Styreseminar 26. april og styremøte 27. april 2017

Styremøte, 27.04.2017

Styreseminar 26. april kl 15.00 - 19.00.

Når og hvor

Dato
27.04.2017 
Klokkeslett
08:30-15:00
Sted
Hovedkontor - Hamar
  

Saksdokumenter

 

- Saksliste styremøte 27. april 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170427/- Saksliste styremøte 27. april 2017.pdf- Saksliste styremøte 27. april 2017.pdfpdf96483
035-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170427/035-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdf035-2017 Saksframlegg - Godkjenning av innkalling og saksliste.pdfpdf21131
036-2107 Saksframlegg - Godkjenning protokoll styremøte 9. mars 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170427/036-2107 Saksframlegg - Godkjenning protokoll styremøte 9. mars 2017.pdf036-2107 Saksframlegg - Godkjenning protokoll styremøte 9. mars 2017.pdfpdf85976
037-2017 Saksframlegg - Årsberetning med regnskap og noter 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170427/037-2017 Saksframlegg - Årsberetning med regnskap og noter 2016.pdf037-2017 Saksframlegg - Årsberetning med regnskap og noter 2016.pdfpdf49556
037-2017 Vedlegg - Årsberetning 2016 med regnskap og noter.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170427/037-2017 Vedlegg - Årsberetning 2016 med regnskap og noter.pdf037-2017 Vedlegg - Årsberetning 2016 med regnskap og noter.pdfpdf780238
038-2017 Saksframlegg - Kvalitet, aktivitet og økonomi feb og mars 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170427/038-2017 Saksframlegg - Kvalitet, aktivitet og økonomi feb og mars 2017.pdf038-2017 Saksframlegg - Kvalitet, aktivitet og økonomi feb og mars 2017.pdfpdf137708
038-2017 Vedlegg 1 - 02 2017 Styresak februar.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170427/038-2017 Vedlegg 1 - 02 2017 Styresak februar.pdf038-2017 Vedlegg 1 - 02 2017 Styresak februar.pdfpdf871518
038-2017 Vedlegg 2 - 03 2017 Styresak mars.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170427/038-2017 Vedlegg 2 - 03 2017 Styresak mars.pdf038-2017 Vedlegg 2 - 03 2017 Styresak mars.pdfpdf1171529
039-2017 Saksframlegg - Gjennomføring av foretaksmøter i juni 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170427/039-2017 Saksframlegg - Gjennomføring av foretaksmøter i juni 2017.pdf039-2017 Saksframlegg - Gjennomføring av foretaksmøter i juni 2017.pdfpdf78383
040-2017 Saksframlegg - Revidert nasjonal traumeplan - traumesystem i Norge 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170427/040-2017 Saksframlegg - Revidert nasjonal traumeplan - traumesystem i Norge 2016.pdf040-2017 Saksframlegg - Revidert nasjonal traumeplan - traumesystem i Norge 2016.pdfpdf127489
040-2017 Vedlegg - Nasjonal traumeplan Traumesystem i Norge 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170427/040-2017 Vedlegg - Nasjonal traumeplan Traumesystem i Norge 2016.pdf040-2017 Vedlegg - Nasjonal traumeplan Traumesystem i Norge 2016.pdfpdf2525016
041-2017 Saksframlegg - Anskaffelse av digitalt multimediearkiv.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170427/041-2017 Saksframlegg - Anskaffelse av digitalt multimediearkiv.pdf041-2017 Saksframlegg - Anskaffelse av digitalt multimediearkiv.pdfpdf345039
042-2017 Saksframlegg - Innføring av regionalt laboratoriedatasystem - status og videre planer.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170427/042-2017 Saksframlegg - Innføring av regionalt laboratoriedatasystem - status og videre planer.pdf042-2017 Saksframlegg - Innføring av regionalt laboratoriedatasystem - status og videre planer.pdfpdf352206
043-2017 Saksframlegg - Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå, endelig.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170427/043-2017 Saksframlegg - Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå, endelig.pdf043-2017 Saksframlegg - Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå, endelig.pdfpdf92395
