Avdelinger

Enheter og besøksadresser

Finn avdeling

Administrerende direktørhttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/administrerende-direktorAdministrerende direktørAAdministrerende direktørAdministrerende direktørAdministrerende direktørAdministrerende direktør
Bildediagnostikk og laboratoriefaghttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/bildediagnostikk-og-laboratoriefagBildediagnostikk og laboratoriefagBBildediagnostikk og laboratoriefagBildediagnostikk og laboratoriefagBildediagnostikk og laboratoriefagBildediagnostikk og laboratoriefag
Brukerutvalgethttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/brukerutvalgetBrukerutvalgetBBrukerutvalgetBrukerutvalgetBrukerutvalgetBrukerutvalget
Bygg og eiendomhttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/konserndirektor/bygg-og-eiendomBygg og eiendomBBygg og eiendomBygg og eiendomBygg og eiendomBygg og eiendom
Fag- og prosjektkoordineringhttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/fag-og-prosjektkoordineringFag- og prosjektkoordineringFFag- og prosjektkoordineringFag- og prosjektkoordineringFag- og prosjektkoordineringFag- og prosjektkoordinering
Forskning og innovasjonhttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/forskning-og-innovasjonForskning og innovasjonFForskning og innovasjonForskning og innovasjonForskning og innovasjonForskning og innovasjon
Forskning og innovasjonhttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/forskning-og-innovasjonForskning og innovasjonFForskning og innovasjonForskning og innovasjonForskning og innovasjonForskning og innovasjon
Helse Sør-Øst RHFhttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/helse-sor-ost-rhfHelse Sør-Øst RHFHHelse Sør-Øst RHFHelse Sør-Øst RHFHelse Sør-Øst RHFHelse Sør-Øst RHF
HR-avdelingenhttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/hr-avdelingenHR-avdelingenHHR-avdelingenHR-avdelingenHR-avdelingenHR-avdelingen
Innkjøp og logistikkhttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/konserndirektor/innkjop-og-logistikkInnkjøp og logistikkIInnkjøp og logistikkInnkjøp og logistikkInnkjøp og logistikkInnkjøp og logistikk
Intern administrasjonhttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/intern-administrasjonIntern administrasjonIIntern administrasjonIntern administrasjonIntern administrasjonIntern administrasjon
Juridiske tjenesterhttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/konserndirektor/juridiske-tjenesterJuridiske tjenesterJJuridiske tjenesterJuridiske tjenesterJuridiske tjenesterJuridiske tjenester
Kommunikasjonhttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/kommunikasjonKommunikasjonKKommunikasjonKommunikasjonKommunikasjonKommunikasjon
Konserndirektørhttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/konserndirektorKonserndirektørKKonserndirektørKonserndirektørKonserndirektørKonserndirektør
Konsernrevisjonenhttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/konsernrevisjonKonsernrevisjonenKKonsernrevisjonenKonsernrevisjonenKonsernrevisjonenKonsernrevisjonen
Medisin og helsefaghttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/medisin-og-helsefagMedisin og helsefagMMedisin og helsefagMedisin og helsefagMedisin og helsefagMedisin og helsefag
Psykisk helsevern og rusbehandlinghttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/psykisk-helsevern-og-rusbehandlingPsykisk helsevern og rusbehandlingPPsykisk helsevern og rusbehandlingPsykisk helsevern og rusbehandlingPsykisk helsevern og rusbehandlingPsykisk helsevern og rusbehandling
Samhandling og brukermedvirkninghttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/samhandling-og-brukermedvirkningSamhandling og brukermedvirkningSSamhandling og brukermedvirkningSamhandling og brukermedvirkningSamhandling og brukermedvirkningSamhandling og brukermedvirkning
Sekretariatet for nye metoderhttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/sekretariatet-for-nye-metoderSekretariatet for nye metoderSSekretariatet for nye metoderSekretariatet for nye metoderSekretariatet for nye metoderSekretariatet for nye metoder
Somatikk og rehabiliteringhttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/somatikk-og-rehabiliteringSomatikk og rehabiliteringSSomatikk og rehabiliteringSomatikk og rehabiliteringSomatikk og rehabiliteringSomatikk og rehabilitering
Styre- og eieroppfølginghttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/styre-og-eieroppfolgingStyre- og eieroppfølgingSStyre- og eieroppfølgingStyre- og eieroppfølgingStyre- og eieroppfølgingStyre- og eieroppfølging
Teknologi og e-helsehttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/teknologi-og-ehelseTeknologi og e-helseTTeknologi og e-helseTeknologi og e-helseTeknologi og e-helseTeknologi og e-helse
Økonomihttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/konserndirektor/okonomiØkonomiØØkonomiØkonomiØkonomiØkonomi

Besøksadresser

Hovedkontor - Hamarhttps://www.helse-sorost.no/steder/hamarHovedkontor - Hamar
Møtesenteret - Oslohttps://www.helse-sorost.no/steder/osloMøtesenteret - Oslo
Skienhttps://www.helse-sorost.no/steder/skienSkien
Tønsberghttps://www.helse-sorost.no/steder/tonsbergTønsberg

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.