Medisin og helsefag

Medisin og helsefag utfører oppgaver innenfor de ulike fagområdene som Helse Sør-Øst RHF har ansvar for. Oppgavene blir konkretisert gjennom oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Ansatte i avdelingen

Medisin og helsefag

Ansatte i avdelingen

  • Jan Frich, fagdirektør medisin og helsefag
  • Ole Tjomsland,
  • Ragnhild Woll, spesialrådgiver

Kontakt

Telefon
02411 / 62585500
E-post
Postadresse
Postboks 404
2300 Hamar
Hovedkontor - Hamar
Adresse
Parkgata 36(Google maps)
Parkgata 36, 2317 Hamar
Telefon
02411 / 62585500

Bildediagnostikk og laboratoriefaghttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/bildediagnostikk-og-laboratoriefagBildediagnostikk og laboratoriefag
Fag- og prosjektkoordineringhttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/fag-og-prosjektkoordineringFag- og prosjektkoordinering
Forskning og innovasjonhttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/forskning-og-innovasjonForskning og innovasjon
Psykisk helsevern og rusbehandlinghttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/psykisk-helsevern-og-rusbehandlingPsykisk helsevern og rusbehandling
Samhandling og brukermedvirkninghttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/samhandling-og-brukermedvirkningSamhandling og brukermedvirkning
Sekretariatet for nye metoderhttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/sekretariatet-for-nye-metoderSekretariatet for nye metoder
Somatikk og rehabiliteringhttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/somatikk-og-rehabiliteringSomatikk og rehabilitering

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.