Styremøte 9. mars 2017

Styremøte , 09.03.2017

Styremøtene er åpne for allmennheten. Her legges saksliste og dokumenter med vedlegg ut omtrent en uke før møtet.

Når og hvor

Dato
09.03.2017 
Klokkeslett
09:15-16:00
Sted
Møtesenteret - Oslo
  

Saksdokumenter

Noen saker ettersendes

- Saksliste og kjøreplan til styremøte 9. mars 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/- Saksliste og kjøreplan til styremøte 9. mars 2017.pdf- Saksliste og kjøreplan til styremøte 9. mars 2017.pdf
017-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/017-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf017-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf
018-2107 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. februar 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/018-2107 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. februar 2017.pdf018-2107 Saksframlegg - Godkjenning av protokoll fra styremøte 2. februar 2017.pdf
019-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per jan.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/019-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per jan.pdf019-2017 Saksframlegg - Kvalitets- aktivitets- og økonomirapport per jan.pdf
019-2017 Vedlegg - Styresak 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/019-2017 Vedlegg - Styresak 2017.pdf019-2017 Vedlegg - Styresak 2017.pdf
020-2017 Saksframlegg - Årlig melding 2016 for Helse Sør-Øst RHF (002).pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/020-2017 Saksframlegg - Årlig melding 2016 for Helse Sør-Øst RHF (002).pdf020-2017 Saksframlegg - Årlig melding 2016 for Helse Sør-Øst RHF (002).pdf
020-2017 Vedlegg - Årlig melding 2016 fra Helse Sør-Øst RHF til styrebehandling.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/020-2017 Vedlegg - Årlig melding 2016 fra Helse Sør-Øst RHF til styrebehandling.pdf020-2017 Vedlegg - Årlig melding 2016 fra Helse Sør-Øst RHF til styrebehandling.pdf
021-2017 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2018-2021. Planforutsetninger.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/021-2017 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2018-2021. Planforutsetninger.pdf021-2017 Saksframlegg - Økonomisk langtidsplan 2018-2021. Planforutsetninger.pdf
022-2017 Saksfremlegg - Samarbeidsorganet for HSØ og UiO - revidert mandat.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/022-2017 Saksfremlegg - Samarbeidsorganet for HSØ og UiO - revidert mandat.pdf022-2017 Saksfremlegg - Samarbeidsorganet for HSØ og UiO - revidert mandat.pdf
022-2017 Vedlegg 1 - Instruks til styret om samarb med høyskoler og universiteter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/022-2017 Vedlegg 1 - Instruks til styret om samarb med høyskoler og universiteter.pdf022-2017 Vedlegg 1 - Instruks til styret om samarb med høyskoler og universiteter.pdf
022-2017 Vedlegg 2 - Godkjent-mandat-samarbeidsorganet-des15-v4.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/022-2017 Vedlegg 2 - Godkjent-mandat-samarbeidsorganet-des15-v4.pdf022-2017 Vedlegg 2 - Godkjent-mandat-samarbeidsorganet-des15-v4.pdf
023-2017 Saksfremlegg - Samarbeidsorg HSØ, høgskolene, NTNU og Univ i Agder.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/023-2017 Saksfremlegg - Samarbeidsorg HSØ, høgskolene, NTNU og Univ i Agder.pdf023-2017 Saksfremlegg - Samarbeidsorg HSØ, høgskolene, NTNU og Univ i Agder.pdf
023-2017 Vedlegg 2 - Mandat for SO revidert 22 sept 2016(3).pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/023-2017 Vedlegg 2 - Mandat for SO revidert 22 sept 2016(3).pdf023-2017 Vedlegg 2 - Mandat for SO revidert 22 sept 2016(3).pdf
