenter.pdf
071-2016 Saksframlegg - Revisjon av tildeling og oppfølging av tilskudd til brukerorg.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/071-2016 Saksframlegg - Revisjon av tildeling og oppfølging av tilskudd til brukerorg.pdf071-2016 Saksframlegg - Revisjon av tildeling og oppfølging av tilskudd til brukerorg.pdf
071-2016 Vedlegg 1 - Revisjonsrapport 4_2016_HSØRHF med vedlegg.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/071-2016 Vedlegg 1 - Revisjonsrapport 4_2016_HSØRHF med vedlegg.pdf071-2016 Vedlegg 1 - Revisjonsrapport 4_2016_HSØRHF med vedlegg.pdf
071-2016 Vedlegg 2 - Handlingsplan - tilskuddsordningen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/071-2016 Vedlegg 2 - Handlingsplan - tilskuddsordningen.pdf071-2016 Vedlegg 2 - Handlingsplan - tilskuddsordningen.pdf
072-2016 Saksframlegg - Halvårsrapport fra konsernrevisjonen HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/072-2016 Saksframlegg - Halvårsrapport fra konsernrevisjonen HSØ.pdf072-2016 Saksframlegg - Halvårsrapport fra konsernrevisjonen HSØ.pdf
072-2016 Vedlegg 1 - Halvårsrapport konsernrevisjonen 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/072-2016 Vedlegg 1 - Halvårsrapport konsernrevisjonen 2016.pdf072-2016 Vedlegg 1 - Halvårsrapport konsernrevisjonen 2016.pdf
073-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/073-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016.pdf073-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016.pdf
074-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/074-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf074-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
Annen orientering 02 - Oppdragsdokument 2016 - tilleggsdokument.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/Annen orientering 02 - Oppdragsdokument 2016 - tilleggsdokument.pdfAnnen orientering 02 - Oppdragsdokument 2016 - tilleggsdokument.pdf
Annen orientering 03 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 14. juni 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/Annen orientering 03 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 14. juni 2016.pdfAnnen orientering 03 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 14. juni 2016.pdf
Annen orientering 04 - Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 14. juni 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/Annen orientering 04 - Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 14. juni 2016.pdfAnnen orientering 04 - Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 14. juni 2016.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.