Styremøte 9. mars 2017

Styremøte, 09.03.2017

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
09.03.2017 
Klokkeslett
09:15-16:00
Sted
Møtesenteret - Oslo
  

Saksdokumenter

Noen saker ettersendes

- Saksliste og kjøreplan til styremøte 9. mars 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/- Saksliste og kjøreplan til styremøte 9. mars 2017.pdf- Saksliste og kjøreplan til styremøte 9. mars 2017.pdf
017-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/017-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf017-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
018-2107 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. februar 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/018-2107 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. februar 2017.pdf018-2107 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. februar 2017.pdf
019-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per jan.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/019-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per jan.pdf019-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per jan.pdf
019-2017 Vedlegg - Styresak 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/019-2017 Vedlegg - Styresak 2017.pdf019-2017 Vedlegg - Styresak 2017.pdf
020-2017 Saksframlegg - Årlig melding 2016 for Helse Sør-Øst RHF (002).pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/020-2017 Saksframlegg - Årlig melding 2016 for Helse Sør-Øst RHF (002).pdf020-2017 Saksframlegg - Årlig melding 2016 for Helse Sør-Øst RHF (002).pdf
020-2017 Vedlegg - Årlig melding 2016 fra Helse Sør-Øst RHF til styrebehandling.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/020-2017 Vedlegg - Årlig melding 2016 fra Helse Sør-Øst RHF til styrebehandling.pdf020-2017 Vedlegg - Årlig melding 2016 fra Helse Sør-Øst RHF til styrebehandling.pdf
021-2017 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2018-2021. Planforutsetninger.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/021-2017 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2018-2021. Planforutsetninger.pdf021-2017 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2018-2021. Planforutsetninger.pdf
022-2017 Saksfremlegg - Samarbeidsorganet for HSØ og UiO - revidert mandat.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/022-2017 Saksfremlegg - Samarbeidsorganet for HSØ og UiO - revidert mandat.pdf022-2017 Saksfremlegg - Samarbeidsorganet for HSØ og UiO - revidert mandat.pdf
022-2017 Vedlegg 1 - Instruks til styret om samarb med høyskoler og universiteter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/022-2017 Vedlegg 1 - Instruks til styret om samarb med høyskoler og universiteter.pdf022-2017 Vedlegg 1 - Instruks til styret om samarb med høyskoler og universiteter.pdf
022-2017 Vedlegg 2 - Godkjent-mandat-samarbeidsorganet-des15-v4.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/022-2017 Vedlegg 2 - Godkjent-mandat-samarbeidsorganet-des15-v4.pdf022-2017 Vedlegg 2 - Godkjent-mandat-samarbeidsorganet-des15-v4.pdf
023-2017 Saksfremlegg - Samarbeidsorg HSØ, høgskolene, NTNU og Univ i Agder.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/023-2017 Saksfremlegg - Samarbeidsorg HSØ, høgskolene, NTNU og Univ i Agder.pdf023-2017 Saksfremlegg - Samarbeidsorg HSØ, høgskolene, NTNU og Univ i Agder.pdf
023-2017 Vedlegg 2 - Mandat for SO revidert 22 sept 2016(3).pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/023-2017 Vedlegg 2 - Mandat for SO revidert 22 sept 2016(3).pdf023-2017 Vedlegg 2 - Mandat for SO revidert 22 sept 2016(3).pdf
024-2017 Saksframlegg - Digital fornying - rapport per 3 tertial 2017 v0 9.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/024-2017 Saksframlegg - Digital fornying - rapport per 3 tertial 2017 v0 9.pdf024-2017 Saksframlegg - Digital fornying - rapport per 3 tertial 2017 v0 9.pdf
024-2017 Vedlegg - Tertialrapport 3 2016 Digital fornying.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/024-2017 Vedlegg - Tertialrapport 3 2016 Digital fornying.pdf024-2017 Vedlegg - Tertialrapport 3 2016 Digital fornying.pdf
025-2017 Saksframlegg Modernisering av IKT-infrastruktur ekst lev - 3. tertial.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/025-2017 Saksframlegg Modernisering av IKT-infrastruktur ekst lev - 3. tertial.pdf025-2017 Saksframlegg Modernisering av IKT-infrastruktur ekst lev - 3. tertial.pdf
025-2017 Vedlegg - Status iMod 3. tertial 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/025-2017 Vedlegg - Status iMod 3. tertial 2016.pdf025-2017 Vedlegg - Status iMod 3. tertial 2016.pdf
026-2017 Saksframlegg - NOU 2016 25 Organisering og styring av sht høringssvar fra HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/026-2017 Saksframlegg - NOU 2016 25 Organisering og styring av sht høringssvar fra HSØ.pdf026-2017 Saksframlegg - NOU 2016 25 Organisering og styring av sht høringssvar fra HSØ.pdf
026-2017 Vedlegg 1 - Høringssvar fra Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/026-2017 Vedlegg 1 - Høringssvar fra Helse Sør-Øst RHF.pdf026-2017 Vedlegg 1 - Høringssvar fra Helse Sør-Øst RHF.pdf
026-2017 Vedlegg 2 - Høringssvar fra brukerutvalget i HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/026-2017 Vedlegg 2 - Høringssvar fra brukerutvalget i HSØ.pdf026-2017 Vedlegg 2 - Høringssvar fra brukerutvalget i HSØ.pdf
