Konsernrevisjonen

Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst (konsernrevisjonen) er en uavhengig og objektiv bekreftelses- og rådgivningsfunksjon med ansvar for internrevisjon i det regionale helseforetaket og helseforetakene som det regionale helseforetaket eier.

Les mer om Konsernrevisjonen

Konsernrevisjonen

Dette er avdelingen

 • Espen Anderssen , konsernrevisor
 • Anders Blix, internrevisor
 • Hans Petter Eide, senior internrevisor
 • Tove Farstad, senior internrevisor
 • Tove Marie Kolbeinsen, revisjonsdirektør
 • Sidsel Margrethe Korshavn, internrevisor
 • Liv Tveiten Lüdemann, internrevisor
 • Torun Vedal Melhus, internrevisor
 • Anders Ledsaak Nordlund, internrevisor
 • Signe Sagabraathen, internrevisor
 • Anders Tømmerås, internrevisor

Se mer om Konsernrevisjonens arbeid

Kontakt

Hovedkontor - Hamar

Adresse
Parkgata 36(Google maps)
Parkgata 36, 2317 Hamar
Telefon
02411