HR-avdelingen

HR-avdelingen utarbeider felles strategier, planer og systemer for foretaksgruppen og koordinerer utviklingsarbeid innenfor HR.

Dette er avdelingen

HR-avdelingen

Kjernen i Helse Sør-Øst sin virksomhet er medarbeidere og ledere, som med kompetanse og engasjement bidrar til å utvikle en stadig bedre helsetjeneste. Å være med å utvikle en bedre helsetjeneste gir stolthet, arbeidsglede og bidrar til et helsefremmende arbeidsmiljø.

HR-avdelingen i Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for å utarbeide overordnede strategier og planer som understøtter utviklingen av medarbeidere og ledere, samt å koordinere og gjennomføre fellesoppgaver innen HR-området.

HR skal bidra til en bedre helsetjeneste gjennom de tre overordnede innsatsområdene:

 • Tydelig ledelse
 • Riktig kompetanse
 • God ressursstyring


Foretaksgruppens strategi innen HR området er å:

 • Være en resultatorientert arbeidsgiver som sørger for planlegging av drift og utvikling av virksomheten i henhold til fastsatte mål, opptrer samfunnsansvarlig og som bidrar til helsefremmende arbeidsplasser
 • Bemanne riktig og utvikle rett kompetanse for å sikre en effektiv og trygg tjeneste
 • Utvikle ledere og medarbeidere med vilje til å omsette de ressurser og muligheter som finnes til å skape en stadig bedre helsetjeneste
 • Involvere medarbeidere på systematisk vis i forpliktende dialoger om måloppnåelse og forbedring av virksomheten

Avdelingens ansatte

 • Svein Tore Valsø, direktør personal og kompetanseutvikling
 • Richard McDowall
 • Christer Mortensen, spesialrådgiver
 • Erik Thorshaug, spesialrådgiver
 • Dag Vatne, spesialrådgiver

Kontakt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.