Bygg og eiendom

Enheten skal bidra til et profesjonelt eierskap og forvaltning av foretaksgruppens eiendomsmasse. Den skal også bidra til at forvaltningen av eiendomsmassen fremmer kostnadseffektive og gode helsetjenester innenfor tilgjengelige økonomiske rammer, og på en måte som sikrer verdiene i eiendomsmassen.

Dette er avdelingen

Bygg og eiendom

Eiendommene og eiendomsvirksomheten skal:

  • Bidra til å oppnå gode og likeverdige helsetjenester
  • Ivareta pasientenes behov og rettigheter
  • Ivareta ansattes behov for godt arbeidsmiljø

 

Eiendomsvirksomheten i Helse Sør-Øst skal være kjent for:

  • fokus på pasienter og ansatte
  • fokus på effektivitet
  • fokus på verdibevaring av de byggene som er sentrale for kjernevirksomheten
  • fokus på kontinuerlig arealeffektivisering, forbedring og utvikling i takt med endrede behov innen pasientbehandlingen 

 

Disse jobber i Bygg og eiendom

  • Steinar Frydenlund, direktør bygg- og eiendom
  • Birger Stamsø, prosjektsjef
  • Sigmund Stikbakke, prosjektleder eiendomsforvaltning

Kontakt

Telefon
02411 / 62585500
E-post
Postadresse
Postboks 404
2303 Hamar
Hovedkontor - Hamar
Adresse
Parkgata 36(Google maps)
Parkgata 36, 2317 Hamar
Telefon
02411 / 62585500
Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.