027-2017 Saksframlegg - Status overføring av oppgaver og ressurser til Sykehusinnkjøp HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/027-2017 Saksframlegg - Status overføring av oppgaver og ressurser til Sykehusinnkjøp HF.pdf027-2017 Saksframlegg - Status overføring av oppgaver og ressurser til Sykehusinnkjøp HF.pdf
028-2017 Saksfremlegg - Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/028-2017 Saksfremlegg - Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst.pdf028-2017 Saksfremlegg - Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst.pdf
028-2017 Vedlegg - Finansstrategi Helse Sør-Øst - revisjon.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/028-2017 Vedlegg - Finansstrategi Helse Sør-Øst - revisjon.pdf028-2017 Vedlegg - Finansstrategi Helse Sør-Øst - revisjon.pdf
029-2017 Saksframlegg - Akuttfunksjoner ved Sørlandet sykehus Flekkefjord.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/029-2017 Saksframlegg - Akuttfunksjoner ved Sørlandet sykehus Flekkefjord.pdf029-2017 Saksframlegg - Akuttfunksjoner ved Sørlandet sykehus Flekkefjord.pdf
029-2017 Vedlegg - alle vedlegg til saken samlet i én fil.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/029-2017 Vedlegg - alle vedlegg til saken samlet i én fil.pdf029-2017 Vedlegg - alle vedlegg til saken samlet i én fil.pdf
030-2017 Saksframlegg - OUS HF - Forlengelse av leieavtale Forskningsveien 2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/030-2017 Saksframlegg - OUS HF - Forlengelse av leieavtale Forskningsveien 2.pdf030-2017 Saksframlegg - OUS HF - Forlengelse av leieavtale Forskningsveien 2.pdf
030-2017 Vedlegg 1 - Styresak 2016-78-00 Leie av forskningsveien 20161215.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/030-2017 Vedlegg 1 - Styresak 2016-78-00 Leie av forskningsveien 20161215.pdf030-2017 Vedlegg 1 - Styresak 2016-78-00 Leie av forskningsveien 20161215.pdf
030-2017 Vedlegg 2 - Protokoll styremøte 2016-12-15.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/030-2017 Vedlegg 2 - Protokoll styremøte 2016-12-15.pdf030-2017 Vedlegg 2 - Protokoll styremøte 2016-12-15.pdf
030-2017 Vedlegg 3 - Styresak 2017-8-00 Leie av Forskningsveien 2 20170217.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/030-2017 Vedlegg 3 - Styresak 2017-8-00 Leie av Forskningsveien 2 20170217.pdf030-2017 Vedlegg 3 - Styresak 2017-8-00 Leie av Forskningsveien 2 20170217.pdf
030-2017 Vedlegg 4 - Protokoll styremøte 2017-02-17.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/030-2017 Vedlegg 4 - Protokoll styremøte 2017-02-17.pdf030-2017 Vedlegg 4 - Protokoll styremøte 2017-02-17.pdf
031-2017 Saksframlegg- OUS - avhending av tomt til oppføring av storbylegevakt ved Aker sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/031-2017 Saksframlegg- OUS - avhending av tomt til oppføring av storbylegevakt ved Aker sykehus.pdf031-2017 Saksframlegg- OUS - avhending av tomt til oppføring av storbylegevakt ved Aker sykehus.pdf
031-2017 Vedlegg 1 - Styresak 2017-9-00 Storbylegevakt på Aker sykehus 20170217.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/031-2017 Vedlegg 1 - Styresak 2017-9-00 Storbylegevakt på Aker sykehus 20170217.pdf031-2017 Vedlegg 1 - Styresak 2017-9-00 Storbylegevakt på Aker sykehus 20170217.pdf
031-2017 Vedlegg 2 - Protokoll styremøte 2017-02-17.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/031-2017 Vedlegg 2 - Protokoll styremøte 2017-02-17.pdf031-2017 Vedlegg 2 - Protokoll styremøte 2017-02-17.pdf
031-2017 Vedlegg 3 - Styresak 2017-9-01 Samarbeidsavtale 20170217.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/031-2017 Vedlegg 3 - Styresak 2017-9-01 Samarbeidsavtale 20170217.pdf031-2017 Vedlegg 3 - Styresak 2017-9-01 Samarbeidsavtale 20170217.pdf
032-2017 Orienteringssak - Beslutningsforum for nye metoder - årsoppsummering 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/032-2017 Orienteringssak - Beslutningsforum for nye metoder - årsoppsummering 2016.pdf032-2017 Orienteringssak - Beslutningsforum for nye metoder - årsoppsummering 2016.pdf
032-2017 Vedlegg - Årsoppsummering 2016 - Beslutningsforum for nye metoder, signert.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/032-2017 Vedlegg - Årsoppsummering 2016 - Beslutningsforum for nye metoder, signert.pdf032-2017 Vedlegg - Årsoppsummering 2016 - Beslutningsforum for nye metoder, signert.pdf
033-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/033-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2017.pdf033-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2017.pdf
034-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/034-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf034-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll brukerutvalgets møte 26. og 27. januar 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll brukerutvalgets møte 26. og 27. januar 2017.pdfAndre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll brukerutvalgets møte 26. og 27. januar 2017.pdf
Andre orienteringer 03 - Brev fra Styret i Venner av Bærum sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/Andre orienteringer 03 - Brev fra Styret i Venner av Bærum sykehus.pdfAndre orienteringer 03 - Brev fra Styret i Venner av Bærum sykehus.pdf
Andre orienteringer 04 - Uttalelse Lister pårørende og brukerutvalg Akuttilbud SSF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/Andre orienteringer 04 - Uttalelse Lister pårørende og brukerutvalg Akuttilbud SSF.pdfAndre orienteringer 04 - Uttalelse Lister pårørende og brukerutvalg Akuttilbud SSF.pdf

Fant du det du lette etter?