043-2017 Vedlegg 1 - Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå, endelig.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170427/043-2017 Vedlegg 1 - Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå, endelig.pdf043-2017 Vedlegg 1 - Felles retningslinjer for brukermedvirkning på systemnivå, endelig.pdfpdf422970
043-2017 Vedlegg 2 - Ungdomsråd.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170427/043-2017 Vedlegg 2 - Ungdomsråd.pdf043-2017 Vedlegg 2 - Ungdomsråd.pdfpdf1098172
043-2017 Vedlegg 3 - Oppsummering høringsinnspill.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170427/043-2017 Vedlegg 3 - Oppsummering høringsinnspill.pdf043-2017 Vedlegg 3 - Oppsummering høringsinnspill.pdfpdf88244
043-2017 Vedlegg 4 - Brukerutvalgets vedtak i sak 037-2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170427/043-2017 Vedlegg 4 - Brukerutvalgets vedtak i sak 037-2017.pdf043-2017 Vedlegg 4 - Brukerutvalgets vedtak i sak 037-2017.pdfpdf83051
044-2016 Saksframlegg - Møteplan for styret 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170427/044-2016 Saksframlegg - Møteplan for styret 2018.pdf044-2016 Saksframlegg - Møteplan for styret 2018.pdfpdf68264
045-2017 Saksframlegg - Endret styresammensetning i styrer for HF.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170427/045-2017 Saksframlegg - Endret styresammensetning i styrer for HF.pdf045-2017 Saksframlegg - Endret styresammensetning i styrer for HF.pdfpdf22113
046-2017 Orienteringssak - Rapport for HMS og samfunnsansvar 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170427/046-2017 Orienteringssak - Rapport for HMS og samfunnsansvar 2016.pdf046-2017 Orienteringssak - Rapport for HMS og samfunnsansvar 2016.pdfpdf77302
046-2017 Vedlegg - Rapport for HMS og Samfunnsansvar 2016.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170427/046-2017 Vedlegg - Rapport for HMS og Samfunnsansvar 2016.pdf046-2017 Vedlegg - Rapport for HMS og Samfunnsansvar 2016.pdfpdf10829840
047-2017 Orienteringssak - Spesialistutdanningen for leger - status innføring ny modell HSØ.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170427/047-2017 Orienteringssak - Spesialistutdanningen for leger - status innføring ny modell HSØ.pdf047-2017 Orienteringssak - Spesialistutdanningen for leger - status innføring ny modell HSØ.pdfpdf115854
048-2017 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170427/048-2017 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdf048-2017 Orienteringssak - Styresaker i HSØ - status og oppfølging.pdfpdf58239
048-2017 Vedlegg - Status og oppfølging styresaker.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170427/048-2017 Vedlegg - Status og oppfølging styresaker.pdf048-2017 Vedlegg - Status og oppfølging styresaker.pdfpdf302102
049-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170427/049-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2017.pdf049-2017 Orienteringssak - Årsplan styresaker 2017.pdfpdf96925
050-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra AD.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170427/050-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra AD.pdf050-2017 Orienteringssak - Driftsorienteringer fra AD.pdfpdf225482
Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll fra møte revisjonsutvalget 05042017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170427/Andre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll fra møte revisjonsutvalget 05042017.pdfAndre orienteringer 02 - Foreløpig protokoll fra møte revisjonsutvalget 05042017.pdfpdf112269
Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll BU møte 7. - 8. mars 2017.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170427/Andre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll BU møte 7. - 8. mars 2017.pdfAndre orienteringer 03 - Foreløpig protokoll BU møte 7. - 8. mars 2017.pdfpdf278903
Andre orienteringer 04 - Uttalelse fra årsmøtet 2017 i Ski Sykehus Venner.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Styret/Styremøter/2017/20170427/Andre orienteringer 04 - Uttalelse fra årsmøtet 2017 i Ski Sykehus Venner.pdfAndre orienteringer 04 - Uttalelse fra årsmøtet 2017 i Ski Sykehus Venner.pdfpdf774513

Fant du det du lette etter?