HR-avdelingen

HR-avdelingen utarbeider felles strategier, planer og systemer for foretaksgruppen og koordinerer utviklingsarbeid innenfor HR.

Les mer om HR-avdelingen

HR-avdelingen

Kjernen i Helse Sør-Øst sin virksomhet er medarbeidere og ledere, som med kompetanse og engasjement bidrar til å utvikle en stadig bedre helsetjeneste. Å være med å utvikle en bedre helsetjeneste gir stolthet, arbeidsglede og bidrar til et helsefremmende arbeidsmiljø.

HR-avdelingen i Helse Sør-Øst RHF har ansvaret for å utarbeide overordnede strategier og planer som understøtter utviklingen av medarbeidere og ledere, samt å koordinere og gjennomføre fellesoppgaver innen HR-området.

HR skal bidra til en bedre helsetjeneste gjennom de tre overordnede innsatsområdene:

 • Tydelig ledelse
 • Riktig kompetanse
 • God ressursstyring


Foretaksgruppens strategi innen HR området er å:

 • Være en resultatorientert arbeidsgiver som sørger for planlegging av drift og utvikling av virksomheten i henhold til fastsatte mål, opptrer samfunnsansvarlig og som bidrar til helsefremmende arbeidsplasser
 • Bemanne riktig og utvikle rett kompetanse for å sikre en effektiv og trygg tjeneste
 • Utvikle ledere og medarbeidere med vilje til å omsette de ressurser og muligheter som finnes til å skape en stadig bedre helsetjeneste
 • Involvere medarbeidere på systematisk vis i forpliktende dialoger om måloppnåelse og forbedring av virksomheten

Avdelingens ansatte

 • Svein Tore Valsø, konst. direktør
 • Richard McDowall
 • Christer Mortensen, spesialrådgiver
 • Boas Krøgh Nielsen, spesialrådgiver
 • Erik Thorshaug, spesialrådgiver
 • Dag Vatne, spesialrådgiver

Kontakt

Hovedkontor - Hamar
Adresse
Parkgata 36(Google maps)
Parkgata 36, 2317 Hamar
Telefon
02411
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.