Medisin og helsefag

Medisin og helsefag utfører oppgaver innenfor de ulike fagområdene som Helse Sør-Øst RHF har ansvar for. Oppgavene blir konkretisert gjennom oppdragsdokumentet fra Helse- og omsorgsdepartementet.

 

Ansatte i avdelingen

Medisin og helsefag

Ansatte i avdelingen

  • Jan Frich fagdirektør medisin og helsefag
  • Bente Brandvik fagsjef helsefag
  • Andreas Moan, prosjektdirektør
  • Folke Sundelin spesialrådgiver
  • Ragnhild Woll spesialrådgiver

Kontakt

Telefon
02411 / 62585500
E-post
Postadresse
Postboks 404
2300 Hamar
Hovedkontor - Hamar
Adresse
Parkgata 36(Google maps)
Parkgata 36, 2317 Hamar
Telefon
02411 / 62585500

Informasjonstjenesten velg behandlingsstedhttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/informasjonstjenesten-velg-behandlingsstedInformasjonstjenesten velg behandlingssted
Kapasitet og tjenesteoppfølginghttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/kapasitet-og-tjenesteoppfolgingKapasitet og tjenesteoppfølging
Kvalitet, fag og pasientsikkerhethttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/kvalitet-fag-og-pasientsikkerhetKvalitet, fag og pasientsikkerhet
Medisinsk og helsefaglig analysehttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/medisinsk-og-helsefaglig-analyseMedisinsk og helsefaglig analyse
Planlegging og koordineringhttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/planlegging-og-koordineringPlanlegging og koordinering
Samhandling og brukermedvirkninghttps://www.helse-sorost.no/avdelinger/medisin-og-helsefag/samhandling-og-brukermedvirkningSamhandling og brukermedvirkning

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.