Styremøte 9. mars 2017

Styremøte, 09.03.2017

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
09.03.2017 
Klokkeslett
09:15-16:00
Sted
Møtesenteret - Oslo
  

Saksdokumenter

Noen saker ettersendes

- Saksliste og kjøreplan til styremøte 9. mars 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/- Saksliste og kjøreplan til styremøte 9. mars 2017.pdf- Saksliste og kjøreplan til styremøte 9. mars 2017.pdfpdf69951
017-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/017-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf017-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf21108
018-2107 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. februar 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/018-2107 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. februar 2017.pdf018-2107 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. februar 2017.pdfpdf70067
019-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per jan.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/019-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per jan.pdf019-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per jan.pdfpdf133769
019-2017 Vedlegg - Styresak 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/019-2017 Vedlegg - Styresak 2017.pdf019-2017 Vedlegg - Styresak 2017.pdfpdf770384
020-2017 Saksframlegg - Årlig melding 2016 for Helse Sør-Øst RHF (002).pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/020-2017 Saksframlegg - Årlig melding 2016 for Helse Sør-Øst RHF (002).pdf020-2017 Saksframlegg - Årlig melding 2016 for Helse Sør-Øst RHF (002).pdfpdf121280
020-2017 Vedlegg - Årlig melding 2016 fra Helse Sør-Øst RHF til styrebehandling.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/020-2017 Vedlegg - Årlig melding 2016 fra Helse Sør-Øst RHF til styrebehandling.pdf020-2017 Vedlegg - Årlig melding 2016 fra Helse Sør-Øst RHF til styrebehandling.pdfpdf883124
021-2017 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2018-2021. Planforutsetninger.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/021-2017 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2018-2021. Planforutsetninger.pdf021-2017 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2018-2021. Planforutsetninger.pdfpdf446299
022-2017 Saksfremlegg - Samarbeidsorganet for HSØ og UiO - revidert mandat.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/022-2017 Saksfremlegg - Samarbeidsorganet for HSØ og UiO - revidert mandat.pdf022-2017 Saksfremlegg - Samarbeidsorganet for HSØ og UiO - revidert mandat.pdfpdf99526
022-2017 Vedlegg 1 - Instruks til styret om samarb med høyskoler og universiteter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/022-2017 Vedlegg 1 - Instruks til styret om samarb med høyskoler og universiteter.pdf022-2017 Vedlegg 1 - Instruks til styret om samarb med høyskoler og universiteter.pdfpdf1197334
022-2017 Vedlegg 2 - Godkjent-mandat-samarbeidsorganet-des15-v4.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/022-2017 Vedlegg 2 - Godkjent-mandat-samarbeidsorganet-des15-v4.pdf022-2017 Vedlegg 2 - Godkjent-mandat-samarbeidsorganet-des15-v4.pdfpdf130060
023-2017 Saksfremlegg - Samarbeidsorg HSØ, høgskolene, NTNU og Univ i Agder.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/023-2017 Saksfremlegg - Samarbeidsorg HSØ, høgskolene, NTNU og Univ i Agder.pdf023-2017 Saksfremlegg - Samarbeidsorg HSØ, høgskolene, NTNU og Univ i Agder.pdfpdf92569
023-2017 Vedlegg 2 - Mandat for SO revidert 22 sept 2016(3).pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/023-2017 Vedlegg 2 - Mandat for SO revidert 22 sept 2016(3).pdf023-2017 Vedlegg 2 - Mandat for SO revidert 22 sept 2016(3).pdfpdf132502
