Forskning og innovasjon

Avdelingen for forskning og innovasjon koordinerer og administrerer forskningen i helseregionen.

Les mer om Forskning og innovasjon

Forskning og innovasjon

Avdelingen har følgende hovedoppgaver:

 • Ivareta forskningsadministrative oppgaver i RHF-et, inkludert sekretariatsfunksjoner for regionale og nasjonale utvalg.
 • Bidra til strategisk tilrettelegging for økt innovasjonsaktivitet i regionen.
 • Følge opp forskningsstrategiske oppgaver, inkludert tildeling av forskningsmidler og rapportering.
 • Gi råd til ledelsen i RHF-et og styret i forskningsspørsmål og spørsmål knyttet til innovasjon.
 • Bidra til at forskning og innovasjon ivaretas og styrkes i hele RHF-et.

Les mer om de ulike områdene:

Ansatte i avdelingen

 • Øystein Krüger, konstituert direktør
 • Kjetil Storvik, innovasjonssjef
 • Berit Merete Øien, rådgiver
 • Henok Kassahun, rådgiver/koordinator nasjonalt program for klinisk behandlingsforskning
 • Ida Løchting, rådgiver
 • Randi Vad, spesialrådgiver
 • Torunn Berge, spesialrådgiver
 • Tanja Schiøtz Wigley, spesialrådgiver

Kontakt

E-post
Postadresse
Ved spørsmål om forskningsmidler: forskningsmidler@helse-sorost.no

Ved spørsmål om innovasjonsmidler:
innovasjon@helse-sorost.no
Hovedkontor - Hamar
Adresse
Parkgata 36(Google maps)
Parkgata 36, 2317 Hamar
Telefon
02411
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.