024-2017 Saksframlegg - Digital fornying - rapport per 3 tertial 2017 v0 9.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/024-2017 Saksframlegg - Digital fornying - rapport per 3 tertial 2017 v0 9.pdf024-2017 Saksframlegg - Digital fornying - rapport per 3 tertial 2017 v0 9.pdf
024-2017 Vedlegg - Tertialrapport 3 2016 Digital fornying.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/024-2017 Vedlegg - Tertialrapport 3 2016 Digital fornying.pdf024-2017 Vedlegg - Tertialrapport 3 2016 Digital fornying.pdf
025-2017 Saksframlegg Modernisering av IKT-infrastruktur ekst lev - 3. tertial.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/025-2017 Saksframlegg Modernisering av IKT-infrastruktur ekst lev - 3. tertial.pdf025-2017 Saksframlegg Modernisering av IKT-infrastruktur ekst lev - 3. tertial.pdf
025-2017 Vedlegg - Status iMod 3. tertial 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/025-2017 Vedlegg - Status iMod 3. tertial 2016.pdf025-2017 Vedlegg - Status iMod 3. tertial 2016.pdf
026-2017 Saksframlegg - NOU 2016 25 Organisering og styring av sht høringssvar fra HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/026-2017 Saksframlegg - NOU 2016 25 Organisering og styring av sht høringssvar fra HSØ.pdf026-2017 Saksframlegg - NOU 2016 25 Organisering og styring av sht høringssvar fra HSØ.pdf
026-2017 Vedlegg 1 - Høringssvar fra Helse Sør-Øst RHF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/026-2017 Vedlegg 1 - Høringssvar fra Helse Sør-Øst RHF.pdf026-2017 Vedlegg 1 - Høringssvar fra Helse Sør-Øst RHF.pdf
026-2017 Vedlegg 2 - Høringssvar fra brukerutvalget i HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/026-2017 Vedlegg 2 - Høringssvar fra brukerutvalget i HSØ.pdf026-2017 Vedlegg 2 - Høringssvar fra brukerutvalget i HSØ.pdf
027-2017 Saksframlegg - Status overføring av oppgaver og ressurser til Sykehusinnkjøp HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/027-2017 Saksframlegg - Status overføring av oppgaver og ressurser til Sykehusinnkjøp HF.pdf027-2017 Saksframlegg - Status overføring av oppgaver og ressurser til Sykehusinnkjøp HF.pdf
028-2017 Saksfremlegg - Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/028-2017 Saksfremlegg - Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst.pdf028-2017 Saksfremlegg - Revisjon av finansstrategi for Helse Sør-Øst.pdf
028-2017 Vedlegg - Finansstrategi Helse Sør-Øst - revisjon.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/028-2017 Vedlegg - Finansstrategi Helse Sør-Øst - revisjon.pdf028-2017 Vedlegg - Finansstrategi Helse Sør-Øst - revisjon.pdf
029-2017 Saksframlegg - Akuttfunksjoner ved Sørlandet sykehus Flekkefjord.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/029-2017 Saksframlegg - Akuttfunksjoner ved Sørlandet sykehus Flekkefjord.pdf029-2017 Saksframlegg - Akuttfunksjoner ved Sørlandet sykehus Flekkefjord.pdf
029-2017 Vedlegg - alle vedlegg til saken samlet i én fil.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/029-2017 Vedlegg - alle vedlegg til saken samlet i én fil.pdf029-2017 Vedlegg - alle vedlegg til saken samlet i én fil.pdf
030-2017 Saksframlegg - OUS HF - Forlengelse av leieavtale Forskningsveien 2.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/030-2017 Saksframlegg - OUS HF - Forlengelse av leieavtale Forskningsveien 2.pdf030-2017 Saksframlegg - OUS HF - Forlengelse av leieavtale Forskningsveien 2.pdf
030-2017 Vedlegg 1 - Styresak 2016-78-00 Leie av forskningsveien 20161215.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/030-2017 Vedlegg 1 - Styresak 2016-78-00 Leie av forskningsveien 20161215.pdf030-2017 Vedlegg 1 - Styresak 2016-78-00 Leie av forskningsveien 20161215.pdf