024-2017 Saksframlegg - Digital fornying - rapport per 3 tertial 2017 v0 9.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/024-2017 Saksframlegg - Digital fornying - rapport per 3 tertial 2017 v0 9.pdf024-2017 Saksframlegg - Digital fornying - rapport per 3 tertial 2017 v0 9.pdfpdf105842
024-2017 Vedlegg - Tertialrapport 3 2016 Digital fornying.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/024-2017 Vedlegg - Tertialrapport 3 2016 Digital fornying.pdf024-2017 Vedlegg - Tertialrapport 3 2016 Digital fornying.pdfpdf816869
025-2017 Saksframlegg Modernisering av IKT-infrastruktur ekst lev - 3. tertial.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/025-2017 Saksframlegg Modernisering av IKT-infrastruktur ekst lev - 3. tertial.pdf025-2017 Saksframlegg Modernisering av IKT-infrastruktur ekst lev - 3. tertial.pdfpdf76650
025-2017 Vedlegg - Status iMod 3. tertial 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/025-2017 Vedlegg - Status iMod 3. tertial 2016.pdf025-2017 Vedlegg - Status iMod 3. tertial 2016.pdfpdf334669
026-2017 Saksframlegg - NOU 2016 25 Organisering og styring av sht høringssvar fra HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/026-2017 Saksframlegg - NOU 2016 25 Organisering og styring av sht høringssvar fra HSØ.pdf026-2017 Saksframlegg - NOU 2016 25 Organisering og styring av sht høringssvar fra HSØ.pdfpdf87454
026-2017 Vedlegg 1 - Høringssvar fra Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/026-2017 Vedlegg 1 - Høringssvar fra Helse Sør-Øst RHF.pdf026-2017 Vedlegg 1 - Høringssvar fra Helse Sør-Øst RHF.pdfpdf214320
026-2017 Vedlegg 2 - Høringssvar fra brukerutvalget i HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/026-2017 Vedlegg 2 - Høringssvar fra brukerutvalget i HSØ.pdf026-2017 Vedlegg 2 - Høringssvar fra brukerutvalget i HSØ.pdfpdf41265
027-2017 Saksframlegg - Status overføring av oppgaver og ressurser til Sykehusinnkjøp HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/027-2017 Saksframlegg - Status overføring av oppgaver og ressurser til Sykehusinnkjøp HF.pdf027-2017 Saksframlegg - Status overføring av oppgaver og ressurser til Sykehusinnkjøp HF.pdfpdf69560
028-2017 Saksfremlegg - Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/028-2017 Saksfremlegg - Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst.pdf028-2017 Saksfremlegg - Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst.pdfpdf95965
028-2017 Vedlegg - Finansstrategi Helse Sør-Øst - revisjon.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/028-2017 Vedlegg - Finansstrategi Helse Sør-Øst - revisjon.pdf028-2017 Vedlegg - Finansstrategi Helse Sør-Øst - revisjon.pdfpdf308234
029-2017 Saksframlegg - Akuttfunksjoner ved Sørlandet sykehus Flekkefjord.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/029-2017 Saksframlegg - Akuttfunksjoner ved Sørlandet sykehus Flekkefjord.pdf029-2017 Saksframlegg - Akuttfunksjoner ved Sørlandet sykehus Flekkefjord.pdfpdf93500
029-2017 Vedlegg - alle vedlegg til saken samlet i én fil.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/029-2017 Vedlegg - alle vedlegg til saken samlet i én fil.pdf029-2017 Vedlegg - alle vedlegg til saken samlet i én fil.pdfpdf4741441
030-2017 Saksframlegg - OUS HF - Forlengelse av leieavtale Forskningsveien 2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/030-2017 Saksframlegg - OUS HF - Forlengelse av leieavtale Forskningsveien 2.pdf030-2017 Saksframlegg - OUS HF - Forlengelse av leieavtale Forskningsveien 2.pdfpdf98159
030-2017 Vedlegg 1 - Styresak 2016-78-00 Leie av forskningsveien 20161215.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/030-2017 Vedlegg 1 - Styresak 2016-78-00 Leie av forskningsveien 20161215.pdf030-2017 Vedlegg 1 - Styresak 2016-78-00 Leie av forskningsveien 20161215.pdfpdf687656
