Forskning, innovasjon og utdanning

Avdelingen for forskning, innovasjon og utdanning koordinerer og administrerer forskningen i helseregionen.

Les mer om Forskning, innovasjon og utdanning

Forskning, innovasjon og utdanning

Avdelingen har følgende hovedoppgaver:

 • Ivareta forskningsadministrative oppgaver i RHF-et, inkludert sekretariatsfunksjoner for regionale og nasjonale utvalg.
 • Bidra til strategisk tilrettelegging for økt innovasjonsaktivitet i regionen.
 • Følge opp forskningsstrategiske oppgaver, inkludert tildeling av forskningsmidler og rapportering.
 • Gi råd til ledelsen i RHF-et og styret i forskningsspørsmål og spørsmål knyttet til innovasjon.
 • Bidra til at forskning og innovasjon ivaretas og styrkes i hele RHF-et.

Les mer om de ulike områdene:

Ansatte i avdelingen

 • Øystein Krüger, konstituert direktør
 • Elisabeth Arntzen, utdanningssjef
 • Torunn Berge, spesialrådgiver
 • Kjetil Storvik, innovasjonssjef
 • Randi Vad, spesialrådgiver
 • Tanja Schiøtz Wigley, spesialrådgiver
 • Berit Merete Øien, rådgiver
 • Eirinn Tonje Glattre, spesialrådgiver

Kontakt

E-post
Postadresse
Ved spørsmål om forskningsmidler: forskningsmidler@helse-sorost.no

Ved spørsmål om innovasjonsmidler:
innovasjon@helse-sorost.no

Hovedkontor - Hamar

Adresse
Parkgata 36(Google maps)
Parkgata 36, 2317 Hamar
Telefon
02411