Brukerutvalget

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF er et rådgivende utvalg for det regionale helseforetaket.

 

Les mer om Brukerutvalget

Brukerutvalget

Brukerutvalget i Helse Sør-Øst RHF er et rådgivende organ for styret og administrerende direktør og medvirker på overordnet og strategisk nivå. På få år har brukerutvalget gått fra å være et organ i høringsprosesser til å bli en reell premissleverandør i helsetjenesten.

Les mer om brukermedvirkning her

Brukerutvalget

Kontakt

Telefon
02411
Resepsjonen i Helse Sør-Øst RHF har åpent fra kl 0800-1600
E-post
Postadresse
Postboks 404
2303 Hamar
Hovedkontor - Hamar
Adresse
Parkgata 36(Google maps)
Parkgata 36, 2317 Hamar
Telefon
02411