Kapasitet og tjenesteoppfølging

Helse Sør-Øst RHF tilbyr hovedsakelig behandlingstilbud gjennom helseforetakene i regionen, men private institusjoner er et viktig supplement.

 

Dette er avdelingen

Kapasitet og tjenesteoppfølging

Helse Sør-Øst kjøper eksterne helsetjenester for omlag 3,5 milliarder kroner. Dette er tilbud og tjenester innen både, somatikk, psykisk helsevern, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, rehabilitering m.m. De private leverandørene kan være både små ideelle organisasjoner som har spesialisert seg f.eks. på behandling til rusmiddelmisbrukere eller store kommersielle aktører som driver innenfor kirurgi.

 • Frode Bie, knst. direktør kapasitet og tjenesteoppfølging
 • Anne Kyllingstad, prosjektleder
 • Beate Vik, spesialrådgiver
 • Gro Vik Knutsen, spesialrådgiver
 • Gull Wildendahl, spesialrådgiver
 • Guri Spilhaug, medisinskfaglig rådigver
 • Kari Iren Austad Borge, rådgiver
 • Marit Folkestad, spesialrådgiver
 • Siri Lund, fagsjef
 • Tina Cecilie Sanders, rådgiver
 • Tom Erik Magnussen, spesialrådgiver
 • Trude Hirgum, spesialrådgiver
 • Unni Aker, spesialrådgiver

Kontakt

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.