Styremøte 8. september 2016

Styremøte, 08.09.2016

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
08.09.2016 
Klokkeslett
09:15-15:30
Sted
Hovedkontor - Hamar
  

066-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/066-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf066-2016 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf21124
067-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoller 16. og 30. juni 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/067-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoller 16. og 30. juni 2016.pdf067-2016 Saksframlegg - Godkjenning av protokoller 16. og 30. juni 2016.pdfpdf122850
068-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per juli.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/068-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per juli.pdf068-2016 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per juli.pdfpdf81187
068-2016 Vedlegg - Rapport per juli 250816.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/068-2016 Vedlegg - Rapport per juli 250816.pdf068-2016 Vedlegg - Rapport per juli 250816.pdfpdf1256548
069-2016 Saksframlegg - IKT-infrastrukturmodernisering i HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/069-2016 Saksframlegg - IKT-infrastrukturmodernisering i HSØ.pdf069-2016 Saksframlegg - IKT-infrastrukturmodernisering i HSØ.pdfpdf630389
069-2016 Vedlegg 1 - Oppsummering av avtalen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/069-2016 Vedlegg 1 - Oppsummering av avtalen.pdf069-2016 Vedlegg 1 - Oppsummering av avtalen.pdfpdf308087
069-2016 Vedlegg 4 - Rapport risikoanalyse.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/069-2016 Vedlegg 4 - Rapport risikoanalyse.pdf069-2016 Vedlegg 4 - Rapport risikoanalyse.pdfpdf863646
070-2016 Saksfremlegg - Samhandling mellom sht og pht - orientering status og videre arbeid.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/070-2016 Saksfremlegg - Samhandling mellom sht og pht - orientering status og videre arbeid.pdf070-2016 Saksfremlegg - Samhandling mellom sht og pht - orientering status og videre arbeid.pdfpdf124795
070-2016 Vedlegg - Oppsummering samhandlingsdokumenter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/070-2016 Vedlegg - Oppsummering samhandlingsdokumenter.pdf070-2016 Vedlegg - Oppsummering samhandlingsdokumenter.pdfpdf294546
071-2016 Saksframlegg - Revisjon av tildeling og oppfølging av tilskudd til brukerorg.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/071-2016 Saksframlegg - Revisjon av tildeling og oppfølging av tilskudd til brukerorg.pdf071-2016 Saksframlegg - Revisjon av tildeling og oppfølging av tilskudd til brukerorg.pdfpdf72328
071-2016 Vedlegg 1 - Revisjonsrapport 4_2016_HSØRHF med vedlegg.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/071-2016 Vedlegg 1 - Revisjonsrapport 4_2016_HSØRHF med vedlegg.pdf071-2016 Vedlegg 1 - Revisjonsrapport 4_2016_HSØRHF med vedlegg.pdfpdf577355
071-2016 Vedlegg 2 - Handlingsplan - tilskuddsordningen.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/071-2016 Vedlegg 2 - Handlingsplan - tilskuddsordningen.pdf071-2016 Vedlegg 2 - Handlingsplan - tilskuddsordningen.pdfpdf89269
072-2016 Saksframlegg - Halvårsrapport fra konsernrevisjonen HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/072-2016 Saksframlegg - Halvårsrapport fra konsernrevisjonen HSØ.pdf072-2016 Saksframlegg - Halvårsrapport fra konsernrevisjonen HSØ.pdfpdf89471
072-2016 Vedlegg 1 - Halvårsrapport konsernrevisjonen 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/072-2016 Vedlegg 1 - Halvårsrapport konsernrevisjonen 2016.pdf072-2016 Vedlegg 1 - Halvårsrapport konsernrevisjonen 2016.pdfpdf477560
073-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/073-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016.pdf073-2016 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2016.pdfpdf92810
074-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/074-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf074-2016 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfpdf315417
Annen orientering 02 - Oppdragsdokument 2016 - tilleggsdokument.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/Annen orientering 02 - Oppdragsdokument 2016 - tilleggsdokument.pdfAnnen orientering 02 - Oppdragsdokument 2016 - tilleggsdokument.pdfpdf712877
Annen orientering 03 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 14. juni 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/Annen orientering 03 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 14. juni 2016.pdfAnnen orientering 03 - Protokoll fra møte i revisjonsutvalget 14. juni 2016.pdfpdf150158
Annen orientering 04 - Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 14. juni 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2016/20160908/Annen orientering 04 - Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 14. juni 2016.pdfAnnen orientering 04 - Foreløpig protokoll fra brukerutvalget 14. juni 2016.pdfpdf111893

Fant du det du lette etter?