Informasjonstjenesten velg behandlingssted

Skal du på sykehus eller ønsker du å bytte behandlingssted? Velg behandlingssted gir deg informasjon om hvilke rettigheter du har når du har fått henvisning til behandling eller til undersøkelse på sykehus.

Les mer om Informasjonstjenesten velg behandlingssted

Informasjonstjenesten velg behandlingssted

Om du er blitt henvist til sykehus kan du velge om du vil behandles eller undersøkes på det stedet du har blitt innkalt til, eller et annet sted. Før man tar en beslutning er det viktig å få god informasjon om hvilke alternativer man har.  Inne på "Velg behandlingssted" finner du ventetider til en rekke undersøkelser og behandlinger ved offentlige og private behandlingssteder som enten har avtale med en helseregion eller er godkjent av HELFO.

Velg behandlingssted

Du vil også finne antall utførte behandlinger ved hvert behandlingssted, og lenker til nasjonale kvalitetsindikatorer. I tillegg vil du finne informasjon om rettighetene dine og oppdatert kunnskap om sykdommer og behandlinger. Dette kan hjelpe deg når du velger behandlingssted.

Du kan også ringe 800 HELSE (800 43 573) for råd og veiledning, eller spørre fastlegen din.

Det er fastlegen din som hjelper deg med å sende henvisning til et behandlingssted.

Ansatte i avdelingen

  • Sidsel Gjertsen, leder av Informasjonstjenesten velg behandlingssted
  • Hilde B. Fallet, rådgiver
  • Line Grøtterud, rådgiver
  • Anette Haugan, rådgiver
  • Trude Hirgum, rådgiver
  • Marianne Nordve, rådgiver
  • Josefine Kamfjord Ringdal, rådgiver
  • Anita Jensen, rådgiver
  • Elisabeth Øya, rådgiver

Kontakt

Telefon
800 41 004
E-post
Postadresse
Halfdan Wilhelmsens alle 17,
3116 Tønsberg