Forskning og innovasjon

Avdelingen for forskning og innovasjon koordinerer og administrerer forskningen i helseregionen.

Les mer om avdelingen

Forskning og innovasjon

Avdelingen har følgende hovedoppgaver:

 • Ivareta forskningsadministrative oppgaver i RHF-et, inkludert sekretariatsfunksjoner for regionale og nasjonale utvalg.
 • Bidra til strategisk tilrettelegging for økt innovasjonsaktivitet i regionen.
 • Følge opp forskningsstrategiske oppgaver, inkludert tildeling av forskningsmidler og rapportering.
 • Gi råd til ledelsen i RHF-et og styret i forskningsspørsmål og spørsmål knyttet til innovasjon.
 • Bidra til at forskning og innovasjon ivaretas og styrkes i hele RHF-et.

Les mer om de ulike områdene:

Ansatte i avdelingen

 • Øystein Krüger, konstituert direktør
 • Berit Merete Øien, rådgiver
 • Henok Kassahun, rådgiver/koordinator nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning
 • Ida Løchting, rådgiver
 • Randi Vad, spesialrådgiver
 • Tanja Schiøtz Wigley, spesialrådgiver

 • Torunn Berge, spesialrådgiver


Kontakt

E-post
Postadresse
Ved spørsmål om forskningsmidler: forskningsmidler@helse-sorost.no

Ved spørsmål om innovasjonsmidler:
innovasjon@helse-sorost.no
Hovedkontor - Hamar
Adresse
Parkgata 36(Google maps)
Parkgata 36, 2317 Hamar
Telefon
02411 / 62585500
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.