030-2017 Vedlegg 2 - Protokoll styremøte 2016-12-15.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/030-2017 Vedlegg 2 - Protokoll styremøte 2016-12-15.pdf030-2017 Vedlegg 2 - Protokoll styremøte 2016-12-15.pdfpdf2151619
030-2017 Vedlegg 3 - Styresak 2017-8-00 Leie av Forskningsveien 2 20170217.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/030-2017 Vedlegg 3 - Styresak 2017-8-00 Leie av Forskningsveien 2 20170217.pdf030-2017 Vedlegg 3 - Styresak 2017-8-00 Leie av Forskningsveien 2 20170217.pdfpdf100447
030-2017 Vedlegg 4 - Protokoll styremøte 2017-02-17.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/030-2017 Vedlegg 4 - Protokoll styremøte 2017-02-17.pdf030-2017 Vedlegg 4 - Protokoll styremøte 2017-02-17.pdfpdf2060129
031-2017 Saksframlegg- OUS - avhending av tomt til oppføring av storbylegevakt ved Aker sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/031-2017 Saksframlegg- OUS - avhending av tomt til oppføring av storbylegevakt ved Aker sykehus.pdf031-2017 Saksframlegg- OUS - avhending av tomt til oppføring av storbylegevakt ved Aker sykehus.pdfpdf194404
031-2017 Vedlegg 1 - Styresak 2017-9-00 Storbylegevakt på Aker sykehus 20170217.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/031-2017 Vedlegg 1 - Styresak 2017-9-00 Storbylegevakt på Aker sykehus 20170217.pdf031-2017 Vedlegg 1 - Styresak 2017-9-00 Storbylegevakt på Aker sykehus 20170217.pdfpdf164407
031-2017 Vedlegg 2 - Protokoll styremøte 2017-02-17.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/031-2017 Vedlegg 2 - Protokoll styremøte 2017-02-17.pdf031-2017 Vedlegg 2 - Protokoll styremøte 2017-02-17.pdfpdf2060129
031-2017 Vedlegg 3 - Styresak 2017-9-01 Samarbeidsavtale 20170217.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/031-2017 Vedlegg 3 - Styresak 2017-9-01 Samarbeidsavtale 20170217.pdf031-2017 Vedlegg 3 - Styresak 2017-9-01 Samarbeidsavtale 20170217.pdfpdf293022
032-2017 Orienteringssak - Beslutningsforum for nye metoder - årsoppsummering 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/032-2017 Orienteringssak - Beslutningsforum for nye metoder - årsoppsummering 2016.pdf032-2017 Orienteringssak - Beslutningsforum for nye metoder - årsoppsummering 2016.pdfpdf95524
032-2017 Vedlegg - Årsoppsummering 2016 - Beslutningsforum for nye metoder, signert.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/032-2017 Vedlegg - Årsoppsummering 2016 - Beslutningsforum for nye metoder, signert.pdf032-2017 Vedlegg - Årsoppsummering 2016 - Beslutningsforum for nye metoder, signert.pdfpdf1602453
033-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/033-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2017.pdf033-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2017.pdfpdf102179
034-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/034-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf034-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfpdf167991
Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll brukerutvalgets møte 26. og 27. januar 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll brukerutvalgets møte 26. og 27. januar 2017.pdfAndre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll brukerutvalgets møte 26. og 27. januar 2017.pdfpdf113484
Andre orienteringer 03 - Brev fra Styret i Venner av Bærum sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/Andre orienteringer 03 - Brev fra Styret i Venner av Bærum sykehus.pdfAndre orienteringer 03 - Brev fra Styret i Venner av Bærum sykehus.pdfpdf18525
Andre orienteringer 04 - Uttalelse Lister pårørende og brukerutvalg Akuttilbud SSF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/Andre orienteringer 04 - Uttalelse Lister pårørende og brukerutvalg Akuttilbud SSF.pdfAndre orienteringer 04 - Uttalelse Lister pårørende og brukerutvalg Akuttilbud SSF.pdfpdf88454

Fant du det du lette etter?