Styringsgruppemøte overføring Kongsvinger sykehus 15. mai 2018

Møter og administrativt, 15.05.2018

 

Når og hvor

Dato
15.05.2018 
Klokkeslett
15:30-18:00
Sted
  

Saksdokumenter

Sak 21-18 - Godkjenning av referat fra møtet 5. mars 2018.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Styringsgruppemøter/20180515/Sak 21-18 - Godkjenning av referat fra møtet 5. mars 2018.pdfSak 21-18 - Godkjenning av referat fra møtet 5. mars 2018.pdfpdf247068
Sak 22-18 - Tidspunkt for virksomhetsoverføring.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Styringsgruppemøter/20180515/Sak 22-18 - Tidspunkt for virksomhetsoverføring.pdfSak 22-18 - Tidspunkt for virksomhetsoverføring.pdfpdf441777
Sak 23-18 - Godkjenning av gjennomføringsplan delprosjekt IKT-MTU.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Styringsgruppemøter/20180515/Sak 23-18 - Godkjenning av gjennomføringsplan delprosjekt IKT-MTU.pdfSak 23-18 - Godkjenning av gjennomføringsplan delprosjekt IKT-MTU.pdfpdf1909419
Sak 25-18 - kommunikasjon i prosjektet.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Styringsgruppemøter/20180515/Sak 25-18 - kommunikasjon i prosjektet.pdfSak 25-18 - kommunikasjon i prosjektet.pdfpdf159063
Sak 26-18 - Orientering om arbeidet med nødvendige avtaler mellom berørte helseforetak.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Styringsgruppemøter/20180515/Sak 26-18 - Orientering om arbeidet med nødvendige avtaler mellom berørte helseforetak.pdfSak 26-18 - Orientering om arbeidet med nødvendige avtaler mellom berørte helseforetak.pdfpdf108388
Sak 27-18 - Status for arbeidet i de lokale prosjektene.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Styringsgruppemøter/20180515/Sak 27-18 - Status for arbeidet i de lokale prosjektene.pdfSak 27-18 - Status for arbeidet i de lokale prosjektene.pdfpdf96907
Sak 28-18 - Status for delprosjektenes arbeid.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Styringsgruppemøter/20180515/Sak 28-18 - Status for delprosjektenes arbeid.pdfSak 28-18 - Status for delprosjektenes arbeid.pdfpdf257580
Vedlegg sak 27-18 - Status for arbeidet i de lokale prosjektene.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Styringsgruppemøter/20180515/Vedlegg sak 27-18 - Status for arbeidet i de lokale prosjektene.pdfVedlegg sak 27-18 - Status for arbeidet i de lokale prosjektene.pdfpdf1412516
sak 20-18 - innkalling og saksliste.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Styringsgruppemøter/20180515/sak 20-18 - innkalling og saksliste.pdfsak 20-18 - innkalling og saksliste.pdfpdf79761
vedlegg sak 25-18 - kommunikasjonsplan.pdfhttps://www.helse-sorost.no/Documents/Store utviklingsprosjekter/Foretakstilhøringhet Kongsvinger/Styringsgruppemøter/20180515/vedlegg sak 25-18 - kommunikasjonsplan.pdfvedlegg sak 25-18 - kommunikasjonsplan.pdfpdf536780

Fant du det du lette etter?