Intern administrasjon

Internadministrasjonens hovedoppgave er å yte stabs- og støttetjenester i RHF’et, herunder intern HR, arkivtjenester og ulike sekretærfunksjoner.

Les mer om Intern administrasjon

Intern administrasjon

Ansatte i avdelingen 

Arkiv

 • Line Yvonne Tønder, arkivleder
 • Maria Olsen, sekretær arkiv

IKT

 • Jan Olav Høgvold, spesialrådgiver IKT

Intern HR

 • Ann Margit Dobloug Mengshoel, HR-sjef
 • Hanne Bergdølmo, rådgiver HR
 • Signe Hveem, administrasjonsrådgiver (permisjon)

Sekretariat

 • Laila Høisveen, sekretariatsleder
 • Anne Eskerud, sekretær
 • Christina Griffin, sekretær
 • Maiken Rebekka Øyan Martinsen, sekretær
 • Heidi Nergård, rådgiver
 • Guro Nordhagen, sekretær
 • Elydia Stranden Ottersen, sekretær

Kontakt

Telefon
02411
E-post
Postadresse
Postboks 404
2303 Hamar
Hovedkontor - Hamar
Adresse
Parkgata 36(Google maps)
Parkgata 36, 2317 Hamar
Telefon
02411