Styringsgruppemøte overføring Kongsvinger sykehus 06. februar 2018

Møte, 06.02.2018

 

Når og hvor

Dato
06.02.2018 
Klokkeslett
15:30-17:00
Sted
Møtesenteret - Oslo
  

Agenda:

Sak 1:    Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2:    Referat fra styringsgruppemøte 8.11.2017

Sak 3:    Godkjenning av prosjektdirektiv

Sak 4:    Orientering om organisering av delprosjekter og arbeidsgrupper

Sak 5:    Status og utfordringer knyttet til PHV og TSB

Sak 6:    Tilhørighet DPS og BUP for Åsnes kommune

Sak 7:    Status og utfordringer IKT/MTU

Sak 8:    Overordnet status for prosjektet

Sak 9:    Kommunikasjonsplan

Sak 10:  Videre møteplan for styringsgruppen

Sak 11:  Eventuelt

Fant du det du lette etter?