030-2017 Vedlegg 2 - Protokoll styremøte 2016-12-15.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/030-2017 Vedlegg 2 - Protokoll styremøte 2016-12-15.pdf030-2017 Vedlegg 2 - Protokoll styremøte 2016-12-15.pdf
030-2017 Vedlegg 3 - Styresak 2017-8-00 Leie av Forskningsveien 2 20170217.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/030-2017 Vedlegg 3 - Styresak 2017-8-00 Leie av Forskningsveien 2 20170217.pdf030-2017 Vedlegg 3 - Styresak 2017-8-00 Leie av Forskningsveien 2 20170217.pdf
030-2017 Vedlegg 4 - Protokoll styremøte 2017-02-17.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/030-2017 Vedlegg 4 - Protokoll styremøte 2017-02-17.pdf030-2017 Vedlegg 4 - Protokoll styremøte 2017-02-17.pdf
031-2017 Saksframlegg- OUS - avhending av tomt til oppføring av storbylegevakt ved Aker sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/031-2017 Saksframlegg- OUS - avhending av tomt til oppføring av storbylegevakt ved Aker sykehus.pdf031-2017 Saksframlegg- OUS - avhending av tomt til oppføring av storbylegevakt ved Aker sykehus.pdf
031-2017 Vedlegg 1 - Styresak 2017-9-00 Storbylegevakt på Aker sykehus 20170217.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/031-2017 Vedlegg 1 - Styresak 2017-9-00 Storbylegevakt på Aker sykehus 20170217.pdf031-2017 Vedlegg 1 - Styresak 2017-9-00 Storbylegevakt på Aker sykehus 20170217.pdf
031-2017 Vedlegg 2 - Protokoll styremøte 2017-02-17.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/031-2017 Vedlegg 2 - Protokoll styremøte 2017-02-17.pdf031-2017 Vedlegg 2 - Protokoll styremøte 2017-02-17.pdf
031-2017 Vedlegg 3 - Styresak 2017-9-01 Samarbeidsavtale 20170217.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/031-2017 Vedlegg 3 - Styresak 2017-9-01 Samarbeidsavtale 20170217.pdf031-2017 Vedlegg 3 - Styresak 2017-9-01 Samarbeidsavtale 20170217.pdf
032-2017 Orienteringssak - Beslutningsforum for nye metoder - årsoppsummering 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/032-2017 Orienteringssak - Beslutningsforum for nye metoder - årsoppsummering 2016.pdf032-2017 Orienteringssak - Beslutningsforum for nye metoder - årsoppsummering 2016.pdf
032-2017 Vedlegg - Årsoppsummering 2016 - Beslutningsforum for nye metoder, signert.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/032-2017 Vedlegg - Årsoppsummering 2016 - Beslutningsforum for nye metoder, signert.pdf032-2017 Vedlegg - Årsoppsummering 2016 - Beslutningsforum for nye metoder, signert.pdf
033-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/033-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2017.pdf033-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2017.pdf
034-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/034-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf034-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra administrerende direktør.pdf
Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll brukerutvalgets møte 26. og 27. januar 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll brukerutvalgets møte 26. og 27. januar 2017.pdfAndre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll brukerutvalgets møte 26. og 27. januar 2017.pdf
Andre orienteringer 03 - Brev fra Styret i Venner av Bærum sykehus.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/Andre orienteringer 03 - Brev fra Styret i Venner av Bærum sykehus.pdfAndre orienteringer 03 - Brev fra Styret i Venner av Bærum sykehus.pdf
Andre orienteringer 04 - Uttalelse Lister pårørende og brukerutvalg Akuttilbud SSF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170309/Andre orienteringer 04 - Uttalelse Lister pårørende og brukerutvalg Akuttilbud SSF.pdfAndre orienteringer 04 - Uttalelse Lister pårørende og brukerutvalg Akuttilbud SSF.pdf

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.